31.12.17

Michaela Svobodová: Vyhořet může každý. Nejnáchylnější jsou lékaři, manažeři i učitelé

Nepřichází hned. Jeho nástup je plíživý a nenápadný. O to hůř se s ním pak člověk vypořádá. Syndrom vyhoření hrozí zejména těm, kteří pracují s emocemi a ve stresu. Lékaři, manažeři, ale i novináři, učitelé či rodiče na mateřské dovolené.

30.12.17

Český rozhlas Plus: V hnutí lesních školek je Česká republika průkopníkem, říká předsedkyně jejich asociace

Lesní mateřské školky se mohly na konci loňského roku zapsat do školského rejstříku, aby mohly čerpat státní dotace a vybírat tak nižší školné. Děti mohly letos v lesních mateřinkách nově také absolvovat povinný poslední rok předškolního vzdělávání, což bylo dříve možné jen v klasických mateřských školách.

Marek Herman: Vypadá to, že se svět zbláznil

Každé dítě ze všeho nejvíce potřebuje něžnou a spokojenou mámu, říká vysokoškolský učitel Marek Herman s tím, že je to naprosto jednoduché a není potřeba nic nového vymýšlet.

„Vždycky mě zajímalo, proč se někomu daří a jinému ne. Ale to, co člověk dělá, proč to dělá a jestli je v životě spokojený, tak o tom všem se rozhoduje ve věku, kdy nám bylo méně než šest let. V té době se totiž v hlavě tvoří plán, co udělám se svým životem, je to náš ,životní scénář‘. A k tomu, aby plán dobře vyšel, potřebujeme hlavně něžnou náruč mámy. Taky pevného a spolehlivého tátu. Ale na prvním místě mámu," tvrdí.

29.12.17

Český rozhlas: Prodloužení školní docházky je nesystémové a sociální vyloučení neřeší, tvrdí expert

Nastal čas oprášit nápad na delší povinnou školní docházku? Ten měly některé z předchozích vlád jako součást strategie v boji proti sociálnímu vyloučení. Pomohla by povinnost chodit déle do školy tomu, aby děti ze sociálně vyloučených rodin nekončily na úřadech práce? Nebo by šlo jen o represivní opatření státu, který by ve vzdělávacím systém jen držel ty, kteří se už vzdělávat nechtějí? Hosty Karolíny Koubové v pořadu Českého rozhlasu Plus Pro a proti byli náměstek libereckého primátora pro školství Ivan Langr a editor serveru Pedagogické.info Janek Wagner.


Tajný učitel: Reforma RVP - Poslední hřebík do rakve českého vzdělávání

Podívejme se blíže na dopady chystané reformy RVP, která má ve svém programu standardizaci, digitalizaci a specifikaci nejen výukových obsahů, ale i vybraných výukových metod.

Ze sociálních sítí: Výkony bradavických učitelů pohledem “moderní” pedagogiky

 Daniel Pražák píše: "Díky pracovní nechopnosti jsem si pustil postupně všechny Harry Potter filmy. Přiznám se (a někteří mí přátelé mi to dávají občas silně najevo), že mě léta na Pedagogické fakultě jistojistě deformovala a uvědomil jsem si to zejména ve chvílích, kdy jsem se na výkony bradavických učitelů díval pohledem “moderní” (řada těch myšlenek je známá, formulovaná, vyzkoušená a znovu objevovaná asi tak posledních sto let, v ČR zvlášť) pedagogiky."


Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění Matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

MŠMT vydává tři opatření ministra, jimiž se mění vzdělávací oblast Matematické vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech (RVP) některých oborů středního odborného vzdělávání. Tato opatření navazují na již zveřejněná opatření ministra č. 1 až č. 4 ze dne 22. června 2017.

Český rozhlas: Kvůli inkluzi se učitelům platy nesníží, věří bývalý ministr školství Štech

Finanční revize inkluze. To je jeden z prvních úkolů, které si zadal nový ministr školství Robert Plaga (ANO). „Revize je nutná. S revizí jsme začali už na přelomu srpna a září, kdy jsme dostali první data z uplynulého školního roku,“ uvedl v pořadu Pro a proti bývalý ministr školství Stanislav Štech.


28.12.17

NÚV: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2017

Publikace shrnuje informace o aktuálním stavu nezaměstnanosti absolventů středního a vyššího odborného vzdělání a mapuje její vývoj na základě srovnání výsledků za předchozí roky.

NÚV: Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol

Publikace Analýza realizované vzdělávací nabídky navazuje na dříve vydanou, stejnojmennou studii, zpracovanou v roce 2010. Údaje popisující realizovanou vzdělávací nabídku škol ve školních rocích 1998/99, 2003/04, 2008/09 doplňuje o hodnoty za školní rok 2016/17.

27.12.17

Jana Trhlíková: Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání - vzdělanostní a oborová struktura 2016/17

V návaznosti na rostoucí zájem a potřebu relevantních informací přináší tato publikace Národního ústavu pro vzdělávání uspořádané soubory dat o oborové i vzdělanostní struktuře žáků se zdravotním postižením nově přijímaných do 1. ročníků středního a vyššího odborného vzdělávání ve školním roce 2016/17. Doplňuje tak statistické přehledy sledující vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším odborném vzdělávání, které Národní ústav pro vzdělávání každoročně vydává.

