17.12.16

Kateřina Valachová: Nejde o to nachytat studenty na hruškách v rámci maturitní zkoušky

Projev při projednávání Nové agendy pro dovednosti pro Evropu v Senátu ve středu 14. prosince 2016: "Co se týká matematiky, byla tady jakási obava, byl tady i zmíněn náběh povinné zkoušky z matematiky v roce 2020. Vy určitě víte, že tento odklad byl z mé strany v Poslanecké sněmovně kritizován. Já jsem ale chtěla poprvé udělat to, že když nastupují studenti na studia na střední školy, tak ví, jaké jsou podmínky jejich maturitní zkoušky. Pokládám to jednak za fér, ale jednak to pokládám také za důležité proto, že nejde o to nachytat studenty na hruškách v rámci maturitní zkoušky, nebo se tetelit nad tím, že je víc a více neúspěšných. Ale jde o to, nastavit studia tak, aby co nejvíce studentů naopak úspěšnými bylo."


Vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři, dovolte mi zareagovat jenom na několik otázek, které padly v rámci rozpravy.

Začnu tedy situací na našich vysokých školách a univerzitách. Určitě Ministerstvo školství činí kroky ke změnám financování škol. Za další je potřeba říct, že od 1. září Národní akreditační úřad zahájil novou cestu nového způsobu akreditací, kde, podle mého soudu, ještě více než doposud bude dán velký důraz na kvalitativní hodnocení našich jednotlivých oborů na jednotlivých školách a kvalitě v rámci jednotlivých oblastí vzdělávání.

Další záležitost, kterou je potřeba zmínit, je to, že velmi démonizované tzv. koeficienty ekonomické náročnosti, které byly v minulosti stanoveny vzhledem k jednotlivým oborům na vysokých školách – a neustále se vrací v debatách, jestli technické obory neplatíme málo, naopak hodně, dejme tomu humanitní obory – tak jsou opravdu dlouhé roky překonané. A vysoké školy, jak např. v minulém roce, tak v tomto roce, nejsou vázány nějakými koeficienty centrálně stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Naopak, vysoké školy, univerzity, dostávají balík peněz, který pro příští rok je poprvé nastaven tak, že tato částka se nijak neumenší směrem ke škole. I tehdy, pokud sníží počet studentů v jednotlivých oborech až o 10 %. Tím jsme reagovali na jakousi ambici některých oborů přijímat méně studentů. Nicméně zase zkvalitnit vzdělávání vůči nim a tak snížit množství studentů, kteří sice zahajují vysokoškolská studia, nicméně je úspěšně nedokončují.

Co se týká změn financování hlubšího charakteru, kde by stát do určité míry kontraktoval, nebo si objednával obory vzdělávání v návaznosti na základě shody s jednotlivými reprezentacemi vysokých škol, tak tento systém se chystá od roku 2018. S tím, že během roku 2017 by mělo být dokončeno věcné zadání. Do té doby jsme zareagovali na společenskou poptávku po lékařích, zdravotních sestrách, zubařích, ale také učitelích, tak, že od 1. září máme připraveny speciální dotační programy prostřednictvím Programu F pro tyto fakulty, nebo fakulty vzdělávající učitele, lékaře a zdravotní sestry.

Chceme tím tedy posílit nejenom počet studentů, které – podotýkám – nebyly nikdy omezeny u lékařů. Počet studentů u lékařů není omezen. Univerzity samozřejmě mohou nabírat, ale velmi často právě tak trochu selže, tak, jak naznačil pan senátor Hampl, autonomie vysokých škol. Zkrátka v akademickém senátu nedojde k dohodě, že bude přijato více lékařů, a naopak třeba méně ekonomů. Je to otázka autonomie. Samozřejmě autonomie do akademických senátů patří.

Takže řešíme to těmito speciálními dotačními programy. Podotýkám, že poslední usnesení České konference rektorů není z této metody nijak nadšeno. Jakéhosi výběru povolání, které stát zvýhodněně dotuje. A rozhodně klíč je v hlubších změnách financování, kde bychom chtěli od roku 2018 zajistit lepší financování pedagogické práce, pedagogické činnosti na vysokých školách. Protože – světě, div se – naše financování, pokud někde ubírá a někde je nedostatečné, tak je to právě v této části pedagogické práce. A při změnách financování vysokých škol samozřejmě musíme vzít v úvahu i finance, které plynou z jiných zdrojů do vysokých škol. Např. z vědy a výzkumu, protože tam také plynou velké finanční prostředky a musíme samozřejmě zajistit, aby financování dávalo vysokým školám smysl.

