21.12.16

Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. prosince 2016 výzvy č. 02_16_035 (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a 02_16_042 (výzva je určena pro území hl. m. Praha) Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV.

Ke stažení:

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (aktuální verze č. 2 - platná od 14. listopadu 2016) jsou k dispozici ZDE.

Seznamy SŠ k 30. 09. 2016 a VOŠ k 31. 10. 2016
Kalkulačka indikátorů SŠ a VOŠ I

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 20. prosince 2016. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu) platnou pro obě výzvy, kterou naleznete ZDE.

Upozornění pro žadatele výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 – Šablony pro SŠ a VOŠ I, pro které platí, že součástí právnické osoby je střední škola a vyšší odborná škola:

Na záložce Výše podpory v IS KP14+ je v poli Minimální výše celkových způsobilých výdajů operacenastavena hranice 200 000 Kč. S touto částkou společně se zadaným počtem žáků/studentů A a B systém počítá určení maximální možné výše dotace na projekt, tedy vypočte automaticky pole Maximální výše podpory. Na záložce nelze v tuto chvíli zadat hranici 400 000 Kč, na kterou má škola - právnická osoba, jejíž součástí je střední škola a vyšší odborná škola, nárok. Pokud se výše uvedený typ žadatele rozhodne využít maximálního možného paušálu stanového výzvou, tj. 400 000 Kč, není pro něj pole Minimální výše celkových způsobilých výdajů operace a Maximální výše podpory relevantní. Data na této záložce nebudou shodná s Celkovými způsobilými výdaji uváděnými na záložce Rozpočet. Žadatel pro určení maximální výše dotace vychází z údajů přílohy Kalkulačka indikátorů SŠ a VOŠ I a žádost o podporu lze finalizovat. Jakmile bude nastavení v ISKP14+ upraveno i pro potřeby těchto subjektů, budou žadatelé informováni na webových stránkách a interní depeší ISKP14+.“

Informační leták k výzvě: Leták výzev Šablony pro SŠ a VOŠ I

Rozhodovací mapa pro šablony SŠ

Žádné komentáře:

Okomentovat