Jan Jirmus: Bezpečná cesta dětí do školy

Bezpečí dětí je největším přáním všech rodičů. Pojďme si zopakovat nejdůležitější body, na které je potřeba dávat pozor při cestě do školy. Pro zvýšení bezpečnosti je možné udělat hned několik věcí, kterými se zabývá Dopravní výchova.


Jiří Mach: Co s nezvladatelnými žáky, kteří napadají ostatní děti? Učit v ředitelně

Přestože dětí s poruchou chování je ve školách méně než dětí s poruchou učení, stesky učitelů zní hlasitě. Školy si s takovými dětmi často nevědí rady. Stížnosti na inkluzi a především na děti s poruchou chování zaznamenal i školský ombudsman Ladislav Hrzal.

Ondřej Šteffl: České školství: iluze, dojmy, experimenty

Český vzdělávací systém se mění metodou pokus-omyl. Nikdo se neptá, zda jsou na změny školy, učitelé a rodiče připraveni, jaká jsou rizika, co doopravdy budou stát. Jen za poslední dva roky se to týká povinného posledního ročníku mateřské školy, povinných přijímaček na střední, povinného plavání, maturity z matematiky či zákona o pedagogických pracovnících.

Zdeněk Sotolář: ČŠI objevuje Ameriku, ČŠI by měla být zrušena

ČŠI přišla s dalším „objevem“. „Třetina učitelů je nespokojená s vzdělávacími programy.“ Už za to zpoždění by měla být ČŠI zrušena.

Ondřej Šteffl: Teorie chodítka

„Pepíček od vedle už chodí. Naše Anička je o tři měsíce starší a pořad jen leze. Musíme něco dělat. Koupíme jí chodítko.“ To ovšem může být cesta k celoživotnímu poškození pohybového aparátu dítěte, může se mu propadnou klenba nohy, poškodit kyčle, nebo dokonce páteř, dítě může doživotně kulhat. A může to být i nenapravitelné. Každý ortoped vám řekne: „Dítě nejlíp ví, kdy má začít chodit.“

Gabriela Doležalová: Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2016

Analytická studie Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2016 přináší jednu z možností hodnocení problematiky uplatnění absolventů ve sféře práce. Ve studii Národního ústavu pro vzdělávání se sleduje, do jaké míry je získané vzdělání uplatňováno ve vykonávaném zaměstnání. Sledování probíhá ve dvou rovinách. V první jde o to, zda absolventi naleznou uplatnění v příslušném profesním oboru, a to jak z hlediska dosažené úrovně vzdělání, tak i z pohledu odborného zaměření. Ve druhé rovině sledujeme, jaké původní vzdělání mají pracovníci v jednotlivých zaměstnáních. Studie vychází z analýzy údajů získaných ve Výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS) a navazuje na předešlá šetření v této problematice za roky 1996, 2001, 2005 a zejména za roky 2009 a 2013.

NÚV: Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2016

Jedním ze základních témat Národního ústavu pro vzdělávání je problematika uplatnění absolventů škol na trhu práce. Snažíme se monitorovat zájem o absolventy a požadavky na ně, nejen přímým dotazováním zaměstnavatelů, ale i jinými způsoby, například analýzami nezaměstnanosti nebo volných míst na trhu práce. Jednou z metod zjišťování tohoto zájmu je analýza inzertní nabídky.

První vlna kvantitativního šetření realizovaného s cílem co nejkvalitněji popsat a analyzovat inzertní nabídku zaměstnání proběhla na podzim v roce 2005, další v letech 2007, 2010 a 2012. Tato analýza je již pátá v řadě a je jako v předchozích šetřeních zaměřena na strukturu inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku včetně inzertních periodik a na internetu. Vzhledem k přechodu mezi klasifikací zaměstnání KZAM (využívanou v předchozích analýzách) a klasifikací zaměstnání CZ-ISCO není v rámci této analýzy provedeno srovnání s předchozími šetřeními.

24.12.17

Pokoj lidem dobré vůle!

Přejeme čtenářům klidné a spokojené vánoční svátky a v novém roce mnoho úspěchů!


23.12.17

Zdeněk Sotolář: Vládní prohlášení k revizi RVP nevzbuzuje důvěru, ale obavy

Úvodní fráze o tom, že "rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost", je samozřejmě líbivá. Ale zároveň je především nicneříkající. Že školství bude priorita, to nám sliboval kdekdo.

Alena Beníšková: Čeština přežila temno, přežije i globalizaci, nepochybuje lingvistka

Češi přestávají oceňovat bohatost rodného jazyka, vyjadřují se zkratkovitě a opakují klišé. Přejímání cizích slov, jež lze chápat jako projev globalizace, však češtinu nijak neohrozí, myslí si lingvistka Ivana Bozděchová. „Dokud bude žít národ, bude žít jeho národní jazyk,“ říká v závěrečném dílu seriálu Čeština ve světě.

22.12.17

Vyjádření aliance Rodiče za inkluzi k návrhům na “zastavení či zrušení” tzv. inkluze

Aliance tímto vyjádřením reaguje na názory prezentované ve veřejném prostoru, které obsahují negativní postoje vůči jedné z mnoha novel školského zákona, tzv. inkluzivní. Té jsou mnohdy přičítána negativa českého školství, která nezpůsobuje, či ani způsobovat nemůže, protože nejsou vázána na školský zákon, ale na jiné právní předpisy, nebo je ani právní předpisy neobsahují.