Co se týká matematiky, byla tady jakási obava, byl tady i zmíněn náběh povinné zkoušky z matematiky v roce 2020. Vy určitě víte, že tento odklad byl z mé strany v Poslanecké sněmovně kritizován. Já jsem ale chtěla poprvé udělat to, že když nastupují studenti na studia na střední školy, tak ví, jaké jsou podmínky jejich maturitní zkoušky. Pokládám to jednak za fér, ale jednak to pokládám také za důležité proto, že nejde o to nachytat studenty na hruškách v rámci maturitní zkoušky, nebo se tetelit nad tím, že je víc a více neúspěšných. Ale jde o to, nastavit studia tak, aby co nejvíce studentů naopak úspěšnými bylo.

Proto je jasné – a souhlasím s tím, co zaznělo v rozpravě, že nejde o to jenom otrocky zvýšit, nebo takzvaně zvýšit počet hodin matematiky, ale my potřebujeme změnit způsob vzdělávání v matematice. A na to potřebujeme určitý čas. A právě proto, že máme tolik oborů v rámci středních odborných škol a učilišť, právě proto jsem ponechala středním odborným školám a učilištím v návrhu, který vláda projedná příští týden, ten rok navíc. Rok navíc. A domnívám se, že gymnázia nejsou nijak postižena tím, že v roce 2020 začnou a o rok později je budou následovat střední odborné školy a učiliště.

Z hlediska náběhu - aby bylo vidět, že držím svoje slovo - jenom chci říct, že nedošlo k žádné změně v rozporu s tím, co bylo projednáváno ve sněmovně nebo v Senátu. S náběhem se vždycky počítalo. Ten náběh měl být dokonce postupně na několik různých skupin a mnohem déle. Já jsem ho vlastně svým způsobem zrychlila. V první fázi gymnázia, hned o rok později střední odborné školy a učiliště.

Co se týká vzdělávání v matematice, tak je to záležitost samozřejmě podpory logického analytického myšlení. O to jde v matematice. A samozřejmě toto musí začít už na mateřských školách. Kroky v tomto směru činíme. Zdravý životní styl, jak zaznělo, určitě si uvědomujeme, že nejde jenom o znalosti, nejde jenom o dovednosti, kompetence, osobnost dítěte, ale jde také o jeho zdravý životní styl, fyzickou kondici. Je dobře, že se podařilo schválit rekordní rozpočet pro sport pro příští rok. Je dobře, že celá jedna miliarda korun míří do sportovních oddílů. Přímo na hlavy jednotlivých dětí, bez jakýchkoli dalších kritérií, velmi jednoduše. A je také dobře, že se zdvojnásobují finanční prostředky pro školní sport a univerzitní sport.

Co je absolutní sukces v našich školách, je bezplatné sportování ve školních družinách. Jsou všichni nadšeni – tělocvikáři, děti, rodiče. Touto cestou chceme jít. Cestou školního sportu. Bez výkonnostních požadavků nebudeme všichni olympionici, ale chceme zachovat dětem radost z pohybu a samozřejmě zlepšit jejich fyzickou zdatnost.

Učitelé. Učitelům, už jsem zmínila, připravujeme speciální dotační program, který je hotov pro pedagogické fakulty a fakulty vzdělávající učitele.

Závěrem bych chtěla ubezpečit senátory, senátorky a senátory Senátu Parlamentu ČR, že co se týká materiálu, který projednáváme, tak podle mého soudu popisuje správné cesty, kterými by se mělo vzdělávání ubírat. Je úplně jedno, jestli to podporuje nebo nepodporuje Evropská unie. Naše státní politika a národní politika potřebuje, aby každý v průběhu svého života, nikoli pouze v rámci mládí, ale i v rámci celoživotního vzdělávání měl příležitost a šanci, pokud chce, si doplnit kvalifikaci. A aby doplnění kvalifikace k jeho úspěchu nebyla podmínka, že se stane nezaměstnaným a bude čekat na rekvalifikaci. Pod to se myslím můžeme podepsat všichni.

Děkuji vám za pozornost a samozřejmě prosím o podporu daných pozic.

9 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

"... zareagovali jsme na společenskou poptávku po lékařích, zdravotních sestrách, zubařích, ale také učitelích, tak, že od 1. září máme připraveny speciální dotační programy prostřednictvím Programu F pro fakulty vzdělávající učitele, lékaře a zdravotní sestry."

Ono ale není problém v počtu absolventů fakult vzdělávajících učitele, jako je problém v jejich skladbě (občankářů kvanta a matematiků či fyziků pomálu) a v tom, že hledají práci klidnější a za víc peněz.

