18.11.17

7. 12.: Seminář Prakticky o GDPR a cloudu ve školách

Zveme vás na praktický seminář věnovaný cloudovým technologiím a nové legislativě spojené s problematikou GDPR a jejího dopadu na školství. Během půldenního školení se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů a IT bezpečnosti podle nových pravidel. Získáte praktické návody a postupy, know-how pro zavádění GDPR z pohledu řízení školy.

Jitka Vepřovská: Speciálním školám na Děčínsku chybí děti, může za to inkluze

Problémy s nedostatkem žáků řeší speciální základní školy na Děčínsku. Inkluze, která zdravotně postižené děti zařazuje do klasických tříd, zavinila, že některé tyto školy letos vůbec neotevřely první třídy. To se týká například Speciální základní a praktické školy v Rumburku.

A. Angermannová, M. Salavová, J. Veselý: Škola v Proseticích vzdělává děti cizinců, těm už patří i kus sídliště

Je to deset dnů, co na sociální síti rasisté útočili na prvňáky ze Základní školy Plynárenská v Teplicích. Rodiče se pořád bojí a děti do školy doprovázejí. Skladba třídy, v níž xenofobům vadili Romové a Arabové, je ale logická a vyplývá ze situace na sídlišti Prosetice i v celém městě.


Karel Klatovský: Nakoupili jste počítače s Windows 10? Máte nárok na licenci Minecraft: Education Edition

Každá škola, která od 2. května 2017 do 31. ledna 2018 nakoupila nebo nakoupí počítače s Windows 10, má nárok na stejný počet licencí na Minecraft: Education Edition na jeden rok. Jak na to? Tady je podrobný návod.

Anonymni z 21:30: Smazaný komentář z diskuze na České škole

Seriál v komentářích na České škole pokračuje opět monotónním textem: "Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu."

16.11.17

MŠMT: 3 miliardy z OP VVV pro regionální školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na pokračování výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou vyčleněny 3 miliardy korun, které by měly přispět k dalšímu zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.

Vladimír Barák: Inkluze, rok první: pořádně drahý projekt

Stát má k dispozici první statistiky zabývající se začleňováním handicapovaných dětí do běžných školních kolektivů. Po roce fungování inkluze bylo odhaleno rozsáhlé plýtvání, zahlcenost učitelů byrokracií a kolaps poradenských center. Na druhou stranu jsou v řadě škol děti prý mírně spokojenější a dostává se jim individuální péče.

Zdeněk Sotolář: Mezi učitelskou veřejností a MŠMT zeje komunikační propast

Nevím, s kým komunikují svoje záměry všechna ministerstva, ale ministerstvo školství se vyhýbá komunikaci s učitelskou veřejností jako čert kříži. Možná dobře ví, že přichází s nesmysly. Jako s inkluzí a jako s kariérním řádem.

Ustavující jednání Středoškolského sněmu hlavního města Prahy

Žáci středních škol se budou moci podílet na budoucím směřování hlavního města. Do rozhodování se mohou zapojit přes Středoškolský sněm hl. m. Prahy, který připravila Česká středoškolská unie (ČSU) ve spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy. Ustavující jednání, kterého se zúčastní na 60 zástupců SŠ a odborných učilišť, proběhne ve čtvrtek 16. listopadu.

Zástupci Pedagogické komory a ČŠI jednali o administrativní zátěži škol

V úterý 14. listopadu se setkali prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v sídle České školní inspekce ke společnému jednání. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Kromě navýšení rozpočtu školství to je hlavně postupné snižování administrativní zátěže škol. Ředitele škol například zbytečně zatěžuje, když musejí stejné údaje zasílat různým subjektům.

Nguyen Thuong Ly: Místo výuky programování přinejlepším Excel. Česku odjíždí informatický vlak

Školy nestačí technologickému pokroku, děti na starých počítačích učí jen základy informatiky. K rozvoji IT dovedností tak pomáhají dětem komerční kurzy. Až 95 procent českých základních škol nevyhovuje standardům výuky informatiky, říká nová zpráva České školní inspekce. Školy podle inspekce nevěnují výuce IT dostatek času, nemá dostatečně proškolené učitele, neumí IT provázat do dalších předmětů a často mají slabé internetové připojení a zastaralé vybavení. „Vysoký podíl škol vykazujících zásadní nedostatky signalizuje daleko hlubší a komplexnější problém zcela systémového charakteru,“ uvádí inspekce.

Nadace Open Society Fund: Výzkum k dopadům reformy inkluzivního vzdělávání

V České republice žije odhadem 300 000 Romů, tedy přibližně 3 % celkové populace. V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že romské děti čelí diskriminaci ve vzdělávání na základě své etnicity či národnosti. Vláda přislíbila změnu. Přesto se i po 10 letech romské rodiny a jejich děti potýkají s diskriminací.

15.11.17

Ze sociálních sítí: ...prý si máme chybějící finance na inkluzi najít ve školství sami!