EDUin: Jaká jsou klíčová témata vzdělávací politiky a proč

Pokusili jsme se šetrnými prostředky připevnit klíčová témata vzdělávací politiky na vrata MŠMT, v čemž zabránil pracovník ostrahy se zdůvodněním, že jde o památkově chráněnou budovu. Klíčová témata jsme následně za asistence České televize symbolicky prezentovali před budovou úřadu. Navržené kroky tak, jak jsou obsažené ve vládním prohlášení, považujeme za vágní a fragmentární. Nezohledňují potřebu komplexní reformy, která se dotýká různých úrovní a oblastí vzdělávacího systému.

Eva Fanfulová, Petr Naske: 7 kroků k tabletové učebně

Článek obsahuje přehled kroků potřebných při procesu modernizace a rozšíření digitální infrastruktury ve škole o digitální dotyková zařízení. Je určen především pro ředitele a zřizovatele škol. Článek vznikl jako příspěvek k jednomu z témat sady odborné a metodické podpory rozvoje infrastruktury digitálního prostředí škol.

21.12.17

MŠMT: Možnosti financování asistentů pedagoga po 31. 8. 2018

MŠMT upozorňuje, že po 31. 8. 2018 již nebude možné čerpat finanční prostředky na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo se sociálním znevýhodněním v takové míře jako dosud. Končí totiž čerpání ze dvou modulů rozvojového programu na financování asistentů pedagoga. Jednou z možností, jak podporu dětem, žákům a studentům ohroženým školním neúspěchem i po tomto datu zajistit, mohou být školní asistenti z tzv. šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (nejedná se o podpůrné opatření)-

18. 1.: Konference DigiMAP - jak a čím lze obohatit výuku

Konference, která se uskuteční 18. ledna 2018 od 9 hodin v budově Microsoft, Vyskočilova 1561/4a na Praze 4, je určena zejména učitelům, ředitelům a zřizovatelům základních škol. Konferenci zaštiťuje Národní ústav pro vzdělávání a Česká národní koalice pro digitální pracovní místa.

Národní galerie naděluje k Vánocům svá díla online

V sobotu 23. prosince začíná Národní galerie v Praze zpřístupňovat své umělecké sbírky online.


Tomáš Feřtek: Směřujeme do pracovního tábora? Tři návrhy pro Roberta Plagu

Chce premiér Babiš a za ním uctivě stojící nový ministr Robert Plaga zaříznout soukromé školství a okrájet inkluzi? Jakkoli je ta otázka formulována poněkud „řeznicky“, je na místě. Nový premiér si do ministerských funkcí vybral spíše výkonné úředníky než politiky - a sám se razancí své vlády chlubí a považuje ji za klad. Takže od jeho pondělního vystoupení s novým ministrem po boku se můžeme dohadovat, co to znamená, když pochvalně zmínil loňské rozhodnutí Kateřiny Valachové omezit vznik nových neveřejných škol, co znamená zmínka, že do nich investujeme příliš, a co znamená vyjádření o „věcné a finanční revizi inkluze“. Nejspíš to neříkal jen tak.

Vladimíra Pavlicová: MOOC a další možnosti pro profesní rozvoj učitelů

Učitelé, kteří se zajímají o nové metody a aktivity, které by mohli začlenit do své výuky, mají široké možnosti jak se vzdělávat, a to z pohodlí svého domova (webináře, online kurzy), ve svém regionu nebo i v zahraničí. Dům zahraniční spolupráce, přímo řízená organizace MŠMT, administrující programy Evropské komise a další programy a sítě v oblasti vzdělávání, nabízí učitelům všechny tři výše uvedené možnosti.

Bořivoj Brdička: Internet nás zavádí na scestí!

Druhý článek věnovaný britskému umělci a zároveň odborníkovi na technologie Jamesi Bridlemu. Tento článek se zabývá novým fenoménem YouTube, a sice masivním publikováním videí zdánlivě určených dětem, ale ve skutečnosti je zneužívajících.

Přidaná hodnota víceletých gymnázií: Zjištění výzkumu CLoSE

Jaká je přidaná hodnota víceletých gymnázií? Víme, že gymnazisté mají lepší výsledky v testech než žáci základních škol. Ale jaký je přírůstek ve znalostech a dovednostech žáků v matematice, čtenářské gramotnosti a v jazykových dovednostech mezi 6. a 9. ročníkem povinného vzdělávání? A liší se přírůstky žáků v těchto oblastech na základních školách a na víceletých gymnáziích? Dosahují většího přírůstku ve znalostech a dovednostech spíše chlapci nebo děvčata?

Záznam semináře a panelové diskuse Přidaná hodnota víceletých gymnázií: Zjištění výzkumu CLoSE, která se konala 15. prosince na Pedagogické fakultě Umiverzity Karlovy.


Martin Malý: Máte dítě indigové, astrální nebo jen rozmazleného lunatika?

Před nedávnem jsem četl pojednání jakési západoevropské psycholožky o tom, že dorůstá generace, která je obětí přílišné lásky. Plná dětí, před kterými rodiče nenechali žádné překážky, žádné nepohodlí, žádná "ne". Dětí, za které se jejich rodiče budou bít třeba s celým světem i v situacích, kdy by bylo na místě možná ubrat.

