21.12.16

Pavel Škoda: Tzv. pamlskovou vyhlášku považuji za naprostou hloupost

Stát by se měl starat o důležitější věci. Do práv a svobod občanů by měl zasahovat co nejméně a jen v nejnutnějších případech. O tom, co budou a nebudou žáci jíst, by měli rozhodovat především jejich rodiče a také žáci sami. Prodej zboží ve své škole by měl přiměřeně korigovat ředitel školy. Je na rodičích, žácích a řediteli školy, aby se domluvili, co bude školní bufet prodávat. Myslím, že žádný rozumný ředitel nedovolí ve své škole prodej něčeho vysloveně škodlivého. V každé škole je Rada školy, která může i v této věci spolupracovat s ředitelem a v případě stravovacích prohřešků ho tlačit k nápravě.


Jak to bude dál? Budeme kontrolovat nezávadnost svačin, které si žáci koupí mimo školu nebo které si přinesou z domova? Bude stát za chvíli říkat, i co si mají žáci oblékat (mohli by přece nastydnout nebo si nevhodnou obuví poškodit klenbu či vypěstovat plísně), bude ve škole povinné čištění zubů pod dozorem pedagogů? A co myšlenky? Mohou mít žáci vlastní myšlenky? Co když jsou podle ministerského úředníka nevhodné? Začne tedy stát prostřednictvím MŠMT říkat, které myšlenky jsou vhodné? Vždyť tím, že toto všechno bude škola tolerovat, bude přece, v duchu vyjádření MŠMT ke školním bufetům, přispívat k formování nevhodných vzorců chování.

Pokud zabráníme žákovi, aby se přiměřeně poučen školou i rodiči svobodně rozhodoval, co si koupí k jídlu či pití a tak podobně, krátkodobě ho ochráníme před některými možná nepříznivými důsledky jeho chování, ale zcela v něm potlačíme něco mnohem důležitějšího, a to schopnost se svobodně, samostatně a hlavně zodpovědně rozhodovat.

Bufet zavírat nebudeme. Označíme ho nápisem: Žákům nižšího gymnázia vstup zakázán. Pak budeme sledovat, jak společně budujeme Potěmkinovu vesnici a rozvíjíme u žáků vyššího a čtyřletého gymnázia finanční gramotnost a kompetence k podnikání.

Pavel Škoda
ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451


Původně psáno pro Reflex, zveřejněno jako komentář na České škole.

1 komentář:

CatCatherine25 řekl(a)...

Také mám dojem, že je to ptákovina.

Okomentovat