21.12.16

Ze sociálních sítí: Od začátku se mi do hlavy kdekdo snaží vtlouci, že snad gymnazisti jsou "elita národa"Petr Roháček komentuje článek Vláda schválila maturitu z matematiky jen pro gymnázia. Odborných škol se možná týkat vůbec nebude:

Víte, jsem na gymplu už osm let. Od začátku se mi do hlavy kdekdo snaží vtlouci, že snad gymnazisti jsou "elita národa", či snad že jsou ti, kteří mají jít příkladem studentům ze středních odborných škol. Tuhle frázi nejčastěji používají profesoři, kteří si jsou vědomi toho, že nám např. zadali příliš mnoho domácích úkolů, ale svoji neschopnost stíhat učební plán ospravedlňují tím, že jsme přeci gymnazisté, tak pro nás nepřiměřené množství domácích úkolů nemá a nesmí být problém.

Unavuje mě domněnka, že gymnazisté mají splňovat nějaký "vyšší standard" jen tím, že se jim nasekají těžší podmínky pro studium. O tom přeci vzdělávání vůbec nemá být. O to víc mě děsí dnešní výplod brainstormingu ministryně Valachové a Vlády ČR. "Povinná maturita z matematiky bude zatím jen pro gymnázia", tak zní verdikt odsuzující mnohé gymnazisty nadané na všechno možné, jen ne na matematiku k tomu, aby se trápili a snad i po několika nezdarech podlehli pocitu, že jsou něco méněcenného a studium gymnázia vzdají.

Unavuje mě, že podmínky opět nejsou rovné pro všechny. Proč má mít škola, jejíž hlavní premisou je všeobecně vzdělávat, povinnou maturitu z matematiky? Kdo jiný, než v teorii "všeobecně vzdělání studenti" si má vybírat, jestli bude maturovat spíše z humanitních předmětů, nebo přírodovědných, a nebo právě z předmětů logických?

Nejvíce mě ale unavuje způsob jednání Valachové. Velmi spletitý problém řeší velmi jednoduchým řešením. Nemusíme být zrovna odborníci na školství (jako je např. Ondřej Šteffl, doporučuji ho sledovat), abychom pochopili, že tady asi něco není správně. Pokud má být maturita z matematiky skutečně povinná, tak má být nejen pro všechny, ale hlavně to má být poslední krok v osvětě českých studentů k tomu, aby se jejich výsledky z matematiky zlepšily.

Ano, matematika není silná stránka českých studentů a výsledky jsou alarmující. Víte, který student vždy měl a dodnes povětšinou má ohromné problémy s matematikou? Jsem to já.

Několikrát jsem byl na pokraji propadnutí, má matematika skutečně skomírá již od počátku studia na gymnáziu, ale nezačalo to tehdy na gymnáziu, začalo to již na základní škole, a to je jádro toho, proč mezi českými studenty láska k matematice nekvete a podepisuje se to i na výsledcích.

To je největší problém, který Valachová nevidí, nebo jen dělá, že ho nevidí. Skutečný problém tkví v zastaralém systému výuky matematiky na základních školách, jehož stav je dle informací od mé maminky Šárka, shodou okolností učitelky na prvním stupni základní školy, skutečně tristní. Velké naděje vkládám do Hejného matematiky, ale opět... změna nenastane, pokud se o změnu skutečně pokoušet nebudeme. Pokud je něco špatně, určitě se to nespraví povinnou maturitou z matematiky. Takhle to nefunguje.

Nejhorší však je, že tento krok povede k úbytku studentů gymnázií. Děti, které můžou být jakkoliv geniální na ZSV nebo chemii, nepůjdou na gymnázium jen z toho důvodu, že nebudou chtít maturovat z matematiky. To bude prohlubovat již tak strašný stav v ČR, kdy na jednoho studenta máme tuším jako druzí nejméně gymnázií ze všech zemí OECD. O tomto píše erudovaně Ondřej, doporučuju pročíst.
Doufám, že se český rodič a občan v příštích volbách zamyslí a racionálně zhodnotí kroky nynější vlády ve zdaleka nejdůležitějším resortu - ve školství. Snad pochopíme, že tím směrem, kam vyšla ministryně Valachová, cesta nevede.

