11.12.16

Vlasta Bohdalová: Bylo by velkou chybou, pokud by existence kariérního řádu měla snižovat pravomoci vedení škol

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 6. prosince 2016: "O tématu kariérního řádu se v této zemi mluví už strašně dlouho a existují různé návrhy. A protože v Čechách se nikdy nic neutají, tak se tyto návrhy různě dostávaly během let mezi pedagogickou veřejnost a mnohdy se dovídáme, že ten kariérní řád je strašný, že budou shánět pouze razítka a lidé budou lítat po školeních apod. Ale to jsou výrazy nebo vyjádření lidí, kteří se s tou finální podobou toho kariérního řádu, tak jak ji připravilo současné Ministerstvo školství, neseznámili."

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, paní ministryně tady představila zákon o kariérním řádu, je to zákon, kterým se mění zákon 563, zákon o pedagogických pracovnících.

O tématu kariérního řádu se v této zemi mluví už strašně dlouho a existují různé návrhy. A protože v Čechách se nikdy nic neutají, tak se tyto návrhy různě dostávaly během let mezi pedagogickou veřejnost a mnohdy se dovídáme, že ten kariérní řád je strašný, že budou shánět pouze razítka a lidé budou lítat po školeních apod. Ale to jsou výrazy nebo vyjádření lidí, kteří se s tou finální podobou toho kariérního řádu, tak jak ji připravilo současné Ministerstvo školství, neseznámili.

Já bych řekla, že po letech máme před sebou materiál, který opravdu nemíří jenom na jeden segment v pedagogické praxi, třeba na ředitele, ale hlavně míří na tu osobu, která je v tom pedagogickém procesu podstatná, a je jich nejvíc, míří na učitele, didaktika, pedagoga, který vychovává a utváří osobnost naší dětí.

Paní ministryně zde nastínila také harmonogram, v jakém má být projednáván. Já bych chtěla již předem poděkovat Ministerstvu školství, že v tomto harmonogramu počítá s tím, což jsme dělali i při projednávání změny financování regionálního školství, a to projednávání tohoto zákona a přijímání připomínek v terénu mezi učiteli, mezi pedagogy. Já si myslím, že jedině tak můžeme vytvořit normu, kterou si kantoři vezmou za svou.

Na závěr bych chtěla jenom shrnout, co podle mého názoru tento kariérní řád přináší. Kariérní řád přináší tři věci. Za prvé vytyčuje tři prostory, ve kterých se pedagog může během své kariéry pohybovat. Za druhé zajišťuje promítnutí tohoto rozdělení do skutečného světa tím, že garantuje nutné finance, bez kterých by zařazení učitelů na kariérní posty nemělo smysl. Za třetí přináší systém soustavné pomoci začínajícím učitelům během jejich prvních dvou let praxe. Na druhou stranu kariérní řád v žádném případě neruší osobní ohodnocení a další pobídkové mechanismy, které má k dispozici ředitel školského zařízení. Neboť znovu je třeba říci, že jde o dva souběžné, ale odlišné systémy, a bylo by velkou chybou, pokud by existence kariérního řádu měla snižovat pravomoci vedení škol.

Myslím, že o této normě zde budeme velmi diskutovat, a byla bych nerada, kdybychom tuto legislativní změnu bagatelizovali, kdybychom se na to dívali, jak se mnoho lidí dívá - no jo, zase se jedná o učitele.

Já bych na závěr chtěla připomenout jednu věc. Změna financování regionálního školství za prvé, navýšení rozpočtu kapitoly školství o 13,5 mld. pro rok 2017 za druhé a nyní kariérní řád jsou tři zásadní věci, které mohou české školství posunout dopředu. A máme je tady ve chvíli, která - možná se vám zdá, že nebudu mít pravdu, ale je alarmující. Mluvila jsem včera ve své poslanecké kanceláři se dvěma ředitelkami základních škol, které jsou v zoufalé situaci, protože nemohou sehnat kvalifikované učitele. Chtějí mladé lidi. Ale jakmile se jim mladá kolegyně, která na škole učí tři čtyři roky, po těch třech čtyřech letech objeví v ředitelně, mají v očích hrůzu, protože si říkají - tak buď jde na mateřskou a už se nevrátí, nebo mi jde říct, že končí. Opravdu sehnat učitele prvostupňaře nebo základní předměty na druhý stupeň začíná být dneska problém. Takže tyto tři základní body, které já jsem tady řekla, navýšení rozpočtu, změna financování regionálního školství a kariérní řád, je to, co můžeme aspoň teď pro školství udělat.

9 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Bylo by velkou chybou, pokud by existence kariérního řádu měla snižovat pravomoci vedení škol

To by teda bylo.
Pytliky při této příležitosti napadla taková úvaha. Nebo lépe několik úvah.
Ředitel školy odpovídá za školu, tedy za kvalitu zkompetentňovacího procesu, za klima, za všechno. Jestliže nám obecně a celorepublikově kvalita procesů poklesává, pak v pytlikové logice odpovědnost jde za řediteli poklesávajících škol. Oni mají učitelům vytvářet podmínky, poskytovat jim servis, metodicky je vést, kultivovat školní klima.
Pytlici se nemohou zbavit velmi intenzivního dojmu, že odborníci na vzdělávní pálí ze všech zbraní do pedagogických sborů, až by si běžný občan mohl myslet, že ředitelé snad ani neexistují. A jestliže existují, pak stojí, nebo spíš sedí tak nějak mimo ty procesy.
Taky se pytlici diví, že pokud ředitelům někdo háže klacky pod nohy, že se neozvou. Že si to nechají líbit, že za svoje sbory nezabojují. Až to někdy vypadá, že učitelé jsou jim na obtíž. Ať pytlikům nikdo neříká, že by jasné stanovisko, a třeba i stávka mnoha tisíc ředitelů škol a jejich zástupců nesrovnala ministerstvo školství do latě.
Na čí straně straně vůbec ředitelé postávají, přešlapují, za koho, nebo do koho kopou?
Už se pracuje na standardu kvality práce ředitele školy? Ani ta diskuse se doposud neotevřela.