Anketa: Jak vypadají vaše nové platové výměry po navýšení tarifů o 15 %?

V anketě ve skupině na sociální síti Pedagogická komora - diskuse odpovědělo 238 respondentů. 18 % respondentů uvedlo, že nepobírá osobní ohodnocení a 16 % dosud nedostalo nový platební výměr.

Přes čáru o domácím vzdělávání: Doma se děti učí rychleji

Čím dál víc rodičů v Česku je nespokojených s klasickým vzděláváním a hledá pro své děti alternativy. Individuální formou výuky prošlo za poslední dekádu více než 8000 žáků. Je domácí vzdělávání revoltou proti školnímu řádu? Co si od něj rodiče slibují a jak probíhá přezkušování? Na otázky magazínu Přes čáru odpovídal náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys a učitelka Šárka Medová, která se rozhodla učit svého osmiletého syna doma.


Závěrečná souhrnná zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání za Jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2017

V prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou se na jaře 2017 konala jednotná přijímací zkouška (JPZ). JPZ se nekonala v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání, v nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Uchazeči měli možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání, případně odborná zaměření podle školního vzdělávacího programu v rámci jedné školy), přičemž takovým bylo umožněno konat JPZ v řádném termínu na každé z těchto škol. Uchazeči skládali JPZ formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace, přičemž varianty testů byly různé pro čtyřleté a nástavbové obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.

Pavel Doležel: Smazané komentáře z diskuze na České škole

V diskuzi na České škole u článku Michala Komárka Stojí virtuální útoky na teplické školáky za pozornost? Jde snad někdo do plynu? Vnímáme „vzkazy z Auschwitz“? jeho autor, šéfredaktor České školy, maže komentáře.

Šárka Kabátová: Je to katastrofa, hodnotí situaci kolem teplické školy romská matka jednoho z žáků

Policista před školou dohlíží na bezpečnost žáků u přechodu od půl osmé ráno. Dvě minuty po prvním zvonění už odchází směrem ke služebně. Jeho přítomnost jen zdůrazňuje, že si teplická čtvrť Prosetice uvědomuje vážnost kauzy spojené s nenávistí na internetu vůči romským, vietnamským a arabským dětem z první třídy, které se kvůli zveřejněné třídní fotografii staly terčem verbálních útoků na sociálních sítích.

MŠMT: Ředitelem CERMATu zatím zůstává Jiří Zíka, řízením NÚV pověřen náměstek Václav Pícl

Ve výběrovém řízení na ředitele/ředitelku Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) byli jako vhodní uchazeči doporučeni dva kandidáti - stávající ředitel Ing. Jiří Zíka a RNDr. Michaela Kleňhová.

14.11.17

Český rozhlas: Zajistit kvalitní pedagogy je alfou a omegou českého školství

Vysoké školství je podfinancované a uvažujeme o protestech, tvrdí předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima. Jak si studenti představují lepší podmínky ve školství? A co české vysoké školství nejvíce potřebuje? Michala Zimy se ptá moderátor Michael Rozsypal.

Zdeňka Trachtová: Zíka skončí v čele maturit. Ve výběrovém řízení na šéfa CERMATu byl druhý

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) bude mít od prosince 2018 novou ředitelku. Stávajícího ředitele Jiřího Zíku nahradí analytička Michaela Kleňhová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová. Zíka organizaci povede dočasně ještě jeden rok, zatímco Kleňhová bude působit jako jeho zástupkyně. Donedávna vedla Sekci demografie a sociálních statistik Českého statistického úřadu.

ČŠI: Metodická informace pro ředitele škol – prevence a postup při šetření stížností

Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.

Jana Karvaiová: Reakce na odpovědi ČOSIV na otázky České školy k ročnímu bilancování inkluze

Česká škola publikovala v pondělí vyjádření Lenky Felcmanové, která za Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) odpovídala na otázky k ročnímu bilancování inkluze. Z kritických komentářů k odpovědím jsme vybrali reakci Jany Karvaiové, kterou publikovala na sociální síti Facebook.

Jonáš Kříž: Přes 4 miliony za krátkou reklamu na inkluzi? „Jsem naprosto zděšen,“ říká expert na reklamu. Museli jsme, přišlo z EU, hájí se ministerstvo

Propagace inkluze, kterou odstartovala bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), v televizi vyšla v období mezi listopadem 2016 a červencem 2017 ministerstvo školství na více než 4 miliony korun (4,2 milionu). Z toho 1,7 milionu stála výroba půlminutového klipu, 2,4 milionu pak zajištění vysílacího prostoru pro spot v tuzemských televizích.