15 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Víte, jsem na gymplu už osm let.

Tak to spíš asi osmým rokem. Pokud žák Roháček nějaký rok neopakoval, pak tedy sedm a půl roku. Já jsem na gymnáziu nejméně jednou tolik, a musím konstatovat, že žáci gymnázia doopravdy žádnou elitou národa nejsou. Možná tak budoucí elita. A nebo jelita. To podle toho, jak se jim zadaří na vysoké škole. Ale samo gymnázium spíš nic moc.
Řekl bych, že kdyby měl běžný žák gymnázia zvládnout zátěž maturitní zkoušky na střední odborné škole, asi by se lehce pohroutil. Tedy nevím, jestli to třeba na průmyslovkách pořád ječtě funguje, ale v devadesátých letech taková půhodinová maturitní zkouška z aplikované elektrotechniky, to byla docela darda.
Gymnázium vnímám jako takový slušný debatní klub, když už není nic smysluplnějšího na práci. Maturita z matematiky dětičkám poněkud palcema zakroutí. Minule jsme začali zase tu moji milovanou dvojkovou a šestnáctkovou číselnou souatavu. To zas bude pláče a zubů skřípění. Kolika bity nejméně můžeme zakódovat dny v týdnu, popřípadě v měsíci. Nebo kolik barevných odstínů nejvýše zakódujeme pomocí osmi bitů. Na hexadecimální adresu nejvyšší paměťové buňky paměti RAM s kapacitou dva gibi bajty se už dobrých osm let radši ani neptám.

Eva Adamová řekl(a)...

Souhlasím s článkem v tom, že stav výuky matematiky na 1. stupni je zoufalý. Stačí si prohlédnout klasické učebnice a pochopíte, že je něco špatně. Vezmete-li si však učebnice s Hejného metodou rozhodně se pocitu, že je něco špatně, nezbavíte. Klasické učebnice jsou stavěné tak, aby se podle nich naučilo mechanicky počítat dítě s IQ pod 90 a postupem času jsou nové učebnice horší a horší. Hejného učebnice jsou postaveny zase tak, aby se podle nich naučilo logicky myslet dítě s IQ nad 110. Faktem je, že existuje celá řada doplňkových materiálů, jenže to by na prvních stupních nesměly vyučovat z 99 % učitelky, z nichž 90 % nemá a nikdy nemělo k matematice kladný vztah a které považují za vrchol pedagogického umění to, že všechny děti bez rozdílu mají vyplněný pracovní sešit do posledního prázdného políčka.
Na druhém stupni v 6. ročníku se pak dostáváme do situací, kdy se nás děti zoufale ptají, zda to mají psát vlevo či vpravo, zda to mají počítat písemně nebo zpaměti. Když odpovíte, aby použily vlastní hlavu a vypracovaly úkol dle vlastního uvážení, je naprostá většina z nich totálně zmatená.
Pro ilustraci uvedu dva z mnoha příkladů, se kterými jsem se ve své pedagogické praxi setkala a které výše uvedené ilustrují:
1. Na chodbě mne zastavila učitelka 3. třídy a rozčilovala se, že v Matematickém klokanovi měly její děti příklad 10-20-30+50-10, který v žádném případě nejsou schopny vypočítat. Na moje sdělení, že logicky myslící dítě si to popřehazuje a výsledku se dopídí, mi odvětila, že tak je to ale na prvním stupni neučí, učí je to důsledně počítat po řadě.
2. Můj syn tuším také ve třetí třídě řešil slovní úlohu "Na autobusovém nádraží je 30 autobusů, 5 přijede a 7 odjede, kolik bude autobusů?" postupem 30+(5-7). Dozvěděl se, že to má špatně, protože neumí počítat se zápornými čísly, místo pochvaly za logický přístup k věci obdržel pětku.

Fanda Moudry řekl(a)...

"třeba na průmyslovkách pořád ještě funguje"

Praktická maturitní zkouška z jednoho odborného předmětu - 8.00 - 15.30 hod. Druhý odborný předmět v další dny 8.00-15.30 hod. + státní maturita z matematiky a českého jazyka + odborné předměty v rámci školní maturity. Nevím, nevím - asi by to mnohý student gymnázia nedal.

