17.12.16

Radko Martínek: České školství je v dlouhodobé vlekoucí se a těžké krizi

Projev při projednávání Nové agendy pro dovednosti pro Evropu v Senátu ve středu 14. prosince 2016: "Co říct k dalšímu z prohlášení EU? Je to chvályhodné, že se tím někdo zabývá, ale myslím si, že bychom se měli především zabývat stavem našeho školství, a to je skutečně alarmující. Chtěl bych říci, že vítám to, co dostaneme, předpokládám, co nevidět, to znamená konečně kariérní řád pro učitele. Konečně nové financování škol, protože prostě ten tlak, abychom měli děti za každou cenu ve třídě, abychom mohli finančně přežít jako školy, to samozřejmě chápu, jak se chovají ředitelé, ale na druhé straně to vede k tomu, co jsem tady říkal, co je největším neštěstím našeho školství. Výkonnost klesá."


Já bych konstatoval, že to, co tady dnes probíráme, je jednou z celé řady obecných prohlášení, kterých je v EU plno. Ale proti kterým v zásadě nemůžeme nic říct. Nicméně jsou v zásadě v takové obecnosti, že jim není možné říct ani nic pozitivního, ani negativního. Obecně platí to, co tady kolega, senátor Kubera, řekl, že školství je záležitostí především národních vlád a jednotlivých států jako takových. Musím říct, že mě opravdu velmi trápí stav českého školství. Musíme si tady jednoznačně přiznat, že české školství je v dlouhodobé vlekoucí se a těžké krizi. Nakonec výsledky našich studentů v mezinárodních srovnáních o tom jenom vypovídají. Mně osobně na celém našem školství nejvíce vadí to, že zcela upadá tlak na výkon. Právě díky tomu se snižují neustále laťky, takže ti, kteří dříve vystudovali, dejme tomu, nějakou nástavbu, tak dneska bez problémů vystudují vysokou školu a tak dále, mohl bych tady pokračovat desítky minut.

Já si myslím, že to není dobrý trend, protože výsledek potom je takový, že tím, jak snižujeme tlak na výkonnost našich žáků, tak se samozřejmě snižuje i úroveň celého školství jako takového.

Bylo tady mnoho řečeno, co je prioritní, jestli prioritní je všeobecné vzdělání nebo nějaké jiné. Já jako humanitně vzdělaný člověk bych měl samozřejmě podporovat především tohle. Ale musím také připomenout, co celá léta český národ a české země živí, a živí dodnes. Dnes jsme nejprůmyslovější stát celé EU. To, že prožíváme v této chvíli ekonomický růst, není samozřejmě jenom náhodou. Nicméně já z celé řady, ze všech stran v podstatě, slyším neustálé námitky na to, že až odejde generace, která neustále stárne, tak je není kým nahradit. Proto si myslím, že je třeba debatovat o tom, aby studenti nebo žáci na všech stupních škol měli takovéto základní všeobecné vzdělání, ostatně první republika by nám v tom mohla být příkladem, protože když si vezmete absolventa tehdejší měšťanské školy, tak měl bezesporu mnohem větší vzdělání z hlediska národnostního přesvědčení a celé řady těchto obecných, mohl bych to začlenit do nějakých mravněvýchovných oblastí, než je tomu dnes v mnohých středních školách.

Ta technika je nesmírně důležitá. Myslím si, že je nezbytné se zaměřit na to, aby vznikla centra, která budou podporovat technické vzdělání mládeže, bez ohledu na to, jestli potom půjdou dál jakýmkoli způsobem, také vaším prostřednictvím bych podpořil názor kolegy Růžičky. Já sice jsem dějepisář a zeměpisec a občankář, nyní společenské vědy, nicméně jsem absolventem gymnázia. Absolvoval jsem maturitu z matematiky a musím říct, že matematika mně velmi pomáhá. Není to tak ani o těch matematických znalostech jako o způsobu myšlení. Můj osobní názor už dlouhodobě je, že matematika speciálně na gymnaziálním typu studia by měla být povinná zcela určitě.

Co říct k dalšímu z prohlášení EU? Je to chvályhodné, že se tím někdo zabývá, ale myslím si, že bychom se měli především zabývat stavem našeho školství, a to je skutečně alarmující. Chtěl bych říci, že vítám to, co dostaneme, předpokládám, co nevidět, to znamená konečně kariérní řád pro učitele. Konečně nové financování škol, protože prostě ten tlak, abychom měli děti za každou cenu ve třídě, abychom mohli finančně přežít jako školy, to samozřejmě chápu, jak se chovají ředitelé, ale na druhé straně to vede k tomu, co jsem tady říkal, co je největším neštěstím našeho školství. Výkonnost klesá.(...)

