2.12.16

Pohledem Učitelského profesního sdružení: Listopad 2016

Přinášíme pravidelné hodnocení událostí minulého měsíce.

Učitelské profesní sdružení odmítá kariérní řád, který ministryně Valachová po několika odkladech předložila vládě a který byl vládou bohužel přijat. Navzdory opakovaným tvrzením o změnách k lepšímu jde stále o kariérní řád, který dává před oceněním skutečného profesního růstu přednost úřednickému přístupu papírového vykazování dílčích kompetencí. UPS také upozorňuje, že z úsilí České středoškolské unie získat významnou roli v kariérním řádu by mohlo vzniknout její zcela nesystémové postavení.

Pro Učitelské profesní sdružení je zcela nepřijatelný způsob komunikace ministryně Valachové s širokou učitelskou veřejností. Dokonce i partnerským asociacím byla předloha kariérního řádu odeslána na poslední chvíli! Ve srovnání s tím je pro učitele trpce absurdní mediálně vděčná „vstřícnost“ ministerstva školství vůči České středoškolské unii, která předložilo velice vágní, ale hlasitou „revoluci“: „S ČSU stejně jako s ostatními aktéry ve školství pravidelně komunikujeme o konkrétních krocích…,“ říká náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Prudíková. Audit vzdělávacího systému společnosti EDUin dokonce uvádí, že jednou z hrozeb je „Nedostatečná informovanost učitelů a veřejnosti o vzdělávací politice“.

Učitelské profesní sdružení však varuje před snahami o zpochybnění pedagogického vzdělání učitelů, se kterým v souvislosti s navrženým kariérním řádem přichází právě společnost EDUin: „Adaptační období nabízí příležitost otevřít možnost absolventům nepedagogických oborů vysokých škol se zájmem o učitelství prokázat své schopnosti a získat tak kvalifikaci.“ Varování před tímto trendem vyslovil také doc. Janík na konferenci Škola pro budoucnost – budoucnost pro školu: „Odliv učitelů ze školství a stárnutí učitelských sborů může tu a tam vést k tlaku na de-kvalifikaci (snižování/obcházení kvalifikačních požadavků).“

Učitelské profesní sdružení naopak vítá vznik informačního a diskusního webu pedagogické.info jako nového zdroje praktických informací o školství a vzdělávání a jako nového prostoru pro otevřené diskuse o aktuálních tématech.

Výkonná rada Učitelského profesního sdružení, 1. prosince 2016


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Učitelské profesní sdružení naopak vítá vznik informačního a diskusního webu pedagogické.info... jako nového prostoru pro otevřené diskuse

Pytlici jásají a zdůrazňují svobodného prostoru.

Okomentovat