Vyhlásenie Slovenské komory učiteľov k vyjadreniu predsedu vlády o zámere centrálne riadiť školy štátom

Vyjadrenie pána predsedu vlády považujeme za farizejské a zároveň za populistický výstrel do tmy.

20.12.17

Český rozhlas Plus: Chystá se vláda Andreje Babiše zlikvidovat soukromé a církevní školy?

Premiér Andrej Babiš kritizoval příspěvky pro neveřejné školy, které podle něj dostávají 6,5 miliardy ročně a Česko je prý jediná země na světě, jež je takto financuje. Babišovo tvrzení zpochybnilo vzápětí několik odborníků na školství. Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Jiří Nantl na Twitteru napsal, že veřejné financování soukromých školek a škol je v rámci členských států OECD naopak poměrně běžné. V pořadu Dnešní Plus diskutují předseda Sdružení soukromých škol Vladimír Kolder a poslanec Ivo Vondrák z hnutí ANO.


Jana Kunšteková Maříková: Valachová by se měla věnovat psaní pohádek, a ne hlasování o zákonech, o nichž nic neví

Po přečtení článku exministryně Valachové Inkluze neboli společně mně s celou krutostí došlo, jak neskutečně nekompetentní osoba vedla dva roky ministerstvo školství. Možná bychom mohli i velkoryse zapomenout, ale to nelze. Zůstala po ní příliš velká škoda – a hlavně – byla zvolena do Parlamentu, kde bude škodit další čtyři roky…

Sněmovna schválila pro MŠMT historicky nejvyšší rozpočet

Poslanecká sněmovna dnes ve 3. závěrečném čtení schválila státní rozpočet pro rok 2018. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy tak bude mít v příštím roce svůj historicky nejvyšší rozpočet v objemu téměř 169 miliard korun (bez podílu EU), což je o 21 miliard více, než byl rozpočet pro letošní rok. S financemi z Evropské unie činí rozpočet MŠMT pro rok 2018 dokonce 176,1 miliardy korun.

Anna Šabatová, Nils Muižnieks: Nevzdávejme se inkluze, segregace ve školství ohrožuje budoucnost dětí

Na vzdělání záleží. Vzdělání formuje naši identitu, rozvíjí naše sociální schopnosti, předurčuje naše kariérní šance. Jako takové je vzdělání jedním z nejdůležitějších lidských práv, která náleží nám všem. Přesto řada evropských zemí nadále diskriminuje určité skupiny dětí, zejména romské děti, děti se zdravotním postižením a děti migrantů, a to tím, že jim poskytuje vzdělání v segregovaných podmínkách. Také systém vzdělávání v České republice po mnoho let vykazoval tytéž nedostatky. V současné době však vyvstala šance na změnu.

Události, komentáře: Jiří Růžička k programovému prohlášení vlády

Kabinet schválil programové prohlášení. Tým Andreje Babiše chce snižovat daně, upravit volby do senátu, zrychlit poskytování pracovních povolení pro cizince a také zrevidovat inkluze, tedy společné vzdělávání. Nová ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga se dnes ujal úřadu. Právě na plánované změny v oblasti jeho resortu se podíváme v závěru pořadu se senátorem Jiřím Růžičkou.

Novinky.cz: Do tří let chceme 50 tisíc měsíčně, požadují školské odbory

Ještě před vládním prohlášením připomněly školské odbory předvolební sliby prakticky všech stran, že učitelům by se měl výrazně zvýšit plat. Podle propočtů odborářů by měla vláda investovat do mezd kantorů každým rokem desítky miliard tak, aby v roce 2020 činil průměrný plat pedagoga 50 tisíc korun. Nyní je na úrovni průměrného platu v zemi, tedy zhruba 29 tisíc korun. Nový ministr školství Robert Plaga (ANO) ale už vyjádřil pochybnosti, zda bude na výrazné navyšování platů dost peněz.

19.12.17

Zemřela Iva Švarcová

Dnes, 19. prosince, zemřela po těžké nemoci ve věku nedožitých 77 let Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc., speciální pedagožka, autorka řady knih a učebnic, spoluautorka Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, a dlouholetá kritička současného aktivistického pojetí inkluze.

EDUin: Nevíme, zda jednotné přijímací zkoušky nenadržují pilným žákyním

Jsou testy jednotných přijímacích zkoušek na střední školy genderově korektní? Kterými úlohami zohledňují autoři Cermatu, že zvláště v páté třídě, tedy v deseti jedenácti letech, je stupeň vývoje u dívek či chlapců rozdílný? Již sedm měsíců trvá snaha zástupců iniciativy Maturitní data – odtajněno získat datové podklady, které by to umožnily zjistit. Ačkoli součástí přihlášky je rodné číslo uchazeče, ministerstvo školství odmítá data vydat s odůvodněním, že s údajem o pohlaví žáků nepracuje.

Návrh programového prohlášení vlády: Vzdělávání, věda a výzkum

Rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální.

Svobodní: Vláda Andreje Babiše proti soukromému školství

Andrej Babiš prohlásil, že jeho vláda by se měla podívat na financování soukromých a církevních škol. Doslova řekl: „Taky jsem jenom konstatoval, protože já nejsem expert na školství, že jsme jediná země na světě, která financuje soukromé školky, školy, gymnázia a církevní školy. To nás stojí šest a půl miliardy.“

Bořivoj Brdička: Velká data? Ne, děkuji!

