21.12.16

Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo další dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Po mateřských a základních školách, pro které byly výzvy na šablony vyhlášeny v červnu letošního roku, mohou tento typ projektů s malou administrativní náročností realizovat nově i střední a vyšší odborné školy.


„Pro střední a vyšší odborné školy v Praze i méně rozvinutých regionech je ve výzvách Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. připravena celkem 1 mld. Kč. Školy nemusí samy specifikovat aktivity projektu, ale pouze vybírají již přednastavené šablony nebo aktivity a dle vlastních potřeb si sestavují celý projekt,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Stejně jako u šablon pro mateřské a základní školy je jedna z výzev určena žadatelům sídlícím mimo území hl. m. Prahy a druhá naopak pouze po žadatele sídlící na území hl. m. Prahy. Vedle personální podpory (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog), která školám pomůže zajistit hladký průběh společného vzdělávání, obě výzvy nabízejí šablony na školního kariérového poradce, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, zapojení ICT technika do výuky, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, CLIL ve výuce nebo zapojení odborníka z praxe do výuky. Mezi podporované aktivity patří mimo jiné také další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně jejich osobnostně sociálního a profesního rozvoje. Školy ve svém projektu mohou podpořit žáky nebo studenty v denním studiu i v ostatních formách studia.

Střední a vyšší odborné školy mohou o dotaci žádat od 20.  prosince 2016 až do vyčerpání alokace, nejpozději však 30. září 2017 do 14:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

A jak by mi ty šablony mohly pomoci v práci?
Moc se v tom nevyznám. Naposledy jsem se s nimi setkal, tuším, když se vybavovaly učebny počítačem a dataprojektorem. Musely se k tomu tvořit i nějaké DUMy. Zkraje to vypadalo, že mezi učiteli nebude až tak velký zájem. Za ty peníze. Ale byli ujištění, že takový dům se dá zrobit za přestávku klidně. Nabídl jsem, že můžu dodat v rozumném termínu nějakých padesát, šedesát materiálů. Ale prý to nejde, řekli mi tenkrát. Že to musí být z předmětů, které se v těch třídách učí. A já jsem v učebně výpočetní techniky. Budiž.
Pak ale vyšlo najevo, že kolegové informatici zpracovali pár sad k tomu, co také učili v informatice. A tak nevím. Ani jsem se neptal. Moje případné dotazy bývají mnohdy vyhodnoceny jako osobní výpady.
Pomohou mi tedy ty šablony nějak?

Eva Adamová řekl(a)...

Přečtěte si Přílohu č.3 - Přehled šablon a sám posuďte. Ale varuji Vás chce to pevné nervy a dobrý žaludek. A pozor hrozí i namožení bránice.

Nicka Pytlik řekl(a)...

chce to pevné nervy a dobrý žaludek. A pozor hrozí i namožení bránice.

Děkuji, paní Adamová, za nasměrování. A to mi má nějak pomoci v práci?
Toho mám právě v té práci poměrně dost. Běžný provozní stav.

Okomentovat