7.12.16

MŠMT: Sněmovna podpořila rekordní rozpočet do školství

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila rozpočet na příští rok. Jedná se o první krok k restartu českého školství. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová získala pro příští rok o 13,6 mld. korun navíc proti roku 2016 . Jedná se o historické navýšení kapitoly. Polepší si především učitelé, rozpočet však pamatuje rovněž na podporu sportování nebo výstavbu mateřských a základních škol.


Tento nárůst je nejen historicky nejvyšší, ale i rozpočet celkových výdajů dosahuje historicky nejvyššího objemu. Současně se podařilo zvrátit trend vývoje podílu kapitoly na HDP. Poslanecká sněmovna zároveň vládě doporučila postupné navyšování finančních prostředků na regionální školství, a také na vysoké školy v dalších letech.

Nejvíce finančních prostředků (6,7 mld. Kč) míří na výplatní pásky pedagogických a nepedagogických pracovníků. Došlo také k nárůstu prostředků pro veřejné vysoké školy o 1,25 mld. Kč.

„Pro školství jsem vyjednala téměř 14 mld. Kč více proti loňskému roku. Jde o nejvyšší nárůst financí za posledních několik let. Jedná se o nezbytný krok pro udržení a další zvýšení kvality školství a učitelé si vyšší platy zaslouží,“ uvedla ministryně školství Valachová a dodala, že se jedná o začátek obratu v odměňování pedagogů.

„V následujících třech letech budeme prosazovat postupné navýšení platů učitelů až na 130 % průměrné mzdy v ČR. Toto opatření, ve spojení s dalšími připravovanými kroky, změnou financování regionálního školství a zavedením kariérního řádu povede ke stabilizaci školství. Slibujeme si, že tak ve školství udržíme kvalitní pedagogy a zároveň zvýšíme zájem o profesi mezi mladými lidmi,“ řekla ministryně Valachová. Zároveň dodala, že resort pracuje na analýze vývoje počtu učitelů do budoucna.

K navýšení dochází v těchto prioritních oblastech:

a) Zlepšování platové úrovně pracovníků ve školství, spočívající v:

  • nárůstu prostředků na platy o 8 % pro pedagogické pracovníky a 5 % pro nepedagogické pracovníky. Celkový nárůst včetně příslušenství činí 6,7 mld. Kč, z toho v regionálním školství 6,5 mld. Kč.;
  • nárůstu prostředků pro veřejné vysoké školy o 1,25 mld. Kč;
  • a z důvodu srovnatelnosti výdajů s „veřejným“ školstvím je zajištěn nárůst prostředků pro soukromé a církevní školy o 310 mil. Kč.

b) Podpora sportu a tělovýchovy, kde došlo k navýšení o 1,9 mld. Kč, k tomu posílení výdajů na Kontinentální pohár v atletice o 20 mil. Kč podle usnesení vlády 743/2014. Nepodařilo se tedy zajistit přislíbenou částku ve výši 6 mld. Kč pro oblast sportu.

c) Výstavba mateřských a základních škol. Navazuje se na již probíhající systémovou podporu zajištění kapacit předškolního a základního vzdělávání a posiluje se program 133 330 o dalších 300 mil. Kč pro podporu výstavby základních škol v prstenci okolo hl. m. Prahy. Dokumentace programu byla vládou schválena 23. 11. 2016.

d) Zabezpečení prostředků na růst výkonů v regionálním školství ve výši cca 600 mil. Kč proti
r. 2016 – růst výkonů se týká zejména povinné školní docházky, což není dostatečně kompenzováno poklesem výkonů v ostatních úrovních škol.

e) Podpora společného vzdělávání. Došlo k navýšení celkem o 750 mil. Kč v porovnání s rokem 2016, kromě škol a školských zařízení jsou prostředky určeny i pro Českou školní inspekci na zajištění inspekční činnosti v oblasti školských poradenských zařízení.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jedná se o nezbytný krok pro udržení a další zvýšení kvality školství

Docela zajímavá věta. Vezmeme-li to odzadu, pak ono 'další zvýšení' navozuje představu, že kvalita školství se průběžně a trvale zvyšuje. Trošku to ala brzdí to 'pro udržení'. Součastně 'udržet' a 'zvyšovat' dost dobře nejde. Ledaže by to 'další' bylo míněno jako 'následné'. Pak by ale než 'udržení' realitě odpovídalo spíš 'zastavení propadu'.

nárůstu prostředků na platy o 8 % pro pedagogické pracovníky

Veřejnost ještě nerozdýchala to nedávné zvýšení platů o 10 %, až je to další nálož. Deset pocent, z kterých zbylo jen osm, v tarifech šest, a to ještě ne pro všechny. Prý se z té nenárokové složky ozdravují mizerné platy nepedagogů.

5 % pro nepedagogické pracovníky

Jak velký je výsměch pět procent z ničeho? Běžná uklizečka ve škole má asi takovou pracovní náplň jako sanační četa ve slévárně. A nejen kuchařky by měly mít příplatek za práci ve zdraví poškozujícím hlučném prostředí. Vibrátory v panelárně hadra.

mirek vaněk řekl(a)...

Kam většina těch peněz půjde? Kolik z nich se dostane k učitelům?

Okomentovat