První ze dvou článků věnovaných britskému umělci a zároveň odborníkovi na technologie Jamesi Bridlemu. Tento článek popisuje analogii mezi snahou velmocí ovládnout svět prostřednictvím atomové bomby v rámci studené války po 2. světové válce a současnou hybridní válkou, jejíž významnou součástí je využití velkých dat k ovlivnění veřejnosti a oslabení nepřítele.

Poslanci odpovídají na e-mail Pedagogické komory ohledně podfinancování školství

Radek Sárközi rozeslal 13. prosince 2017 za Pedagogickou komoru, z.s., všem poslancům e-maily s informacemi o dlouhodobém podfinancování českého školství a chybějící částce 60 miliard v kapitole MŠMT ve státním rozpočtu na rok 2018. Odpověď zaslalo pět poslanců...

Radek Sárközi: Ve školství chybí 60 miliard. Napraví to poslanci?

V současné době jednají poslanci o podobě státního rozpočtu na rok 2018. Zatímco hrubý domácí produkt České republiky roste a výdaje se neustále zvyšují, na školství jde rok od roku menší procento finančních prostředků. Napraví to poslanci a posílí kapitolu školství, nebo se bude čekat další rok na nový státní rozpočet?

18.12.17

bEDUin: Co přinesl týden 11. 12. – 17. 12. 2017 aneb Jaký směr ve vzdělávací politice máme čekat od nového ministra školství?

Témata týdne:

MŠMT: Ministr školství Plaga převzal úřad

Nový ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes oficiálně převzal úřad. Do funkce jej uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Nový ministr představil své priority, mezi něž patří navyšování platů ve školství, finanční a věcná revize společného vzdělávání a zlepšení situace ve sportu. Robert Plaga nahradil na pozici ministra školství Stanislava Štecha.

MŠMT: Premiér Andrej Babiš právě uvádí do funkce nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu

Ondřej Neumajer: Digitalizace vzdělávání aneb co a proč řeší státní strategie (přednáška na konferenci OpenAlt)

Video záznam příspěvku přednesený 4. listopadu 2017 na konferenci OpenAlt na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Podtitul konference zní “Otevřeným přístupem k otevřené společnosti”. Ve vystoupení je přiblížen plán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cílem je otevřené vzdělávání, zlepšení digitálních kompetencí žáků a zavedení informatického myšlení, který se nazývá Strategie digitálního vzdělávání ČR. V příspěvku se pokusím přiblížit, proč jsou právě toto priority v oblasti digitalizace vzdělávání a jak na tom aktuálně digitalizace vzdělávání je.


Resortní informační systém MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo realizaci projektu „Resortní informační systém MŠMT“ (RIS), reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005821. Jeho cílem je poskytnout jednotnou, účinnou a efektivní základnu pro data spravovaná a sdružovaná státní správou ve školství a umožnit jejich sdílení všemi zainteresovanými subjekty. Hlavními uživateli služeb RIS budou nejen ministerstvo a jemu podřízené organizace, ale i veřejná správa ve školství jako taková, školy a školská zařízení. Vybrané údaje budou rovněž veřejně dostupné v podobě otevřených dat. Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního regionálního programu (IROP) v rámci specifického cíle 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT a je hlavním nástrojem pro realizaci jeho projektového okruhu č. 3.5 – eEducation – Informační systémy v oblasti vzdělávání.

17.12.17

Zbyněk Petráček: S mobilem pod lavicí. Úplný zákaz ve škole je předem prohranou bitvou

Civilizace se vyvíjí. Je to znát i na vztahu k dětem. Když přišla první průmyslová revoluce, začal bujet problém dětské práce v prvních továrnách. Když vypukla informační éra, bují problém přístupu dětí ke všudypřítomné komunikaci i sociálním médiím. Tomu se říká vývoj.

E-kniha pro vás: Microsoft Forms (nejen) pro školy

Říká se, že nejhezčí dárek je ten ručně vyrobený a tak pro vás Karel Klatovský připravil příručku pro rychlé zvládnutí služby Microsoft Forms. Věří, že vám přijde vhod a že v novém roce již nebudete písemky, testy, dotazníky a registrace dělat papírově, protože v Microsoft Forms je vše rychlejší a samo se i opraví.

Anketa: Současná výuka chemie z pohledu učitele

Dotazník je vytvořila Martina Jelínková pro použití v závěrečné práci, výsledky jsou anonymní a nebudou nikde jinde použity. Cílem je zjistit názor současných učitelů chemie na 2. stupni základních škol a na středních školách na výuku chemie. Třináct otázek vám zabere méně než čtyři minuty.

Irena Ropková: “Inkluze vyžaduje úsilí všech, ale má smysl”

„Házet všechno na inkluzi je argumentační faul,“ říká k problémům ve školách pražská radní pro školství Irena Ropková (ČSSD). Změny v oblasti inkluze, které vešly v platnost v září loňského roku, podle pražských pedagogů ztížily práci v hodinách a stojí mnoho peněz. „Došlo v podstatě jen ke změně ve způsobu, jakým je inkluze financována. Proto vnímám poprask, který se kolem tohoto tématu spustil, jako přehnaný. Inkluze funguje už dvanáct let, problémy s ní spojené je potřeba řešit se zdravým rozumem,“ říká radní.