Tlumočník řekl(a)...

Učím na gymplu už mnoho let a nikdy jsem nic podobného žákům do hlavy nevtloukal. Pokud se na Petrově škole vyskytuje více takových učitelů, svědčí to o úrovni dané školy a příslušných pedagogů. A pokud si v dnešní době ještě nechávají říkat profesoři...
Jinak má chlapec v mnohém pravdu. Maturita musí být pro všechny stejná. Paní Valachová ji měla ponechat pouze na gymnáziích a na ostatních středních školách nahradit jinak nazvanou zkouškou. Tak, jak je to v např. v Německu.
Jen nevím, jak přišel na to, že zrovna Šteffl je odborníkem na školství? Co Kartouz a Feřtek?

Nicka Pytlik řekl(a)...

V článku žák čtvrtého ročníku všeobecně vzdělávací střední školy, jejíž absolventi směřují k dalším náročným studiím, popisuje stav, kdy budoucí vzdělanci, a snad i intelektuální elity národa, jsou na rozdíl od žáků jiných typů středních škol přetěžováni nad únosnou mez. Učitelé jim vrší množství domácích úkolů zejména proto, že předepsané učivo dle školního vzdělávacího programu nejsou schopni odhrkat v hodině. Téměř se nabízí otázka, jestli to sami učitelé vůbec umějí.
Setkávám se s opačnými nářky. V hodinách se toho dělá strašně moc, kdyby bylo spíš víc úkolů nadoma. Jako že v klidu. Právě se mne ptali žáci, jestli tu grafiku mají přinést už zítra. Termín byl stanoven na první hodinu po prázdninách, povídám. A jestli si tedy mají přinést nějaký film. A já na to, že jaký film. No, prý když je ta poslední hodina. A já, že mohou pracovat na té grafice, a doma budou mít přes svátky klid, přece. Nééé, pančiteli...
Ono taky postíhat v hodině bývá problém. Já tomu nerozumím, praví žák. Čemu nerozumíš? Tomu. Čemu tomu. Tomu všemu. A proč máš otevřený fejzbůk? Protože tu je nuda. Říkal to Šteffl.
Ono taky může být problém postíhat všechno v průběhu roku. Exkurze, divadelní a filmová představení, projektové dny, výměnné pobyty... To vám půlka třídy odjede někam na týden, a pak někdy zase ta druhá půlka. Taky ta absence je problém. Ani moderní technologie, internet, mobily a elektronické třídnice nedopomohou tomu, aby tu jednu hodinu nepřítomný žák aspoň věděl, čím že jsme se to zkompetentňovali, a byl tedy poněkud v obraze.
Takže výsledky žáků v matematici jsou alarmující. Přiznává žák čtvrtého ročníku gymnázia, který bývá na pokraji propadnutí. Asi tím myslí, že mu hrozívá nedostatečná i na konci školního roku. Na pokraji propadnutí bývá ten, který neuspěl ani u 'opravné' zkoušky a hodlá se obrátit na ředitele školy s žádostí o opakování ročníku.
Takže za všechna ta léta jej ta učitelská nemehla mnoho nenaučila. Proč jen nepoužila nějakou moderní metodu, kdy matika sama do hlavy skáče. Třeba, že si ráno mladí badatele řeknou, jestli dnes mají vnitřní motivaci zabývat se spíš Poincarého domněnkou, a nebo spíš Riemannovou hypotézou, aby skončili u kritiky aktuálního menu školní jídelny a děsností matikářčina vohozu.
Chci věřit, že analytik Roháček je 'jakkoliv geniální' alespoň na to ZSV. To mne skolilo.

krtek řekl(a)...

Ale je to chlapec, který dokáže projevit svůj názor kultivovanou formou, vzor našich reformátorů. Já mu tleskám. Nevím sice za co, ale tleskám.

mirek vaněk řekl(a)...