Já si myslím, vaším prostřednictvím bych chtěl říct panu kolegovi Růžičkovi, že si myslím, že dovedeme rozeznat, jaký je rozdíl mezi humanitním a všeobecným vzděláváním. Ale na druhé straně nelze nereagovat na to, co on tady říkal, to znamená, kdy v podstatě zpochybnil existenci nebo počet technických škol. Já nemohu než konstatovat, že technické školy u nás bohužel jsou také v krizi, dokonce bych řekl veliké, protože prostě úroveň studentů, kteří na tyto školy chodí, je opravdu mnohdy zoufalá. Mám-li mluvit ze své bývalé funkce jako hejtmana, kdy prostě jsme se snažili udělat nějaký systém, rozumný systém krajského školství, když jsme byli v situaci, kdy školy, myslím technické školy, s neuvěřitelnou historií, které vždycky produkovaly studenty na nejvyšší úrovni, se potýkají vůbec s existenčními podmínkami, jako s existencí, zda vůbec přežijí. Jestli u nás nepřežijí technické školy, tak si myslím, že to bude vážný problém. Technické školy opravdu jsou ty, které produkují studenty, kteří potom jsou v těch rozhodujících oborech. Troufám si říct, že i technické školy jsou schopné všeobecné vzdělávání, které ten student potřebuje, mít.

Další věc, se kterou se tady setkávám. Byl jsem nedávno v jedné úplně špičkové firmě, která, jak tady pan kolega zdůraznil, že právě chceme takové špičkové firmy, která se zabývá v podstatě tvorbou speciálních výrobků, které musí naprogramovat, vytvořit a tak dále, pro průmyslové odvětví. Kolegové, kteří vedou tyto firmy, mi sdělují, že je fatální problém dnešních studentů v tom, že oni dovedou, dejme tomu, pracovat s počítači, dovedou udělat ty grafické návrhy a využívat všech možností počítačů. Nicméně mají-li udělat konkrétní výrobek, tak potom se dostanou v jisté fázi k ověřování, kdy by je měli nějakým způsobem manuálně zpracovat. V tom on vidí, mluvím teď za ředitele této firmy, za ten fatální problém.

Protože ten člověk, který umí skvěle pracovat a programovat, vymýšlet, dejme tomu, nějakou formu nebo něco takového, tak v okamžiku, kdy to má prakticky ověřit, teď to přeháním, ale pracovat s tím pilníkem a dovést si představit tu materiální podstatu toho výrobku, tak to nedokáže. To je, myslím, poměrně velký úkol, jak skloubit tyto dvě věci.

Pokud se týká vysokých škol, já s kolegou Hamplem bezesporu souhlasím v tom, že není možné omezovat, chceme-li být konkurenceschopní, všechno je ostatně o penězích, není možné omezovat peníze na vysoké školy, dokonce bych si troufal říct, že tady všichni z nás jsme pro to, aby vysoké školy dostávaly i víc. Ale potom je také otázka, aby se ty vysoké školy zamyslely nad tím, koho vyučují, jaké obory tam jsou, jaké množství žáků v jednotlivých oborech je, nebo studentů, a zda ty obory, kde dříve byli, dejme tomu, jednotliví studenti v řádech 5, 6 v ročníku, dneska jich je 50, tak jestli je to opravdu dobré, aby ty školy ty peníze vynakládaly právě na takováto studia. Mohl bych vám jmenovat takto desítky vysokých škol a desítky jednotlivých oborů na nich, kde je opravdu s velkým otazníkem, jakým způsobem ty finanční prostředky tečou.

Mohli bychom se tady samozřejmě bavit, jestli investovat do budov, nebo do zařízení uvnitř nich. To si myslím, že je také docela velký problém českých vysokých škol. Ono totiž pořád jenom platí to úplně jednoduché, že vždycky máte jeden balík peněz, s tím balíkem peněz musíte hospodařit. Jestli ten balík peněz částečně vyplýtváte na něco, co není efektivní, tak vám to samozřejmě chybí na té efektivitě. Takže já jsem pro to, abychom posilovali české vysoké školy. Ale české vysoké školy se také musí změnit, musí se zamýšlet nad tím, co studenti, které produkují, ve skutečnosti jsou schopni dělat, jakým způsobem jsou schopni přispět k rozvoji naší společnosti.

5 komentářů:

CatCatherine25 řekl(a)...

Kariérní řád to dozajista zachrání.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A důsledná inkluze!

CatCatherine25 řekl(a)...

Pardon, společné vzdělávání.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak to tedy shrňme. Navrhuji 'společné karierní řádění vzdělavačů'.

Fanda Moudry řekl(a)...

Další socialistický politik, který "hájí" soukmenovce ve funkci. Vlastní chvála smrdí. KŘ je až neskutečný paskvil. O inkluzi po českém způsobu ani nemluvě.

Okomentovat