16.12.17

Český rozhlas Plus: Nikdo neví, jestli státní maturita nebo inkluze něčemu pomohla, upozorňuje Ondřej Šteffl

Ondřej Šteffl, zakladatel a ředitel společnosti Scio, prozrazuje v pořadu Osobnost Plus své názory na bývalé, budoucí nebo potenciální ministry školství. A také co především by mělo vzdělávání dětí obsahovat v dnešní době, která je stále rychlejší a rychlejší. Rozhovor ho dokonce inspiruje k ideálnímu tématu pro maturitní otázku.


Zdeněk Sotolář: Víceletá gymnázia? Tak to konečně prasklo…

...a potvrdilo se, že výsledky víceletých gymnázií nejsou žádná hitparáda. Nejde však o nějaké testové výsledky, ale o přidanou hodnotu, kterou víceletá gymnázia svým studentům přinášejí. Co bude dál?

Nová vzdělávací hra založená na Hejného metodě chce zlepšit vztah dětí k matematice

Matematika. Asi největší strašák dětí na základních školách a dost často i jejich rodičů. Má nás naučit přemýšlet, uvažovat logicky, analyzovat, objevovat řešení nejrůznější problémů, přesto patří ve škole mezi nejméně oblíbené předměty. To chtějí změnit tvůrci nové výukové hry na tablety a chytré telefony Matemág.

15.12.17

Výzkum CLoSE ukázal, že přidaná hodnota může být vysoká na víceletých gymnáziích, i na základních školách

Víceletá gymnázia navštěvují žáci z podnětnějšího rodinného zázemí. Žáci na gymnáziích mají výrazně lepší výsledky, což je způsobeno jejich výběrem a podporou v rodině. Mezi 6. a 9. ročníkem všechny školy posunuly žáky v testovaných oblastech. Míra přidané hodnoty se však liší mezi školami. Existují základní školy i víceletá gymnázia s podprůměrnou přidanou hodnotou. Když v modelu přidané hodnoty zohledníme lepší rodinné zázemí žáků gymnázií, nenajdeme významné rozdíly v přidané hodnotě základních škol a víceletých gymnázií v matematice ani v jazykových dovednostech. Vyšší přidanou hodnotu víceletých gymnázií jsme potvrdili ve čtenářské gramotnosti. Z hlediska rozdílů ve výsledcích děvčat a chlapců jsou naše výsledky podobné s výsledky jiných výzkumů. Chlapci mají lepší výsledky v matematice, děvčata ve čtenářské gramotnosti a ve znalostech českého jazyka. Nové však je zjištění o posunu žáků v těchto oblastech mezi 6. a 9. ročníkem. Chlapci se zlepšují více než dívky v matematice, ale také ve čtenářské gramotnosti. Naopak dívky se zlepšují více v jazykových dovednostech.

DVTV: Za plat skladníka se práce učitelů nezlepší, vzdělávání nereaguje na nové trendy, říká Zatloukal

V mezinárodním srovnání se stáváme podprůměrnými, protože ostatní země se výrazně zlepšují, upozorňuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Problémy potvrdilo testování žáků základních škol, ve kterém skončily za očekáváním hlavně děti z devátých tříd. Na prvním stupni jsou podle něj učitelé, kteří začínají více využívat změnu prostředí, v němž se vzdělání odehrává. Chceme po učitelích stále větší rozsah kompetencí, ale nevytváříme jim pro to podmínky, dodává.


Zdeněk Sotolář: Spousta zbytečné a nezaplacené práce

Někdo jen za pouhé dýchnutí na razítko už chrastí kasičkou. Ve školství však zbytečné a nezaplacené práce jednak přežívají, jednak přibývají. Tři příklady k zamyšlení.

Martin Ťopek: Debaty o rozpočtu se točí kolem školství a sociálních služeb. Na přidání učitelům nebo doktorandům se ale strany neshodnou

Ve druhém čtení zákona o státním rozpočtu na příští rok budou poslanci jednat zejména o navýšení peněz pro sociální služby a školství. K jednání by poslanci měli zasednout v pátek, pokud chtějí stihnout schválení zákona ještě letos a vyhnout se tak rozpočtovému provizoriu. Zatímco na potřebě přesunu peněz do sociálních služeb panuje shoda, učitelé si budou zřejmě muset počkat až na úspory v hospodaření státu.

ČT24: Čeští adolescenti jsou stále agresivnější. Nejvíc si pohoršily studentky gymnázií

U českých adolescentů se zvyšuje agresivita, závislost na hrách i sociálních sítích. Vyplývá to z letošního výzkumu psychologů Filozofické fakulty Univerzity Palackého na vzorku 2300 náhodně vybraných žáků víceletých gymnázií a druhého stupně základních škol ve věku 11 až 15 let.

Milan Holakovský: Ze školy mohou děti přinést nečekanou nadílku: kolonii hmyzu ve vlasech

Škola může být pěkná všivárna. A to, prosím, není hodnocení některého žáka, který by si dovedl představit onačejší způsob trávení času! Jde o obsah varování středočeských hygieniků. Krajská hygienická stanice upozorňuje na výskyt vší, a to právě na školách.