CVVM: Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2017 – Nejlépe je hodnocen přístup ke vzdělání

Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

E-kniha pro vás: Kvalitní vzdělávání pro každého

Slovo 21, z. s., vydal Sborník příspěvků z konference Kvalitní vzdělávání pro každého o inkluzivním vzdělávání, konané v rámci Světového romského festivalu Khamoro 2017 v Praze ve dnech 2.–3. června 2017. Konference se zúčastnila řada odborníků z Česka, Norska, USA, Kanady a dalších zemí. Účelem konference bylo vyložit podstatu inkluze v kontextu romské kultury a poskytnout ředitelům škol, učitelům, rodičům žáků i široké veřejnosti příklady dobré praxe a vize do budoucna z celého světa.

Institut pro podporu inovativního vzdělávání: Mapa inspirativních škol

Mapu inspirativních škol tvoří všechny alternativní, inovativní, komunitní, lesní, přírodní, svobodné a jinak inspirativní školy. Prozatím se mapa nachází ve stádiu zrodu. Stále jsou dopisovány další a další školy. Pokud víte o škole či komunitním centru, které na mapě chybí, nebojte se jej na mapu doplnit, anebo dejte autorům vědět, že existuje a oni ho tam už doplní.


MŠMT: Ministr Štech k opatřením ke vzdělávání romských žáků

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech dnes představí na mezinárodní konferenci „Společně ve škole: Další kroky ve vzdělávání Romů v České republice“ opatření, která MŠMT v posledních letech v oblasti rovného přístupu ke vzdělání učinilo.

Studentské prezidentské volby 2017

Je to jen pár týdnů, co v téměř třech stovkách středních škol v Česku proběhly Studentské parlamentní volby, v nichž si studenti „nanečisto“ vyzkoušeli volit poslance, a už se blíží volby prezidentské. Ty budou, jak už se stalo zvykem, opět přibližně o měsíc předcházet volbám reálným a proběhnou ve dnech 12. a 13. prosince. Vyučující, kteří chtějí svou školu do voleb zapojit, se mohou do 1. 12. přihlašovat na webových stránkách JSNŠ.cz – organizátora projektu. Registrované školy obdrží volební lístky, informační plakáty, samolepky na volební urny a pokyny pro voliče a studentské komise. Volit mohou studenti starší 15 let.

CVVM: Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – září 2017

V rámci zářijového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, dále se věnovalo názorům na možnosti, které Romové mají v české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny.

13.11.17

ROZSTŘEL: Pro malé děti není inkluze vhodná, tvrdí nevidomá právnička

V České republice na tom nejsme vůbec špatně, řekla v Rozstřelu na adresu nevidomých Barbora Kováčová (32). „Na rozdíl od nejbližších sousedů, kde kompenzační pomůcky jsou hrazeny z pojištění, platí je u nás stát formou jednorázového příspěvku. Jako nevidomá jsem v Čechách spokojená.“


bEDUin: Co přinesl týden 6. 11. – 12. 11. 2017 aneb Jakou roli ve školském systému hrají segregované školy?

Témata týdne:

MŠMT: Z výzev OP VVV na šablony je možné pořídit i didaktické pomůcky a IT techniku

Na základě četných dotazů ředitelů, ředitelek a příjemců zjednodušených projektů na možnost nákupu pomůcek a vybavení z výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na tzv. šablony, vydalo MŠMT stanovisko.

Česká školní inspekce ověří úroveň žáků ve vybraných gramotnostech

V pondělí dne 13. listopadu 2017 zahájila Česká školní inspekce další ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání, které bude v tomto školním roce zaměřeno na žáky 9. ročníků základních škol a žáky 2. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Sledovanými oblastmi budou čtenářská, matematická a sociální gramotnost a znalosti a dovednosti žáků získávané a rozvíjené v rámci mediální výchovy. Do vzorku je zařazeno přibližně 600 základních a 600 středních škol, přičemž v každé škole budou zjišťovány výsledky žáků pouze v jedné z uvedených oblastí.

MMR: Důležité změny v IROP schváleny

Evropská komise schválila revizi Programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Navýšeny tak budou například tyto výzvy: Nízkoemisní a bezemisní vozidla o 1,033 miliard korun, Infrastruktura základních škol o 413 milionů korun, Infrastruktura základních škol SVL o 956 milionů korun a Revitalizace vybraných památek II. o 1,55 miliard korun.

168 hodin: "Slušní Češi"

Česká televize zareagovala na causy rasistických útoků v posledních dnech.

UZS ČR: Není tedy možné, aby školské poradenské zařízení při doporučení výše úvazku asistenta pedagoga přihlíželo pouze k potřebě přímé pedagogické činnosti, když je povinnou součástí práce asistenta pedagoga i tato činnost nepřímá


K předloženému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, uplatňuje Unie zaměstnavatelských svazů ČR následující připomínky zásadního charakteru.