Plný souhlas s kolegy Adamovou a Pytlíkem. Co to je mnoho domácích úkolů? Slušný žák domů úlohy nenosí. Udělá si je ve škole o přestávkách či v předmětech, kde má volnější režim.

CatCatherine25 řekl(a)...

Možná, že kdyby chlapec měl studovat střední odbornou školu elektrotechnickou, změnil by svůj názor.
Rovněž geniálního chemika bez znalosti matematiky bych si těžko dovedla přestavit.

Nicka Pytlik řekl(a)...

geniálního chemika bez znalosti matematiky

Dovolím si poukázat na skutečnost, že v anorganické chemii patrně stačí dopočítat se maximálně osmi valenčních elektronů. Dvě na třetí a je hotovo. Tedy osmičková soustava jako příbuzná s dvojkovou a šestnáctkovou. V binary světě je už poměrně jednoducho.
V tomto směru to pámbu zařídil docela rozumně. Škoda, že se mocnin dvou nepřidržel i u člověka. Vůbec mi není jasné, proč nás vybavil dalším a zcela zbytečným prstem na každé končetině. Mohli jsme mít čtyři na jedné, osm na dvou a krásnou hexadecimálku na všech čtyřech. Skoro bych se jej poptal, kdybych tedy na něj věřil. Asi nám tu digitalizaci nechtěl až tak moc ulehčit. Jakože, jak slepí k houslím přišli.

CatCatherine25 řekl(a)...

Na VŠCHT mají studenti té matematiky poměrně hodně a je to jeden z předmětů, kde se nejčastěji propadá.

old pratavetra řekl(a)...

Chlapec Roháčků by byl v totalitě přesně tím typickým angažovaným svazákem. Již nyní je TOP 09 pyšná, jakého má ve svém středu borce. Žák Roháček, který je již v 18 unaven, nazývá sám sebe studentem a to ještě nemá maturitu. Přestože nezvládl počty na 1.stupni (jak se mohl dostat na osmileté gymnázium?), mluví směle o matematice profesora Hejného jako všeléku, o p. Štefflovi jako odborníku na vzdělání. Gymnázium v Novém Městě na Moravě může být skutečně pyšné na takovou reklamu. Nezlobte se chlapče, ale maturita z matematiky na gymnáziu nemůže někoho, kdo chce studovat (gymnázium je určitá příprava na VŠ), vůbec strašit.
Nemyslím, že by společnost o něco přišla, kdybyste se začal věnovat fyzické práci.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Unavený žák Roháček vystupuje jako příznivec Šteffla, jemuž tyká do Ondřeje, avšak ve skutečnosti je netušeným Štefflovým produktem. Jak sciotické.

Jiri Janecek řekl(a)...

Je takový problém se tu matiku doučit tou Hejného metodou? Těch materiálů a kurzů je ažaž a k té maturitě by to mohlo stačit.
Osobně bych teda spíš doporučoval Bělounovu metodu, ale každému podle jeho gusta...
Já samostudiem pomocí 20 let staré učebnice dohnal to, co mi nedala střední škola v angličtině.
---
Ta rubrika "Ze sociálních sítí" má jednu výhodu... Platí tu celkem dobře "Podle přátel poznáte je"... Takže když je to moc dlouhé, nemusí se to ani číst.

Ygrain řekl(a)...

Chlapec velmi připomíná několik mých spolužáků z gymnázia, kteří nad čtyřkou z matiky žehrali, ale že by si došli půjčit sbírku a ty zatracené příklady si propočítali, je ani nenapadlo. Nejsem zastánce povinné maturity z matematiky krom naprostého minima, ale jestliže ti, pedagogický synku, matika nejde už od základky, nesváděj to na stav výuky, ale na svou lenost s tím něco udělat. V prváku mám každý rok neúrekom takových, jejichž výuka angličtiny na základce byla tristní, ovšem namísto kňourání na sítích si najdou doučování a dohánějí. Úspěšně. Mnozí pak i bez problémů maturují.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Toť.
Kdyby mnozí žáci jen polovinu energie, kterou vynaloží na to, aby se studiu vyhnuli, na to studium věnovali, neměli by problémy pražádné. A ještě by se i lecčemus prospěšnému přiučili.

Okomentovat