11.12.16

The Telegraph: Známkování rodičů

Už od roku 2011 uděluje základní škola v britském Nottinghamsphire známky nejen dětem, ale také jejich rodičům, informuje The Telegraph. Cílem těchto známek je zlepšit studijní výsledky žáků a motivovat rodiče, aby se účastnili společných večerů nebo pomáhali dětem s domácí přípravou.

Rodiče dostávají hodnocení na stupnici A až D, kdy A je pro velmi motivované rodiče, kteří jdou v podpoře svých dětí za hranice požadavků, B získají rodiče, kteří se pravidelně účastní školních akcí a spolupracují se školou, C je pro ty, kteří podporují vzdělávání dětí velmi málo, ale občas se školní akce zúčastní, a konečně D dostávají ti, kteří se ve škole objeví jen zřídkakdy a učební proces svých dětí nepodporují nijak.

Sir William Willshaw, ředitel Ofstedu (britské školní inspekce), ocenil známkování rodičů jako přínosnou praxi, kterou je vhodné zavádět i do dalších škol. Uvádí, že sdělit rodičům, jak je jejich podpora ve vzdělávání dětí důležitá, není snadné, přestože je zřejmé, že podporované děti (s rodiči ohodnocenými A nebo B) dosahují lepších výsledků než děti méně zapojených rodičů.

Ne všichni rodiče jsou ale ze známkování nadšení. Někteří je považují za „absolutně směšné“, obávají se, že brzy budou muset do školy nosit „hlupáckou čepici“, a uvádí, že když dostanou špatnou známku, jsou ponížení. Jiní vnímají své hodnocení jako přesun odpovědnosti z učitelů na rodiče. Uvádí, že je irituje, že pedagogové probírají jejich chování na společné schůzi. Hodnocení navíc nemusí být spravedlivé, když plně pracující rodiče se ze zřejmých důvodů účastní méně školních akcí než rodiče, kteří jsou v domácnosti.

Ředitelka školy Donna Chambers si ale svůj systém pochvaluje. Nejtěžší podle ní bylo vést hodinové pohovory s rodiči, kteří nebyli hodnoceni nejlépe, ale když jim učitelé vysvětlili, jaký dopad má jejich aktivita na výsledky dětí, většina se do školního dění začala více zapojovat. Z 15 až 20 % rodičů, kteří byli na začátku projektu v kategorii D, je jich nyní nejhůře hodnoceno jen asi 5 %. Chambers je přesvědčená, že hodinová konzultace s rodiči má přínos pro celé studium dětí. Všech 346 žáků její školy ve věku 4 až 11 let dosáhlo v poslední kontrole Ofsted hodnocení „dobří“, což je oproti předchozímu „vyžadují zlepšení“ pokrok.

Zdroj: The Telegraphk, Scio: Trendy ve vzdělávání

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pámbu s námi a zlé pryč. Tady už je doopravdy jen krůček k veřejné tabuli rodičovské cti a hanby.
Ale takové formativní rodičovské sebehodnocení, to by byla jiná. Život je krátký, tak proč si neužít taky trošku té švandy.
Loni, při jednom takovém odpoledním rozverném pojednávání jsem jakési nespokojené rodiče, kteří mne obvinili z kdečeho, pozval, ať se tedy přijdou podívat do výuky. Kdykoli, a bez doptávání se. Prý nikam nepůjdou, protože si dovedou moc dobře představit, jak to v těch hodinách asi tak vypadá. To má rozhodně logiku. Vyloženě radost spolupracovat.

CatCatherine25 řekl(a)...

Už vidím klasifikaci některých rodičů ve vyloučených lokalitách.

Okomentovat