Fanda Moudry řekl(a)...

Ale, ale,.. Vlastní (stranická) chvála smrdí. Autorka až tak nemusí chválit svou stranickou kolegyni. Je vidět, že paní učitelka již několik let (desetiletí) neučila. Zřejmě ji prospěje návrat mezi kolegy po podzimních volbách v roce 2017.

Josef Soukal řekl(a)...

I já se pokusím vysoukat ze sebe několik postřehů:
Paní poslankyně nadšeně vítá návrh, který je zatím ve stadiu značné obecnosti a který nebyl s nikým řádně projednán.
Paní poslankyně chválí tu možnost, že se budou moci vyslovit i učitelé. Netušil jsem, že ve vyspělé demokratické společnosti musím být vděčen za takovou samozřejmost.
Už vidím, jak nadšeně paní ministryně vítá deset zásadních námitek třeba kolegy Sotoláře. Děkujeme! ... a pak šup s nimi do koše. Není důležité, aby učitelé zvítězili, stačí, že se zúčastní...
V KŘ stále straší oblast spolupráce (mentorství aj.). Mám dojem, že skvělý učitel je přínosem sám o sobě, neboť se lze přirozeně poučit z jeho stylu a metod práce. Pokud ovšem o to kolegové stojí; nebudou-li stát, jak bude učitel vykazovat spolupráci? Bude objíždět sousední školy?
Bohužel vím o případech, kdy ředitel rozhodně nebude stát o to, aby někteří z jeho učitelů dosáhli vyššího stupně (a jiným k tomu bude umetat cestičku). Bude možné získat třetí stupeň i nekompetentnímu vedení navzdory?
Mám obavu, že se zavedením portfólií se rozjeden portfóliový opisovací byznys. Nebo si kolegové přátelsky vypomohou, jako při písemce. Aby se nám pak zájemci o atestaci nenamnožili vysoce přes povolené procento. Budou pořadníky na atestaci?
Když jsme doposud nebyli schopni vytvořit standardy práce učitele (a ředitele, viz NP), odkud berou tvůrci KŘ naději, že to teď zfoukneme takřka jedním vrzem?
Vracím se na začátek. Neměly být hlasy sotolářů ad. vzaty v potaz ještě předtím, než šel nějaký návrh do parlamentu?

CatCatherine25 řekl(a)...

Neměl by tento kontroverzní návrh být hozen do koše, dříve než naštve a rozeštve naše učitele?
Proč si jeho tvůrci myslí, že kvůli pár korunám se budou učitelé zabývat činnostmi, které je budou odvádět od jejich pedagogické práce a žádný pozitivní přínos pro ně ani pro žáky mít nebudou?
Učitelé potřebují řádně zaplatit za svoji práci a podle jasných a přehledných tarifů připlatit za každou nadpráci. A mají se nechat nechat v klidu učit.
Pokud jde o ten "kariérní" řád, po několika desetiletích práce ve školství musím konstatovat, že se zde žádná velká kariéra dělat nedá.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Žádná kariéra se zde dělat opravdu nedá, a dokonce mnoho učitelů žádnou kariéru dělat ani nechce. Učitelé chtějí učit. Za slušný peníz, za slušných podmínek. Touží-li někdo vedle učení navíc lektorovat, publikovat, psát učebnice, nepotřebuje byrokratickou strukturu kariérního řádu a sám si takovou cestu najde. Vlastně již dávno nachází.

tyrjir řekl(a)...

METODA PRÁCE NA KARIÉRNÍM ŘÁDU UČITELŮ?

Víte, jak se nejlépe ubránit divokému kanci, který na vás v lese zaútočí?
Nevíte?
Je to snadné: Hoňte se s ním kolem stromu tak dlouho, až z toho bude jelen. Pak toho jelena chyťte za parohy a odveďte ho do obory, kam patří.

Radomír Palát řekl(a)...

NAPROSTÝ SOUHLAS: "Učitelé chtějí učit. Za slušný peníz, za slušných podmínek."

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ty slušné podmínky beru. Kdybych si ale měl vybrat, tak bych s přibývajícím věkem před slušnými penězi upřednostnil spíš slušné děti, a tím pádem i slušné rodiče.
Musím ovšem konstatovat, že poslední čtyři roky si to na čtyřletém oboru vyloženě užívám. Ze základek normálně přicházejí vesměs normální děti, se kterými se dá normálně domluvit. Už jsem ani nedoufal. Kdyby to tak chtělo ještě alespoň tři ročky vydržet.

mirek vaněk řekl(a)...

Kolego Pytlíku. Plný souhlas s oběma komentáři.
Jen k nám ze základek nepřicházejí vesměs normální děti. Na učiliště chodí ti nejhorší ze všech základek z okolí. A když to srovnám za posledních 25 let, tak v minulosti učni na dvouletém oboru(možná někdo ví o čem mluvím) byli einsteini(o pracovní morálce a chování ani nemluvě) ve srovnání s tím co jde dnes na učňák.
Takže na učilištích nemáme v co doufat. Kdo neuteče, padne. Nějaký kariérní řád nás maximálně nas....

Okomentovat