16.12.16

MŠMT: Mediální kampaň OP VVV pokračuje novým spotem Pomáháme pomáhat, učit a bádat

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 14. prosince 2016 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na zvýšení povědomí veřejnosti o klíčových oblastech OP VVV. Reklamní spot je součástí mediální kampaně spuštěné v listopadu tohoto roku na třech nejsledovanějších televizních stanicích. Každý následující reklamní spot, který bude nasazen do TV v průběhu roku 2017, bude dílčím způsobem představovat klíčové oblasti, které jsou v aktuálním spotu shrnuty v jeden celek. Celá kampaň pokračuje až do konce roku 2018.


Aktuální reklamní spot představuje divákům tři hlavní témata zaměření OP VVV jako ucelený obraz podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím MŠMT. Seznamuje veřejnost s cílením podpory z OP VVV na regionální, vysoké školství a výzkum a vývoj.

„I v tomto obecně zaměřeném spotu jsme opět využili autenticity, záběry byly natočeny ve skutečném prostředí se skutečnými pedagogy, žáky, studenty a vědci. Celou kampaň provází jednotný slogan „Pomáháme pomáhat, učit a bádat“ zastřešující priority OP VVV,“ říká ke kampani náměstek pro řízení sekce evropských fondů Václav Velčovský. Zobrazením logického spojení podpory vzdělávání na všech úrovních směřuje cíl kampaně k uvědomění si důležitosti kvalitního a dostupného vzdělávání a vědeckého prostředí jako základních stavebních kamenů moderní společnosti.

V OP VVV je na podporu regionálního školství, vysokého školství a výzkum a vývoj připraveno více než 75 miliard korun z fondů Evropské unie.

3 komentáře:

Jiri Janecek řekl(a)...

To je maso... Jak ten klip, tak ty pindy v textu kolem.
Nebývaly v osmdesátých podobné TV klipy na preferované obory? Jdi a staň se horníkem/vojákem/... ? Nebo to bývaly delší informační dokumenty na videopáskách?

Eva Adamová řekl(a)...

A co kdyby místo nesmyslných spotů vypsali nějaké rozumné výzvy? Zatím byly vypsány jen šablony a megalomanské šílenosti, do kterých normální škola, byť velká, může jít jen, pokud by řediteli uletěly včely.

Nicka Pytlik řekl(a)...

nový reklamní spot... se tentokrát zaměřuje na zvýšení povědomí veřejnosti o klíčových oblastech OP VVV

'Reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií' praví definice schválená parlamentem čr.
Ministerstvo hledá tedy uživatale 'podpory regionálního školství, vysokého školství a výzkumu a vývoje', pro které je 'připraveno více než 75 miliard korun z fondů Evropské unie'.
To se ještě budou dít věci. Naděje, že by někdo případně posčítal, jaká užitá hodnota za peníze z toho paklíku se skutečně dostane až k dětem, umřela už v předminulém desetiletí. Vzpomněl jsem si na indoše v rámci sipvz. Včera jsem se pomazlil s již letitými příručkami základní a vyšší úrovně, totiž. Chmýří odkvetlých papelišek má výšší hodnotu i trvanlivost.

Okomentovat