",,,že nejde o to nachytat studenty na hruškách v rámci maturitní zkoušky, nebo se tetelit nad tím, že je víc a více neúspěšných. Ale jde o to, nastavit studia tak, aby co nejvíce studentů naopak úspěšnými bylo."

A jak chce paní ministryně nastavit studia tak, aby zmaturovaly ty hordy čtverkařů až téměř propadlíků ze základek, které se dnes na maturitní obory hlásí? Snížením požadavků? Ono to totiž při jejich IQ ani jinak nejde. Změna způsobu vzdělávání v matematice v jejich případě nepomůže ani náhodou. Ledaže by ta změna na SŠ spočívala v tom, že tam budeme učit znovu a furt dokola učivo základek, protože dvě třetiny maturitního testu jsou základkářské učivo. Tím sice dosáhneme větší úspěšnosti maturity z matematiky, ale zase nepřipravíme studenty na studia VŠ, kde budou matematiku potřebovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ono ale není problém v počtu absolventů fakult vzdělávajících učitele

Problém by mohl být v tom, kolik absolventů pak půjde učit. A kolik absolventů může vůbec jít učit. Už někdo posčítal, kolik důchodců v pokročilém věku stále učí? Klidně i nemálo let přesčas. Žeby nebyli zájemci? I ve větších městech?
Tak si vzpomeňme, kolikrát jsme kdo slyšeli, když se vám to tu nelíbí, pane kolego, zastavte se příležitostně u mne v ředitelně, ukáži vám ten stoh žádostí o zaměstnání.
Oni čerství absolventi také dost často žádné místo nemohou najít. A když, tak nějaké ušmudlané částečné úvazky, zatímco ve zdravém jádře pedagogického sboru, včetně ředitelství školy, je úspěšně rozpuštěno několik úvazků v přespočetných hodinách.

nejde o to nachytat studenty na hruškách v rámci maturitní zkoušky, nebo se tetelit nad tím, že je víc a více neúspěšných

Asi jako, že 'v profi politice nejde o to vlézt šéfovi strany do zadku právě a jen proto, aby se kdejaké trdlo ve funkci ministra udrželo co možná nedéle, ať tím lidi trpí, co se do nich vejde'.
Co ministryni školství opravňuje k tomu, aby takhle nestoudně učitele urážela? 'Tetelit se z neúspěchu', to je ale doopravdy sprostota kartousovského střihu. Bravo!
To snad, abychom se obrátili na školního ombudsmana.

CatCatherine25 řekl(a)...

Pracuji ve školství několik desetiletí a ještě jsem nepoznala učitele, který by se radoval z toho, že jsou jeho žáci neúspěšní. Tento na školy a na učitele považuji za velmi vulgární.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak asi existují nějací tetelící se hlídači sadu. Ale z těch jsou patrně už dávno školní inspektoři, ředitelé škol, jejich zástupci, a nebo ještě lépe odešli do politiky či neziskových organizací.
Rád bych viděl třeba takového ministra zdravotnictví, který by světu vyjevil, že v nemocnicích přece nejde o tetelení se nad nemohoucností pacientů. By skončil v tu chvíli.

CatCatherine25 řekl(a)...

Chtěla jsem napsat:.. tento pohled na školy a na učitele považuji za velmi vulgární.

Josef Soukal řekl(a)...

Na té formulaci je vidět, jak jsou úspěšné kartousovsko-feřtekovské mediální slogany. A paní ministryně se vůči nejen nevymezuje, ale ještě jim pomáhá žít. Tajní učitelé a další špína se nemohou netetelit.

CatCatherine25 řekl(a)...

"Ale jde o to, nastavit studia tak, aby co nejvíce studentů naopak úspěšnými bylo."

Nastavme to na úroveň základní školy speciální a úspěšní budu všichni.Paní ministryně se pak může tetelit.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Aby nedošlo k nedorozumění. Ta, vy víte kdo, považuje za učitele Feřtka, Botlíka, Kartouse, Šteffla. Jak pravil pan Soukal, to oni ji utetelili.

Fanda Moudry řekl(a)...

"18. prosince 2016 10:44"

Ta, víme kdo, bude považována za nejméně úspěšného ministra školství v historii. Zpackaná inkluze po českém způsobu, nepodařený kariérní řád, pochybné financování škol, ne moc úspěšné čerpání EU peněz,...To je tak, když někdo až příliš naslouchá "expertům ve školství", kteří nikdy neučili a jsou placeni za tyto plky v médiích. A že jich je.

Okomentovat