12.12.16

Luboš Soldát: Mladí lidé opouštějí Facebook a Twitter

Felicity Duncanová je odborná asistentka digitální komunikace a sociálních médií na Cabrini College v americké Pensylvánii. Před příchodem do akademického světa pracovala 10 let jako novinářka. Je držitelkou titulů MA z University of Missouri-Columbia a také MA a PhD z University of Pennsylvania. Její výzkum je zaměřen na digitální komunity a na komunikační nástroje, které tyto komunity podporují. Publikovala mnoho článků a jedním z nich je inspirován i tento příspěvek.

Felicity Duncanová si nedávno všimla u svých (amerických) studentů určitého posunu, co se týče využití jejich volného času, a to nejen ve škole. V minulosti trávili nejvíce času na sociálních sítích. V současné době sice stále tráví přestávky zíráním do mobilních zařízení, ale jejich hlavní cílovou destinací již nejsou sociální sítě jako takové. Primární zábavou se stalo chatování s kamarády přes Facebook Messenger, sledování aktuálních situací na Snapchatu a posílání zpráv ve skupinových konverzacích. Pokud mají studenti více času a tyto aktivity je začnou nudit, možná přejdou na některou ze sociálních sítí, ale pouze proto, aby se podívali na stránky jejich oblíbených skupin, popřípadě osobností, které vtipně glosují nějakou zajímavou aktualitu. Podle svých vlastních slov se však raději vyhýbají veřejné části sociálních sítí a preferují intimnější prostředí vlastních skupin, popřípadě chatu.

Informace o tom, že mladá generace opouští Facebook, se objevily již před několika lety. V roce 2013 vyšel článek zabývající se důvody, proč jsou mladí lidé unaveni z používání Facebooku. Realita je taková, že od roku 2011 odešlo z Facebooku přes 11 milionů mladých lidí, ale původní domněnkou bylo, že se prostě přesunuli na jinou sociální síť, která byla modernější nebo jim více vyhovovala. Proto byla tato situace chápána především jako problém Facebooku. Nejnovější údaje však ukazují, že mladí opravdu odcházejí ze sociálních sítí a používají více konverzační nástroje a aplikace, které jim umožňují sdílet obsah pouze s omezenou skupinou lidí.

Jako důkaz tohoto tvrzení může sloužit studie z roku 2015, která říká, že v USA 49 % majitelů chytrých telefonů ve věku mezi 18 a 29 let používá konverzační aplikace, jako jsou Kik, Whatsapp, nebo iMessage, a 41 % používá aplikace s automatickým mazáním obsahu, jako je Snapchat (viz Nezapomínejme zapomínat). Naproti tomu další studie z téhož roku ukazuje, že pouze 32 nbsp;% lidí v tomto věkovém rozmezí používá Twitter. Tato data jasně ukazují převahu konverzačních aplikací nad veřejně přístupnými formami sociálních sítí. Je sice pravdou, že 82 % lidí v této věkové kategorii odpovědělo kladně na otázku, zda již někdy byli přihlášeni na Facebooku, ale vzhledem ke skutečnosti, že v tomto případě byl v dotazníku kladen důraz na zvýrazněnou část věty „již někdy“, je nutné brát toto číslo s rezervou. Je totiž rozdíl mezi tím mít účet na Facebooku a opravdu Facebook používat.

Felicity Duncanová navíc přináší další neoficiální údaje, které shromáždila diskuzemi se svými studenty. Z nich vyplívá, že mnoho mladých navštěvuje Facebook pouze proto, aby se podívali, co ostatní sdílejí, ale už ne proto, aby sami přidávali nějaký obsah. Tento vlastní obsah sdílejí prostřednictvím již zmíněných konverzačních aplikací.

Felicity během rozhovorů s přibližně 80 vysokoškoláky dospěla ke třem základním důvodům změn v jejich preferencích. [1]
  1. Rozšíření sociálních sítí u starší generace.
    V současnosti je 48 % lidí ve věku nad 65 let používajících internet zároveň na Facebooku. S narůstajícím počtem starších uživatelů ztrácí sociální sítě u mladých lidí atraktivitu.
Graf četnosti amerických uživatelů sociálních sítí podle věku

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce.

SOLDÁT, Luboš. Mladí lidé opouštějí Facebook a Twitter. Metodický portál: Články [online]. 12. 12. 2016, [cit. 2016-12-12]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/21165/MLADI-LIDE-OPOUSTEJI-FACEBOOK-A-TWITTER.html. ISSN 1802-4785.

Žádné komentáře:

Okomentovat