14.12.17

Rozhovor Britských listů: Proč vyvolala nesmyslně česká média nenávist proti inkluzi? (AKTUALIZOVÁNO)

"Odklizeným invalidům je v separaci lépe." Tak argumentují mnozí odpůrci inkluze dětí s invalidními problémy do normálních škol. Přitom však začlenění invalidních dětí do normálních tříd prospívá nejen jim, ale obohacuje i běžné děti, kteří se tak učí spolupráci a toleranci k odlišnostem, jichž je dnes tolik zapotřebí v dnešní rozmanité společnosti, v níž žijeme. To říká v rozhovoru s Bohumilem Kartousem Lenka Hečková, matka tří dětí, z nichž jedno má Downův syndrom a chodí v rámci inkluze do normální školy.


Tomáš Erich Lüftner: SHOWME – univerzální nástroj pro tvorbu výukového obsahu

Informace o zajímavém novém nástroji, který umožňuje tvorbu a sdílení ozvučených lekcí vhodných pro realizaci převrácené třídy. Je vhodný pro učitele i pro samostatnou tvorbu žáků.

Silvie Pýchová: Je třeba se vyvarovat netransparentnosti a chaotičnosti v působení ministerstva školství

V anketě pedagogicke.info jsme se zeptali na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky a jeho ministrů školství, výběru nového ministra školství a na doporučení pro jeho první kroky.

Eva Hurychová: Školství jako takové u nás nemá dostatečnou finanční autonomii

V anketě pedagogicke.info jsme se zeptali na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky a jeho ministrů školství, výběru nového ministra školství a na doporučení pro jeho první kroky.

Milan Dedera: Videohry hrajeme do 24 let

Uživatelé internetu podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)
Podle ČSÚ nejčastěji hrají či stahují videohry přes internet mladí lidé ve věku 16–24 let, a to necelých 67 % v této kategorii. Poté zájem o videohry prudce klesá. V další věkové kategorii 25–34 let hraje videohry přes internet 30 % lidí.

Petr Dědič: Junioři a internet

Uživatelé internetu podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)
V roce 2015 v ČR využívaly internet tři čtvrtiny osob šestnáctiletých a starších, mezi juniory ve věku 16 až 29 let byl tento podíl více než 96 % s maximem ve Středočeském kraji a minimem v Ústeckém kraji. Šedesát procent uživatelů internetu v juniorském věku tráví na webu pro soukromé účely více než 10 hodin týdně při maximální hodnotě v Královéhradeckém kraji a nejnižší hodnotě v Kraji Vysočina.

Ondřej Andrys: K metodické pomůcce pro ředitele škol – řešení stížností a podnětů

Velkým tématem vzdělávacího prostředí jsou stížnosti žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob adresované jak ředitelům škol, tak i České školní inspekci. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje pravděpodobnost podání stížnosti k České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce navíc představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy ve škole.

13.12.17

Ze sociálních sítí: Překlad do cizího jazyka v reálném čase

Ondřej Šteffl komentuje futuristické video George Takei Presents: "Druhý světový jazyk. Není to pro dnešní děti zcela zbytečná ztráta času? Dřív než dokončí školu, bude taková věc součástí každého mobilu a bude umět 200 jazyků. A umět třeba francouzsky bude patřit k výlučným a zbytným zábavám, asi jako podrobná znalost dějin Egypta. Myslím, že povinná výuka druhého světového jazyka by se měla od 1. 9. zrušit."

14. 12.: Webinář Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy

Lektorka Mgr. Lenka Bittmannová nás v předchozím webináři poučila, jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra, nebo jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně. Co by ale mělo předcházet příchodu žáka s PAS a jak by měl být učitel na tuto situaci připraven? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 20 hodin na Metodickém portálu RVP.CZ.

Marcela Bernardová: Nový ministr školství by měl zahájit skutečně odbornou a reálnou debatu o cílech vzdělávání

V anketě pedagogicke.info jsme se zeptali na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky a jeho ministrů školství, výběru nového ministra školství a na doporučení pro jeho první kroky.

Hana Vacková: Ministerstvo školství jenom hasí požáry a je celkem jedno, který ministr to vede

V anketě pedagogicke.info jsme se zeptali na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky a jeho ministrů školství, výběru nového ministra školství a na doporučení pro jeho první kroky.

Kateřina Valachová: Inkluze neboli společně

Kdyby nebylo uplynulých dvou předvolebních let, těžko by kohokoliv soudného napadlo, že nemá být normální, aby šly děti do 1. třídy společně. Tedy inkluzívně.

Jan Záluský: Školy posune, když žáci budou hodnotit učitele

Větší demokratičnost v tuzemských školách prosazuje studentka Lenka Štěpánová, předsedkyně České středoškolské unie. Uvnitř samotných škol, které by měly studenty vést k demokratickému smýšlení, podle Štěpánové probíhá dialog jen málokdy. Přitom přínos odpovědí studentů v dobře sestaveném dotazníku může být pro učitele naprosto jedinečný a měl by sloužit jako nástroj pro reflexi učitelské praxe.

Karel Klatovský: Windows aplikace (nejen) pro školství - 35. díl

Další díl nekonečného seriálu o vybraných vzdělávacích aplikacích a hrách je zde, výběr je jako vždy velice pestrý, tak ať se vám líbí.

