15.12.16

Ze sociálních sítí: Připravují se dnes budoucí učitelé českého jazyka na úplně jiný způsob a obsah výuky češtiny a literatury, než jaký se dodnes ve většině škol praktikuje?

9 komentářů:

Tomáš Barták řekl(a)...

Učím češtinu.
Klidně změňme "osnovy", výstupy, učivo, látku... Vypusťme třeba něco, něco změňme, klidně přidejme. Svět se mění, to je jasné. Ale na prvním místě se shodněme, domluvme a držme se toho. Nastavme laťku a nesnižujme ji.
A hlavně: nemysleme si, že objevíme něco extra nového. Určité věci jsou stálé a neměnné.

A jedno přirovnání. Jak je možné, že sportovci pořád trénují? Jak je možné, že nikdo zatím nepřišel na nějakou novou metodiku, jak bude basketbalista trénovat. Pořád mu nezbývá než to, aby běhal s míčem po hřišti a házel na koš. Nebude to tím, že jinak z něj nic nebude?

Jiri Janecek řekl(a)...

No nevím... Pana Municha jsem považoval za takového standardního akademického patlala.
Dík sociálním sítím (resp. jejich zrcadlení na ped.info) ho pomalu přesouvám mezi falúty typu Kartouse a spol.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kolik stovek hodin (možná tisíc?) jsme na základní a střední škole strávili (promarnili a pronudili) biflováním slovních a větných rozborů pro budoucí jazykovědce

To by mne tedy doopravdy zajímalo, do kterých základních a středních škol pan docent docházel, že se musel pronudit tisíci hodinami slovních a větných rozborů. Při pěti hodinách češtiny týdně by to bylo téměř šest let školní docházky. Nic než soustavné biflování rozborů. Šest let! No, to by musel dát pár semestrů i na tom silnoproudu.
Já tedy nevím, ale tak nějak mi uniká, proč se ta čeština vůbec na školách učí. Vždyť česky umí více či méně všichni, kdož se tu kdy narodili. Tak jaképak úplně jiné způsoby a obsahy. To snad jedině typografická pravidla, a psaní interpunkce pak zejména. Tedy v elektronické podobě záznamu textu, samozřejmě. Proč tím pořád musíme ztrácet drahocenný čas v informatice.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Zdá se, že školou znuděný autor mudruje o škole, jejíž metody nezná, a to v jazyce, který písmem příliš neovládá. Jak alternativní.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A je to tady. Čeští žáci nerozumějí česky, právě to říkají v televizi. Může za to škola.
Musím tedy v logice věci konstatovat, že učitelé češtiny se od mojí školní docházky ale doopravdy hodně, a možné že i hodně moc, zhoršili.
Stanislav Štěpaník právě ve čtyřiadvacítce říká, že tu je 'problém velkého množství učiva jako takového'. Také neopomněl zmínit ty zpropadené láčkovce. U véeš učitele češtiny jako takového nelze snad očekávat ani nic jiného.
A tak jen připomenu, že jsem jako takový jazykově tupý elektrotechnik dal ten loňský maturutní testík za tři čtvrťhodiky za slušnou chvalitebnou, a to v pohodě bez přípravy. K takovému výkonu mne připravily paní učitelky českého jazyka z 5. ZDŠ v Táboře a z SPŠE v Písku. Děkuji.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pane Bartáku, myslím, že jako u sportovců, kteří stejně stále musí trénovat, se objevuje snaha věci "ošulit" formou dopingu, tak ve škole se šulí stjně (tedy žáci se snaží šulit), jenže efekt je opačný. Zatímco doping relativně napomůže k výkonům (ne že bych to schvalovala), šulení ve škole napomáhá k zblbění národa.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Pravda je, že v 6.-9. ročníku ZŠ není jazyková látka dobře rozvržená, minimálě s ohledem na vývoj abstraktního myšlení; je jí také zbytečně mnoho. Ani ŠVP s tím moc nenadělá, pokud si škola nemůže sestavit vlastní učebnice. V šesté třídě žáci ještě bohužel nemívají osvojena základní pravidla pravopisu, ale musejí se potýkat s větnými členy, které ještě nejsou s to pořádně pochopit. Kdyby se skladba přesunula do posledních dvou ročníků a v prvních dvou by se posílila výuka gramatiky, nic by se nestalo.
Další věcí je fakt, že reálně klesá schopnost rozumět psanému textu, žáci sice (v lepším případě) umějí číst, ale přečtenému nerozumějí. To se ovšem nedá řešit jen v hodinách ČJaL, čtenářská gramotnost prochází všemi předměty, včetně přírodovědných, a je ji třeba procvičovat i tam.

mirek vaněk řekl(a)...

Pane Münich, jaký je to ten úplně nový způsob výuky češtiny?

Nechci slyšet jalové úvahy o tom, co je třeba dělat nově. Výchova nového člověka už tu byla. Bohužel rychle zapomínáme.
Chci slyšet jak učit nově! Ale s tím, že tento způsob výuky byl vyzkoušen na tolika žácích a přinesl taková pozitiva a taková negativa. V nejlepším případě chci na náslech do hodiny, kde se tato zázračná metoda praktikuje.

Jinak jste ekonom, tedy počítat umíte, takže přehánění ve stylu stovek tisíců hodin není na místě. Rozhodněte se zda chcete dělat ekonomii, politiku nebo kecat do školství. Každé má svá specifika a když se to dělá pořádně skloubit to nejde. Na úkor jednoho musíte ošidit to ostatní.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Cokoli se dnes ve škole děje, co byť jen vzdáleně připomíná zkompetentňování, je označeno za biflování. Chcete-li učitele zlikvidovat, vypalte mu na čelo cejch, že nutí žáky biflovat se. Třeba vyjmenovaná slova, trojčlenku, ohmův zákon, a nebo ty láčkovce.
Nespasí jej ani ombudsman, vy bude mít punc odborníka na vzdělání.

Okomentovat