19.12.16

MŠMT: Povinná maturita z matematiky čeká prvně gymnázia a lycea

Vláda dnes schválila start matematiky jako povinné součásti maturitní zkoušky pro gymnázia a lycea od školního roku 2020/2021. Na startu pro odborné školy se prozatím neshodla. Materiál týkající se jejich řešení má ministryně školství Kateřina Valachová předložit nejpozději do konce února.


Cílem nařízení vlády má být stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, tj. těch oborů vzdělání, které budou mít 3 povinné zkoušky ve společné části - český jazyk a literaturu, cizí jazyk a matematiku.

Přechod jednotlivých oborů vzdělání na maturitní zkoušku s třemi povinnými zkouškami se bude časově realizovat ve dvou hlavních fázích. V rámci 1. fáze budou mít od školního roku 2020/2021 povinnost tří zkoušek společné části žáci oborů vzdělání skupiny oborů 78 (lycea) a 79 (gymnázia), v nichž je už nyní počet hodin matematiky dostatečný a u nichž je uplatnění absolventa zaměřeno především na přípravu na další studium na vysokých a vyšších odborných školách. O druhé fázi bude vláda rozhodovat až v příštích měsících. Na zavedení povinné maturity z matematiky na odborných školách od roku 2021/2022 či 2022/2023 (vyjma žáků zdravotnických oborů, oborů sociální péče a uměleckých oborů) se dnes vláda neshodla. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová předloží nový materiál do konce února 2017.

„Naším cílem je popularizovat matematiku v jednotlivých oborech tak, aby se zkoušky z tohoto předmětu žáci nebáli a současně, aby se matematika stala součástí jejich běžného života. Jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout, je ukázat žákům, že matematika není pouze o počítání fiktivních příkladů na tabuli, ale například v rámci spolupráce s vědeckými či technickými centry si žáci budou moci vyzkoušet, že znalosti z matematiky uplatní i v životě. Matematika je všude kolem nás a podpora logického a analytického myšlení je nutností,“ říká ministryně Kateřina Valachová.

Potřeba důrazu na výuku matematiky je zřejmá i z posledních výsledků mezinárodních šetření PISA (více zde) a TIMSS (více zde).

„Vytvoříme školám a žákům takové podmínky, aby mohli z matematiky maturovat úspěšně. Finančně podpoříme dělení hodin matematiky tak, aby měl učitel dostatek prostoru věnovat se individuálním potřebám žáků, budeme se soustředit na nové metody výuky matematiky, posílíme didaktiku směrem k učitelům, více zapojíme do výuky také vědecká centra. Důležité je vytvořit pro všechny žáky fér startovní podmínky, aby už na začátku svého studia věděli, jaká maturita je čeká,“ zdůrazňuje ministryně Valachová. Jedním z kroků ke kvalitnější matematice na středních školách budou od příštího roku také jednotné přijímací zkoušky.

Původní návrh nařízení vlády podpořily i mnohé odborné asociace svazy a sdružení. Například Českomoravský odborový svaz pracovníků školství uvedl prostřednictvím svého předsedy Františka Dobšíka jasně: „Zástupci ČMOS PŠ se aktivně zapojovali do projednávání návrhu nařízení vlády. Souhlasíme s tímto návrhem. Dlouhodobě podporujeme záměr, aby všechny obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou měly povinně matematiku jako maturitní předmět. Nezařazení uměleckých, zdravotnických a oborů sociální péče vnímáme jako dostatečně odůvodněné a nediskriminující. Souhlasíme i s navrhovaným harmonogramem zavedení matematiky jako povinného předmětu, který umožní školám s různými obory dostatečně zajistit výuku a motivací žáků pro úspěšné zakončení studia na středních školách.“

„Tato varianta návrhu nařízení vlády pro odborné školy je akceptovatelná. V této podobě návrh nařízení vlády za odborné školy podporujeme,“ prohlásil předseda Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiří Zajíček.

K návrhu se stavěl kladně i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Miloš Rathouský k tomu uvedl: „Svaz průmyslu a dopravy vítá uzákonění povinné maturity z matematiky, což byl jeden z dlouhodobých požadavků zaměstnavatelských organizací, směřující ke zvýšení kvality absolventů a zlepšení jejich připravenosti pro další studium či výkon zvolené profese. Schválené nařízení vlády, stanovující obory s povinnou matematikou, vnímáme jako akceptovatelný kompromis, který zajistí, že nedojde ke spekulativnímu přelivu žáků do oborů, které by povinnou matematiku nařízenu neměly. Navržený dvoustupňový postup, kdy v roce 2021 začnou maturovat z matematiky gymnaziální a lyceální obory a ostatní obory je budou s odstupem roku/dvou následovat, vidíme jako vhodný k tomu, aby všechny typy oborů měly na přípravu dostatečné množství času.“

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

aby se matematika stala součástí jejich běžného života

A já si vždycky myslel, že matematika je součástí našeho běžného života. Kdy v minulosti asi tak přestala být? Také jsem si myslel, že otitulovaní absolventi jakékoli vysoké školy by měli být na takové úrovni intelektu, že by jim středoškolská matematika neměla dělat až tak velké problémy.

Finančně podpoříme dělení hodin matematiky tak, aby měl učitel dostatek prostoru věnovat se individuálním potřebám žáků, budeme se soustředit na nové metody výuky matematiky, posílíme didaktiku směrem k učitelům

To zní skoro jako volební program Strany Rozvoje Matematiky (SRM). Jakože se sežene ještě jednou tolik učitelů matematiky? A nebo se výrazně navýší počet drahých přespočetných hodin? Znám pedagogdy natolik schopné, že nad rámec svých běžných funkčních povinností zvládnou šest, i osm takových hodin, tak snad jest li by se to podařilo nějak zmasovatět...
A které nové metody výuky by to měly být, asi tak. Nestačily by pro začátek nějaké osvědčené svojí účinností? Třeba ta profesora Hejného? Pokud je mi známo, tak jeho otec na ní začal pracovat před víc jek osmdesáti lety. A což takhle posílit osvětu směrem k rodičům? Připomenout poněkud zapomenuté 'bez práce nejsou koláče'.

start matematiky jako povinné součásti maturitní zkoušky pro gymnázia a lycea

A nejlepší nakonec. Počítám, že pokud se časem dostane i na střední odborné školy, bude nejdřív tak po čtyřech letech. Ředitelé odborných škol se budou bránit zuby nechty. Přece se jen tak, mýrnyx týrnyx nezbaví toho neutuchajícího zájmu dříve potenciálních žáků gymnázií a lyceí o střední odborné vzdělání. Obory zdravotnické, sociální péče a umělecké budou praskat ve švech na věčné časy, a nikdy jinak.
A to by doopravdy nešlo udělat povinnou maturitu z matematiky v rozsahu odpovídajím dvěma hodinám týdně po celou dobu studia? Informatika jich i se semináři nemá víc.

Okomentovat