Veřejná ochránkyně práv: Jde o změny, které by si zasloužily širší odbornou diskusi. Jsem proti přijetí novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. jako celku

V odůvodnění se na několika místech uvádí, že předkládaná novela je převážně technického charakteru. Změna financování podpůrného opatření asistenta pedagoga a snížení maximálního počtu souběžně působících pedagogických pracovníků ve třídě však výrazně zasahuje do práv žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V období pěti měsíců je to již druhý výrazný zásah do podoby vyhlášky, ke kterému předkladatel navíc opětovně využívá zkrácené připomínkové řízení. Přitom jde o změny, které by si zasloužily širší odbornou diskusi. Z těchto důvodů jsem proti přijetí novely vyhlášky jako celku.

MPSV: Pro zjevný rozpor předloženého návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., s právními předpisy vyšší právní síly požadujeme jeho úplné stažení

Cílem návrhu vyhlášky je zajistit efektivní nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu na využívání personálního podpůrného opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně na využívání asistentů pedagoga, dále tlumočníků českého znakového jazyka nebo přepisovatelů pro neslyšící. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhodnotilo na základě analýzy společného vzdělávání provedené po jednom roce implementace, že v řadě případů není zajištěna účelnost pozice asistenta pedagoga ve škole, neboť nejsou využity všechny finanční prostředky na toto podpůrné opatření. Jako pozitivní dopad návrhu je uvedena výrazná úspora financí vynakládaných na toto podpůrné opatření ze státního rozpočtu. Zcela však chybí vyhodnocení možných dopadů právní úpravy v oblasti lidských zdrojů, tj. v oblasti personálního zabezpečení pozic asistentů pedagoga.

MŠMT: Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Nařízení vlády stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku.

Mezinárodní konference České školní inspekce "Spravedlivost ve vzdělávání"

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 uspořádala Česká školní inspekce mezinárodní konferenci, jejímž cílem bylo upozornit na zvyšování vzdělanostních nerovností v České republice a přispět k diskuzi o potřebě pravidelného monitoringu spravedlivosti vzdělávacího systému. Konference byla realizována v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který Česká školní inspekce realizuje od února 2017 a jehož součástí je také vývoj metod, postupů a nástrojů pro pravidelný monitoring spravedlivosti ve vzdělávání a pro zjišťování socioekonomických aspektů vzdělávání a jejich zohledňování při výpovědích o jeho kvalitě a efektivitě.

Karel Vancl: Scratch jako nástroj pro začátky s programováním

Aplikaci Scratch je možné využít nejen k programování her, ale například i k tvorbě interaktivního umění. Nabízí alternativu pro ty, kteří jsou hraním her již přesyceni a rádi by se posunuli dál či do jiné oblasti IT. Začít je možné doma či při výuce ICT ve škole. Možnosti, které program nabízí, jsou velice široké a je na každém, jestli se dokáže změnit v „programátora“ a vytvoří něco pro druhé. Já sám jsem se se Scratchem seznámil teprve nedávno. Aplikace mne zaujala a vyzkoušel jsem si vytvořit program. Je velice příjemné, když vše funguje, jak má. V současné době se chystám své programátorské choutky rozšiřovat.

ČŠI: Tematická zpráva – Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením (v mateřských a základních školách zřízených dle § 16 odst. 9 ŠZ)

Tematická inspekční činnost se skládala ze tří částí – z monitorovacího inspekčního elektronického zjišťování, jehož hlavním cílem byla identifikace škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, které vzdělávají děti a žáky se sluchovým postižením, podrobnějšího inspekčního elektronického zjišťování v takto identifikovaných školách a z prezenční inspekční činnosti ve vybrané části těchto škol. V inspekčním elektronickém zjišťování, které se uskutečnilo od 12. do 20. září 2016 v podobě on-line elektronického dotazníku pro ředitele škol, byly osloveny všechny mateřské a základní školy zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ. Celkem bylo v monitorovacím elektronickém zjišťování osloveno 112 mateřských a 349 základních škol zřízených dle § 16 odst. 9 ŠZ. Na toto úvodní monitorovací zjišťování navázalo druhé, podrobnější inspekční elektronické zjišťování, které se uskutečnilo od 28. února do 13. března 2017 a bylo do něj zapojeno 37 mateřských škol a 125 základních škol zřízených dle § 16 odst. 9 ŠZ (školy všech typů zřizovatelů, tzn. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraj, obec, církev, privátní sektor), které podle úvodního monitorovacího zjišťování vzdělávaly děti a žáky se sluchovým postižením. Toto podrobnější elektronické zjišťování bylo zaměřeno na komunikační systémy pro děti a žáky se sluchovým postižením používané ve školách, na výuku českého znakového jazyka, na přepisovatelské služby a další formy podpory vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením. Informace z elektronického zjišťování tak doplňovaly zjištění České školní inspekce z prezenční inspekční činnosti, která byla realizována od 17. října 2016 do 31. března 2017 ve 13 mateřských a 41 základních školách zřízených dle § 16 odst. 9 ŠZ.

12.11.17

30. 11.: Konference k podpoře začínajících učitelů

Již potřetí se setkají významní tuzemští i zahraniční odborníci z akademické a státní sféry, a především učitelé a ředitelé škol na Mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání. Letošní ročník je věnován začínajícím učitelům, jejich podpoře, vedení, identifikaci jejich potřeb a postavení ve školském systému.

Eva Zahradnická, Radka Hrdinová: Školy kvůli matematice nafukují rozvrh a škrtají odborné předměty

Jak přepsat školní rozvrhy, aby se do nich vešlo pár hodin matematiky navíc, která bude od příštího roku povinným předmětem k maturitě? O tom teď přemýšlejí desítky ředitelů středních odborných škol. Některé rozšiřují rozvrh nebo omezují odborné předměty.

Eliška Klimentová: Co mě česká škola (ne)naučila

Podle posledních průzkumů počet českých studentů na zahraničních univerzitách sice klesá, ale i tak studuje mimo Českou republiku zhruba dvanáct tisíc vysokoškoláků českého původu, z toho asi tisícovka ve Velké Británii. Součástí této tisícovky jsem i já. Od roku 2014 je mou almou mater skotská University of St Andrews. Čeká mě čtvrtý, závěrečný ročník, což je podle mého dobrá příležitost k ohlédnutí se na začátek. Nevyhnutelně se pak vtírá otázka: co bych si bývala přála, aby mě česká střední škola naučila? A za co jsem naopak vděčná? Obojího je hodně a narovinu: ani jeden systém není dokonalý. Co by ale měly zlepšit české školy, aby se jejich studenti v zahraničí prosadili?

DVTV: Láska k synovi je silnější než lidi, kteří do něj kopali, nechci ho dopovat léky, říká matka autisty

Lidi vás velmi rychle odsoudí, stydět se je ale cestou do pekel, tvrdí Michaela Hošková, která se svým synem a manželem rozjela projekt Maappi. Třináctiletý Matěj, který trpí Aspergerovým syndromem, kreslí po paměti mapy linek MHD z Česka i zahraničí. Rodina je pak využívá jako motivy designového oblečení a doplňků. Rozhodli jsme se, že z toho špatného uděláme něco dobrého, říká Hošková. Malování je pro syna jako antidepresivum, dodává.

Michaela Bůnová: Lidé na webu útočí ze strachu i frustrace, říká expert k případu z Teplic

Nenávistné příspěvky na internetu pramení z frustrace, strachu i neznalosti. V rozhovoru pro iDNES.cz to v reakci na aktuální případ prvňáků z Teplic uvedl vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Kamil Kopecký. Lidé se podle něj mylně domnívají, že svoboda slova je na webu bezbřehá.

Jiří Hlavenka: Jak to všechno vzniklo? (k rasistickým incidentům posledních dní)

Řeknu vám to. Ještě před pár lety to nikoho nezajímalo, přestože svět za našimi hranicemi byl stejný jako nyní. Uprchlíci, islám, jiná barva pleti - malé téma. Dokonce i Okamura, který se na spodní proudy specializuje, před lety chvilku vařil romskou problematiku a když zjistil, že to u nás nikoho zvlášť nebere, si našel jiné koníčky.

Zdeněk Sotolář: Otevřený dopis Unii zaměstnavatelských svazů

V posledním čísle Učitelských novin (39/ 2017, s. 18-19) pan Jiří Zajíček říká, že CZESHA jako člen Unie zaměstnavatelských svazů zastupuje v tripartitě „zájmy škol, jejich učitelů i ředitelů na nejvyšší možné úrovni, jsme připomínkovým místem při projednávání legislativních změn v oblasti školství.“

MŠMT: Předškolního vzdělávání se účastní 97 procent pětiletých dětí

Účast pětiletých dětí v mateřských školách se dlouhodobě udržuje nad devadesáti procenty všech pětiletých dětí v populaci. Letos se ale do předškolního vzdělávání zapojilo už téměř 97 procent těchto dětí.

MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. (Důvodová zpráva aneb Bude hůř!)

Zpřesnění pravidel nastaví podmínky pro využívání finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s původním záměrem systému podpůrných opatření - pomoci vyrovnat příležitosti dětí, žáků a studentů hospodárným a cíleným využitím finančních prostředků státního rozpočtu. Podle provedené analýzy společného vzdělávání po prvním roce implementace je zřejmé, že zcela zřetelně převažují poskytnutá personální podpůrná opatření. V případě asistenta pedagoga se ukázalo, že v řadě případů není zajištěna účelnost této pozice na škole. To je důvodem k takovým úpravám legislativy, které by do finančních prostředků vynakládaných na asistenty pedagoga vnesly vnitřní diferenciaci.

11.11.17

15. 11.: Reforma vzdelávania na Slovensku

Vzdelanie je cestou k životnému úspechu človeka v našej spoločnosti. Deti a mladí, ktorým neposkytne spoločnosť dostatok priestoru na to, aby z nich boli vzdelaní ľudia, sa pripravuje o najvzácnejší kapitál, ktorý mohol posunúť celú spoločnosť vpred, keď už stará generácia nebude vládať...