12.12.17

Pavel Klíma: Přestaňte už vynalézat vynalezené a nechte inkluzi na ředitelích

Kariérní řád znovu na stole a inkluze naopak smetená pod stůl, to jsou plány designovaného předsedy vlády Andreje Babiše pro oblast školství, jak je představil v rozhovoru pro Právo.

Hana Čápová: Štech: Nechali jsme protiinkluzivní lobby kázat bludy

„Výraz 'má rád' u něj není to pravé, nefunguje emotivně, je velmi věcný,“ říká o novém ministru školství Robertu Plagovi jeho někdejší šéf, končící ministr školství Stanislav Štech. Profesor pedagogické psychologie na Karlově univerzitě ministerstvo vedl od letošního července, kdy rezignovala Kateřina Valachová. Školské politice se ale po věnoval celé funkční období vlády Bohuslava Sobotky, nejdřív jako jeho poradce a později náměstek Valachové.

Studentské volby: Debata studentů s prezidentskými kandidáty

 Podívejte se na přenos debaty studentů s pěti prezidentskými kandidáty. Na otázky studentů odpovídali pánové Jiří Drahoš, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček a Jiří Hynek. Diskuze proběhla v kině Světozor a moderovala ji Veronika Sedláčková. Debaty se účastnilo 335 středoškolských studentů.


Sociální demokracie prosazuje navýšení financí pro oblast sociálních služeb a školství

Sociální demokracie bude při pojednávání státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou prosazovat další navýšení rozpočtu pro oblasti školství a sociálních služeb. Konkrétní návrhy opatření na společné tiskové konferenci představili místopředsedkyně Poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová a člen rozpočtového výboru za ČSSD Roman Onderka.

Kateřina Perknerová: Plaga nejdřív porcoval medvěda, teď sestavuje školský rozpočet

Plážový volejbalista. Otec osmileté a pětileté dcery. Rodák z Ivančic, absolvent Mendelovy univerzity v Brně a vysokoškolský pedagog. Člen hnutí ANO. To všechno jsou spojení, jimiž lze charakterizovat současného náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum, budoucího ministra školství Ing. Roberta Plagu, Ph.D.

15. 12.: Seminář a panelová diskuse Přidaná hodnota víceletých gymnázií: Zjištění výzkumu CLoSE

Jaká je přidaná hodnota víceletých gymnázií? Víme, že gymnazisté mají lepší výsledky v testech než žáci základních škol. Ale jaký je přírůstek ve znalostech a dovednostech žáků v matematice, čtenářské gramotnosti a v jazykových dovednostech mezi 6. a 9. ročníkem povinného vzdělávání? A liší se přírůstky žáků v těchto oblastech na základních školách a na víceletých gymnáziích? Dosahují většího přírůstku ve znalostech a dovednostech spíše chlapci nebo děvčata?

Luděk Vainert: Digitální heroin zabírá i na rodiče

Vypořádat se s digitální závislostí znamená nejprve si ji připustit. Ani potom není vyhráno. Doporučovat "prevenci", snažit se aby závislost nevznikla, je hraběcí rada. Ale nic lepšího není.

Kateřina Perknerová: Čeští žáci se připravují na zkoušky, škola je ale nebaví

Žáci devátých tříd půjdou v dubnu už podruhé k povinným přijímacím zkouškám na střední školy. Tento nový prvek ve vzdělávací soustavě měl především zajistit, aby se na maturitní obory dostávaly děti, které mají studijní předpoklady.

11.12.17

Stanislav Štech: Povinné předškolní vzdělávání není úřednický výmysl

Kontrola rodin státem a omezování svobody rodičů. Tak se často prezentuje nově zavedené povinné předškolní vzdělávání pětiletých dětí. Jak je tomu ve skutečnosti?

Ze sociálních sítí: Pan prezident přijal v Lánech kandidáta na post ministra školství mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu

Podle iDNES.cz se Robert Plaga s prezidentem se bavil například o inkluzi, na kterou podle něj chybí v rozpočtu asi tři miliardy korun. „Diskutovali jsme o finanční a věcné potřebě revize inkluze. Je potřeba znovu se podívat na vyhlášku, která podpůrná opatření definuje a podívat se do terénu, jestli je možné zrevidovat i věcnou část inkluze,“ uvedl Plaga. To je v jistém rozporu s tvrzením Stanislava Štecha: "Blud pátý – jde o příliš drahé opatření, a proto na něm chce ministerstvo školství nyní za každou cenu šetřit, zejména na asistentech pedagoga. Odhadnout, kolik dětí bude za rok či dva vyžadovat nějakou podporu, dokáže přesně jen kouzelník. Především však nejde o miliardy vhozené někam mimo vzdělávací systém (mimochodem, za rok 2017 to bude něco kolem 2,5 miliardy korun, nikoli čtyři miliardy nebo více, jak udávali kritici). Jdou do škol, k pedagogům a žákům."






MŠMT: Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2018

Dne 8. prosince byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. Jde již o druhou novelu této vyhlášky.

Ze sociálních sítí: Klinika Doc. Chocholouška pro učitele...

bEDUin: Co přinesl týden 4. 12. – 10. 12. 2017 aneb Proč je důležité zvýšit kvalitu ředitelů a ředitelek škol; debaty o inkluzi a víceletých gymnáziích pokračují

Témata týdne: