18.12.16

Stanovisko školských odborů k Návrhu nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

František Dobšík: "Zástupci ČMOSPŠ se aktivně zapojovali do projednávání návrhu nařízení vlády. Souhlasíme s tímto návrhem. Dlouhodobě podporujeme záměr, aby všechny obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou měly povinně matematiku jako maturitní předmět. Nezařazení uměleckých, zdravotnických a oborů sociální péče vnímáme jako dostatečně odůvodněné a nediskriminující. Souhlasíme i s navrhovaným harmonogramem zavedení matematiky jako povinného předmětu, který umožní školám s různými obory dostatečně zajistit výuku a motivaci žáků pro úspěšné zakončení studia na středních školách."
Žádné komentáře:

Okomentovat