Vladimír Kučera: Stydím se za vás, naši politici, stydím se za vás pro černého muže

V Pražské tramvaji zbili a ponížili černého muže.Patřil jsem k prvním, a lze to doložit, kdo psali, že drsná vize Samuela Huntingtona „Střet civilizací“ nemusí být pouhou představou, ale ještě mnohem drsnější realitou, jíž budeme muset čelit. Ona skutečnost se opravdu objevila v poněkud jiné, přetransformované podobě, protože jedna strana tohoto střetu vraždí po tisících i své souvěrce a vyhání je k nám. A my přistoupili na taktiku těchto vrahů a agresorů a učinili z obětí viníky. Není nám na prvním místě boj s teroristy, ale konečné řešení těch, kteří před nimi v zoufalství prchají. Jako když jsme v roce 1938 upalovali před Němci od hranic a potom Židy vyhnali ze Sokola a profesních organizací. K tomu si hlasitě pochrochtáváme, že nejsme rasisty a xenofoby, nýbrž že pouze máme strach. Vznešeně tomu říkáme úzkost, stres a frustrace. Kdo to nesdílí, je vlastizrádce.

A při tom: dětem z první třídy vyhrožují, že jim podřežou krky. Jenom proto, že ty děti nejsou bílé. Ani se neptají, zda jsou vyznavači onoho „satanského“ koránu. Jsou pouze jiné. V obludné reminiscenci si pochvalují, že ulice, v níž ona třída sídlí, se nazývá Plynárenská. Chtějí kvůli šíleným imámům zakázat lidem víru, již vyznávají v poklidu a často i v skrytu. Surově za mlčenlivého přihlížení (a zdali ne souhlasu) davu zmlátili černého muže jenom proto, že byl černý.

Ivan Hoffman: Zlověstné ticho

Jsou chvíle, kdy se od politiků očekává komentář i k něčemu jinému, než k jejich politice. Třeba když umírají lidé při živelní pohromě, tragické havárii či teroristickém činu. Anebo když se stane něco extrémně nespravedlivého či ostudného. Kauza fotografie prvňáčků z Teplic, ke které učinili mimořádně odporné komentáře rasisté, je přesně tím případem, kdy se politici mají ozvat.

Šárka Kabátová: Vyhrožují dětem z teplické školy likvidací. Ty lidi vlastně chápu, tvrdí zmateně poslankyně SPD

„Okamuro, vyžeň to už konečně z republiky“ nebo také „Ještě, že jsou ze ZŠ Plynárenská“. Publikace třídní fotky prvňáčků z Teplic vyvolala zájem policie. Kvůli tomu, že na snímku byly i romské, vietnamské či arabské děti, se totiž na internetu objevilo nespočet nenávistných a výhružných zpráv. „Když vidíme takovou fotografii, tak chápu narážky těch lidí, kterým to vadí,“ vysvětlovala svůj postoj, jenž vyvolal kritiku, nově zvolená poslankyně. Nakonec se ale zastupitelka a pedagožka Tereza Hyťhová přiznala, že ani neví, jaké komentáře lidé na internetu k této fotce vlastně napsali.

Ze sociálních sítí: Dokázali jste vystrašit malé děti, jste na sebe hrdí?


Petr Honzejk: Výhrůžky dětem Arabů, na Afričana rovnou pěstmi. Rasismus v Česku jede

Během pár dní jsme zaznamenali výhrůžky dětem přistěhovalců i násilný útok kvůli barvě pleti v MHD. Drobnými krůčky jsme se dostali do situace, kdy se lidé, kteří vypadají odlišně, mají důvod v Česku bát. Rasistické projevy bohužel nevyvolávají žádnou vlnu odsouzení. Co když sledujeme konkrétní projevy nebezpečného posunu v naladění české společnosti?

Ze sociálních sítí: Několik poznámek k ústavní stížnosti na paragraf 148 školského zákona


Učitelská platforma nesouhlasí s výroky Terezy Hyťhové

V uplynulých dnech média uveřejnila rozhovor s nově zvolenou poslankyní za SPD Terezou Hyťhovou, která mimo jiné ve svých odpovědích reaguje na fotografii žáků první třídy základní školy v Teplicích. Na této fotografii bylo zachyceno velké množství dětí cizích státních příslušníků žijících v České republice.

10.11.17

Tomáš Houška: Učitelé dostali přidáno! Tak co si stěžujou?!

V dobách, kdy jsem řediteloval, jsem několikrát zažil, jak se ministr školství v televizi chlubil, kolik učitelům přidali (do tarifních tabulek). Ale už neřekli, že školy nedostaly ani o fň víc skutečných peněz.

Rádio Junior: Jak má vypadat dobrá webová stránka školy?

Jaké jsou trendy na současných školních webech? Nejen o tom si povídala Monika Valentová s Miroslavem Hřebeckým, zakladatelem soutěže Scoolweb.


