22.12.16

Ministryně školství diskutovala s vedením Národní rady osob se zdravotním postižením ohledně vzdělávání

Národní rada osob se zdravotním postižením oceňuje opatření MŠMT ČR směřující k výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová přijala pozvání vedení Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a diskutovala s nimi jejich pohled na aktuální kroky MŠMT, vzdělávání osob se zdravotním postižením, úroveň veřejné a mediální debaty k tématu společného vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, postavení dětí s diabetem a další důležitá témata, týkající se vzdělávání této skupiny osob.

Obě strany si uvědomují, že debata týkající se společného vzdělávání je často neobjektivní a zkreslující skutečný smysl a výsledky společného vzdělávání, a proto chtějí tuto diskusi převést do praktické roviny a diskutovat nejen nad nedostatky, které se při zavádění společného vzdělávání také objevují (a nacházejí svůj výraz i v různých deklaratorních mediálních vyjádřeních), ale především poukázat na zásadní přínosy a nezbytnost realizace těchto změn pro kvalitní vzdělávání osob zdravotně postižených.

Dalším významným projednaným bodem byl společný postup při řešení praktického problému, kterým je zajištění speciálních zdravotnických úkonů u dětí, žáků a studentů v době vyučování, např. podávání inzulinu u dětí diabetiků. Ministryně Valachová přislíbila, že za tímto účelem iniciuje meziresortní jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR s cílem řešit urychleně tuto situaci tak, aby tyto úkony mohly být prováděny profesionálním zdravotnickým personálem a zároveň byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Paní ministryně Kateřina Valachová a vedení NRZP ČR se shodly na těchto zásadních bodech:

  1. Společné vzdělávání je přirozenou formou vzdělávání a soužití osob se zdravotním postižením s ostatní populací.
  2. Veškeré vzdělávání má být realizováno tak, aby každý žák mohl dosáhnout svých limitů, které má od přírody.
  3. Každému žáku, hendikepovanému či talentovanému, musí být umožněno postupovat při vzdělávání a osobnostním rozvoji svým tempem a podle své vnitřní síly.
  4. Komunita osob se zdravotním postižením představuje široké spektrum typů zdravotního postižení a každé zdravotní postižení má svoje specifické vzdělávací potřeby a proto vnímá potřebnost existence speciálních škol jako integrální součást vzdělávacího systému.
  5. Začleňování žáků do speciálních škol se musí dít s náležitým citem a smyslem pro míru věcí a v úzké součinnosti s rodiči žáků, pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými centry.
  6. Je nezbytné věnovat maximální pozornost výchově pedagogické i rodičovské veřejnosti k pochopení, že děti se zdravotním postižením jsou jako ostatní děti nositeli všech lidských práv a základních svobod a jejich osobnostní rozvoj se má dít na rovnoprávném základě s ostatními dětmi.
  7. Společně vyjadřují veřejnou podporu práci těch škol a pedagogů, kteří věnují své úsilí rozvoji vzdělávání všech dětí, včetně dětí se zdravotním postižením.

2 komentáře:

CatCatherine25 řekl(a)...

"Komunita osob se zdravotním postižením představuje široké spektrum typů zdravotního postižení a každé zdravotní postižení má svoje specifické vzdělávací potřeby, a proto vnímá potřebnost existence speciálních škol jako integrální součást vzdělávacího systému."

Takže žádné speciální školy rušit nebudeme a zavedeme znovu Přílohu, nebo je to planý blábol?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Začleňování žáků do speciálních škol se musí dít s náležitým citem a smyslem pro míru věcí a v úzké součinnosti s rodiči žáků...

Tak on někdo někam děti začleňuje. To jsem nevěděl. Jakože ty půjdeš tam, a ty tam. Pro sichr to teda ještě s někým projednáme... ale to už je jen taková formalitka.
Vždycky jsem si myslel, že o tom, kterou školu budou děti navštěvovat, rozhodují právě a jen jejich rodiče. A že oni, pokud to uznají za vhodné či potřebné jsou 's náležitým citem a smyslem pro míru věcí' v součinnosti s odborníky k tomu povolanými.
'Tak co, pane kolego, máme tam ještě někoho na začlenění? Že ne? Tak to abychom šli na oběd. Dneska jsou ledvinky, a ty se, jak známo, mají jíst teplé.'

Okomentovat