19.12.16

Reakce MŠMT na tiskovou zprávu NKÚ

Ministerstvo školství reaguje na tiskovou zprávu, kterou dnes vydal Nejvyšší kontrolní úřad ke kontrolní akci č. 15/06. NKÚ prověřoval, jestli příjemci dotací z Evropské unie dodržují podmínky udržitelnosti projektů, a jak je zajištěno financování projektů v době jejich udržitelnosti.

Jako příklad porušení podmínek udržitelnosti uvádí NKÚ ve své tiskové zprávě projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zřízení center podpory inkluzivního vzdělávání za více než 133 milionů korun. „Projekt měl ověřit a nastavit podmínky inkluzivního vzdělávání na základních školách. Všech devět regionálních center na podporu inkluzivního vzdělávání, která v rámci projektu vznikla, ale po ukončení projektu bez náhrady zaniklo,“ uvádí zpráva NKÚ.

Reakce MŠMT:

Projekt v žádném případě neporušil podmínky udržitelnosti, neboť samotná regionální centra byla zrušena prostřednictvím podstatné změny předložené ještě před ukončením realizace projektu. Schválením této podstatné změny došlo k ukončení těchto regionálních center a tedy ke zrušení povinnosti provozovat tato centra v době udržitelnosti. Výstupy projektu budou však i nadále využívány školskými poradenskými zařízeními. Na tuto skutečnost bylo NKÚ v rámci kontrolního šetření upozorněno.

Dále zpráva NKÚ uvádí jako problémové zajištění financování projektů po dobu 5 let udržitelnosti u některých vědeckých center dotovaných z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. „Jedná se přitom o velmi nákladné projekty. Do vybudování 48 vědeckých výzkumných center se dosud investovalo 36 miliard korun. Podle odhadů bude na jejich provoz v době udržitelnosti nutné vynaložit ze státního rozpočtu dalších 24,4 miliardy korun. U pěti z jedenácti kontrolovaných výzkumných center podle kontrolorů hrozí, že nesplní podmínky udržitelnosti. Vědeckým výzkumným centrům se totiž například nedaří získat další zdroje financování – zejména ze smluvního výzkumu a mezinárodních grantů – v původně předpokládané výši. Podle kontrolorů to svědčí o tom, že centra nedokáží najít dostatečné zdroje peněz v aplikační sféře,“ uvádí zpráva NKÚ.

Reakce MŠMT:

Ministerstvo školství v současné době neeviduje žádný projekt v prioritní ose 1 a 2, u kterého by nebyly plněny podmínky udržitelnosti. Projekty podpořené v rámci OP VaVpI (výzkumná centra realizovaná v prioritní ose 1 a 2) v relativně nedávné době teprve ukončily svoji investiční fázi. V současnosti rozvíjí své výzkumné aktivity včetně posílení spolupráce s aplikační sférou a snahy o získání finančních zdrojů ze zahraničí. Významnou část výdajů na provozní fázi center pokrývají rovněž finanční prostředky vyčleněné v rámci rozpočtové kapitoly MŠMT v podobě tzv. Národních programů udržitelnosti.

Pro informaci: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-podporila-financovani-vedeckych-infrastruktur-na-ctyri

1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

Proti té reakci ministerstva je Hlava XXII úplná hadra.

Ale jako vtip dobré. Jen nám mohlo ministerstvo dát návod, jak se pětileté udržitelnosti vyhnout dřív. Škoda ... .

Loučím se a odcházím smolit monitorovací zprávu o udržitelnosti.

Okomentovat