Michal Černý: Co je zajímavého v žebříčku Top 200 Tools for Learning 2017?

Jane Hartová už po jedenácté sestavila za pomoci 2174 hlasujících z 52 států žebříček nejpopulárnějších nástrojů pro učení. Co je na tomto žebříčku zajímavého? Proč mu věnovat pozornost a proč ho naopak nepřeceňovat? Jaké ukazuje trendy v oblasti využívání technologií pro učení a studium?

Odstartoval šestý ročník soutěže Mladý chemik ČR

Šestý ročník soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky odstartoval regionálními koly. Největší chemické klání vyvrcholí v červnu příštího roku národním finále, které se uskuteční v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Pavel Končel, Pavel Jelínek: 50 000 Kč náborový příspěvek pro pedagoga

Nejbližší okolí Prahy zažívá už dvacet let přílivovou vlnu obyvatel. Od roku 2005 se populace bývalých okresů v sousedství Prahy zvětšila o desítky procent a demografická prognóza očekává do roku 2025 další nárůst.

9.11.17

Ze sociálních sítí: Jsem nesmírně pobouřen vlnou nenávisti, s níž bojuje základní škola v teplických Proseticích


Zdeněk Sotolář: Co nového ve škole? Tři morové rány za necelý týden

Co rána, to jiný zdroj. Ministerstvo školství – školské asociace – Brusel. Všude by to chtělo důkladnou deratizaci.

Stanislav Štech: Jsem s prosetickými dětmi

Nejen jako ministr školství, ale zejména jako otec a dědeček jsem nesmírně pobouřen vlnou nenávistných mailů, komentářů a útoků na sociálních sítích, s níž bojuje základní škola v teplických Proseticích. Děje se tak kvůli zveřejnění fotografie tamní první třídy složené převážně z dětí romských, vietnamských a arabských v seriálu teplické mutace Deníku. Děti i pedagogové čelí od zveřejnění nenávistným komentářům na sociálních sítích. Kde se objevují i výzvy k likvidaci malých školáků.

Gabriela Hauptvogelová: O děti jsem se bála, říká jedna z maminek. Ředitelka zvažuje kvůli komentářům pod fotkou trestní oznámení

Sednul by tam ruční granát, rovnou střílet, zní jeden z komentářů na sociálních sítích pod fotku prvňáčků Základní školy Plynárenská v Teplicích. A někteří rodiče z teplické školy přiznávají, že se kvůli nenávistným reakcím začali o své děti bát. Ředitelka Marcela Prokůpková zvažuje, že kvůli komentářům podá trestní oznámení. Případem se už začala zabývat policie.

Robot: moderní hračka i školní pomůcka

Stavebnice z obyčejných brček jako nástroj, jak učit děti programovat? To je princip švédského projektu Quirbot. Jak vypadá metoda v praxi sleduje Kateřina Poláková z České televize.


Kateřina Vaníčková: Základka má dva žáky a trojjedinou pracovnici, obec ale školu podporuje

Základní škola v Úlibicích na Jičínsku má od září jen dva žáky, jejichž třídní učitelka je zároveň ředitelkou a provozovatelkou. Obec novou soukromou školu podporuje, ministerstvo ji ale povolilo až po složitých peripetiích. Prvňáci Max a Marek vypadají, že si tohle vyučování zatím užívají.


28. 11.: 2. Minikonference „Globální témata v českých školách?“

V panelové diskuzi VÝZVY SOUČASNOSTI VE VÝUCE – JAK O NICH UČIT vystoupí zástupkyně ředitelky Královéhradeckého inspektorátu ČŠI, ředitel centra ekologické výchovy Sever a ředitelka olomoucké vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. V paralelních dílnách se seznámíte, jak zavádět globální témata do výuky. Minikonference je pořádána 28. listopadu 2017 od 9 do 13 hodin v Adalbertinu, Hradec Králové a účast na konferenci je bezplatná.

Radka Hrdinová: Rodina mu učení rozmlouvala

Táta z něj učitele mít nechtěl. „Chtěl, abych měl pořádné zaměstnání,“ říká Bohuslav Hora, učitel češtiny a dějepisu na Základní škole v Plané nad Lužnicí. Maturoval proto na střední zemědělské škole v Chebu, zároveň se usilovně připravoval na přijímačky na pedagogickou fakultu v Plzni. Vzali ho na první pokus. Letos byl třetí v českém kole mezinárodní soutěže o nejlepšího učitele Global Teacher Prize.

Eva Zahradnická: Do banky se zpět nikdy nevrátím

Když si Petr Michalíček v 8. třídě podával přihlášku na střední školu, jeho třídní klidným hlasem a poněkud drsně pronesla: „Michalíčku, ani to nezkoušej. Na to nemáš.“

Dnes jedenatřicetiletý učitel tehdy zkoušel přijímačky na obchodní akademii. Přála si to jeho maminka, učitelka. „Máma chtěla, abych šel na školu, díky které bude později víc možností,“ vypráví s odstupem let Petr Michalíček. Na obchodní akademii úspěšně odmaturoval a začal pracovat v bance, aby se nakonec o pár let později navzdory přání rodičů stal učitelem.

