14.12.16

MŠMT plní opatření na podporu odborného vzdělávání

 Odborné vzdělávání je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2012 připravilo MŠMT návrh opatření na jeho podporu. Nyní informuje ministerstvo členy vlády o průběžném plnění opatření podpory odborného vzdělávání za roky 2015 a 2016.


Nová opatření se zaměřují především na motivaci žáků základních škol k výběru oborů středního vzdělání na základě jejich zájmu a schopností a také na motivaci žáků středních a vyšších odborných škol k pozitivnímu vztahu ke zvolenému oboru.

Dalším cílem opatření jsou úpravy vzdělávacích programů a procesu ukončování vzdělávání v oborech středního vzdělání a dosažení prostupnosti vzdělávací soustavy mezi jednotlivými stupni středního vzdělání. Součástí je také úprava systému financování regionálního školství a zlepšení podmínek pro spolupráci škol, zřizovatelů škol, zaměstnavatelů a dalších subjektů, které se podílejí na celém procesu odborného vzdělávání.

S materiálem byli seznámeni účastníci jednání Platformy pro odborné vzdělávání na národní úrovni, kde jsou zastoupeni zástupci vybraných resortů, zaměstnavatelů, asociací škol, krajů, odborových orgánů a vybraných podniků.

Žádné komentáře:

Okomentovat