14.12.16

Kreativní slovník: tvorba "slovních map" pro učitele a studenty

Cílem tvůrců webu KreativniSlovnik.cz je vytvořit 100 anglických "slovních map" s 5000 slovíčky, zaměřenými na úspěšné zvládnutí maturitních a FCE zkoušek.


Mapy se v KreativniSlovnik.cz tvoří v různých provedeních pro různé použití:
 1. Slovní mapa
  • zobrazuje slovíčka s obrázky na dané téma
  • obsahuje slovní zásobu na dané téma pro úroveň A1-C1
  • může být použitapro samostudium, skupinovou práci a práci ve třídě
 2. Slepá mapa
  • obsahuje pouze obrázky
  • výborná na icebreak, konverzaci a Q&A ve třídě
  • efektivní na testování aktivní slovní zásoby
 3. Video mapa
  • originální mapa, zpracovaná do videa
  • postupně se před vámi vytváří
  • k mapě je namluven příběh s použitím všech slov, pod videem běží titulky

Učení se v souvislostech neboli kontextu řeší hned několik problémů s učením cizích slovíček:
 • definování slovní zásoby na dané téma
 • propojení slovní zásoby
 • dlouhodobé zapamatování slovní zásoby
Představte si, že učíte angličtinu skupinu logiků, kteří mají rádi jednoduchost a logické souvislosti, a nyní je chcete naučit slovíčka na určité téma. Jaké materiály byste použili?
 • abecední slovník – žádná logika
 • učebnici – logické souvislosti rozsekané do několika dílů
 • obrázkový slovník – téměř výhradně podstatná jména bez souvislostí
Učení v souvislostech je jedním z nejdůležitějších aspektů pro pochopení a dlouhodobé zapamatování. Pokud studentům látku rozdělíme na celky bez souvislostí, způsobíme, že si dostatečně neuvědomí vztahy mezi slovy, naučí se méně a méně si zapamatují natrvalo.

Chceme-li látku rozdělit na menší celky, je to samozřejmě možné, ale tyto celky musí mít logickou souvislost. A to znamená co? Určitě to není slovní zásoba v abecedním pořadí v nekonečném sloupečku.

Dalším obrovským problémem pro dlouhodobé zapamatování slovíček, který se dnes a denně opakuje v učebnicích, je, že seznam obsahuje slovíčka, která s daným tématem vůbec nesouvisí. Např. studujete z učebnice téma cestování, a v seznamu doporučené slovní zásoby najdete slovíčka o vaření nebo rodině. Takto opravdu ne.

Ideální materiál pro dlouhodobé zapamatování, který je zároveň jednoduchý a s logickými souvislostmi, musí být jiný. Takový materiál musí mít jinou strukturu a podobu, aby byly souvislosti patrné. Nejjednodušším řešením je zpracovat slovní zásobu do tzv. myšlenkových map. V našem případě ale netvoříme myšlenkové mapy, ale slovní mapy slovíček.

Projekt Kreativní slovník postoupil mezi TOP 10 projektů v programu Laboratoře Vodafone.

Kreativní slovník je sada 100 slovních map pro výuku maturitních témat z angličtiny. Tento slovník není rozdělen do dílů, které by přetrhávaly souvislosti mezi slovy. Veškerá slovní zásoba na dané téma je rozmístěna ve větvích s logickým pořadím slov: např. pánvička na smažení – smažit – smažený; každé slovo má navíc svůj obrázek pro lepší vizualizaci.

Videoukázku takové mapy můžete vidět ZDE, ZDE a ZDE.

Další informace získáte:

Žádné komentáře:

Okomentovat