Radka Hrdinová: Povolání učitele dává člověku svobodu

Když si jeho bývalí žáci přejí, aby je oddal, bere to Petr Martínek jako důkaz dobře odvedené práce. Ten mu dali jeho studenti i v roce 1994 historicky prvním Zlatým Ámosem, vítězstvím v anketě o nejoblíbenějšího učitele.

Petra Klimková: Do školy jako na ranní směnu. Děti z Libavé vozí autobus už na půl sedmou

Hodně brzký budíček mají už dvě dekády děti, které dojíždějí na vyučování v základní škole ve Městě Libavá. Jediné dva autobusy, které do obce na hranici vojenského újezdu vozí ráno školáky z okolních vsí, totiž přijíždějí už v půl sedmé ráno. Zatímco jinde se autobusy podřizují rozvrhu hodin, tady je to naopak.

Pozvánka na vernisáž výstavy a vyhlášení vítězů studentské komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět

Problém šikany, mezinárodní konflikty nebo šetrná spotřeba - to je jen několik z řady témat, které žáci základních a středních škol zpracovali v komiksech zaslaných do soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Komiksovou soutěž pro studenty základních a středních škol pořádal už posedmé vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. Tématem letošního ročníku bylo Soutěž nebo spolupráce? Vernisáž výstavy nejlepších studentských komiksů ze soutěže, na níž budou slavnostně vyhlášeni vítězové, proběhne 15. listopadu od 13 hodin v Galerii ve věži Novoměstské radnice na Praze 2. Ceny vítězům předá člen poroty, ilustrátor a kreslíř komiksů Karel Jerie.

8.11.17

Michaela Bůnová: Robot jako učební pomůcka. Švédské děti se učí programovat pomocí brček

Úkol zněl jasně - do třiceti minut sestavit z brček robota, kterého pak bude možné rozpohybovat. Děti stihly vytvořit konstrukce různých tvarů, například mlýn nebo kolotoč, k nimž pak připnuly krabičku s motorem. Stavebnici Quirkbot, která pomáhá při výuce programování, představili v úterý v Praze švédští podnikatelé.

MŠMT: Školský ombudsman řešil dva tisíce stížností

Školský ombudsman řešil v uplynulém školním roce stížnosti, které se týkaly zejména sporů mezi učiteli a vedením školy, rodiči a učiteli a mezi žáky navzájem. Hlavním tématem ombudsmana Ladislava Hrzala bylo řešení šikany na školách. Výsledky své činnosti shrnul ve výroční zprávě.

Učitelé mohou v mediální výchově použít nový otevřený vzdělávací zdroj o volbách


Mediální výchova je průřezové téma, měla by být proto součástí dalších předmětů. V materiálu čtyř devadesáti minutových bloků lze propojit mediální výchovu s dějepisem, výtvarnou výchovou či občanskou výchovou. Pro učitele jsou připraveny i podklady, které mohou jako otevřený vzdělávací zdroj dále upravovat, doplňovat a dále sdílet.

Martin Rychlík: Padla ústavní stížnost: kvůli omezování škol

Asi dvacet soukromých základních škol – často inovativních – se letos nedočkalo zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Vede jej ministerstvo školství. O zapsání, bez něhož nemůže škola fungovat, rozhoduje resort na základě tzv. Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (DZ), a to u České republiky nebo krajů. Přitom ústava uvádí, že „je možné zřizovat jiné školy než státní (...) jen za podmínek stanovených zákonem“.

DUM: Online simulace PhET nyní i v HTML 5

Řada interaktivních simulací Phet byla původně k dispozici jen pro počítače s instalovaným runtime systémem Java, která již přestává být standardem na školních počítačích i v nových verzích prohlížečů. Omezená byla i možnost práce na tabletech. Nyní jsou simulace k dispozici i v HTML 5 a jako aplikace pro tablety v Google Play i Apple AppStore. Překlad některých simulací do českého jazyka připravili Robert Seifert a Mgr. Zdeněk Chalupský, učitel na SŠ OSaP a VOŠ, České Budějovice.


Liberec vydal katalogy činnosti škol

Znovu po roce vydal rezort školství a sociálních věcí liberecké radnice souborný katalog základních škol a nově také škol mateřských, které v jednom elektronickém dokumentu přinášejí ucelený přehled o jejich činnosti.

David Půlpán: Ředitelé škol vyrazili na stáž, zahrnovala i výlet lodí do Benátek

Ředitelé škol z východních Čech vyrazili v září ve dvou termínech do Slovinska na týdenní odbornou stáž do tamních škol. Její program ale v závěru připomínal nabídku cestovní kanceláře.