15.12.16

Informace pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních k aplikaci přílohy k vyhlášce č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet a prodávat ve školách a školských zařízeních

Tento materiál představuje pomocný materiál k aplikaci zejména přílohy k vyhlášce č. 282/2016 Sb. Informace jsou určeny výhradně pro provozovatele bufetů a automatů na potraviny a nápoje ve školách a školských zařízeních s povinnou školní docházkou. Informace zde uvedené jsou zjednodušené a jejich cílem je usnadnění aplikace požadavků na doplňkový prodej potravin stanovených vyhláškou. V  materiálu jsou uvedeny přípustné tolerance při uvádění výživových hodnot a stanoví se hodnoty, do kterých ještě bude možné výživové hodnoty uvedené ve výživovém označení akceptovat. Nicméně je nutné důrazně doporučit nabídku těch potravin, které se co nejvíce přibližují hodnotám bez zohlednění přípustných tolerancí.

Materiál podléhá revizi, která se bude odvíjet od výsledků monitoringu nabídky potravin v doplňkovém prodeji ve školách a školských zařízeních.   

Jakékoliv odkazy na příklad vhodných potravin nelze považovat za jejich propagaci nebo doporučování, ale slouží pouze jako příklady, které mají napomoci při orientaci ve výběru vhodných potravin, které se na trhu vyskytují.    

Úvod 
Podle § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), se ve školách a školských zařízeních zakazuje reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama, nabízení k prodeji nebo prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. § 32 odst. 2 zmocňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stanovilo výživové požadavky na potraviny, včetně potravin v tekuté podobě, tj. nápoje, nabízené ve školách a školských zařízeních. 

Výše uvedené zmocnění bylo naplněno vyhláškou č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet a prodávat ve školách a školských zařízeních. Vyhláška stanoví požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních v rámci prodeje, jímž se rozumí i nabízení balených, zabalených nebo i nebalených potravin v prostorách školy a školského zařízení, a to ať už za úplatu nebo v rámci reklamy – reklamních akcí – bezúplatně. Vyhláška se nevztahuje na školní stravování upravené vyhláškou č.  107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.  

Z hlediska aplikace vyhlášky č. 282/2016 Sb. je nezbytné sledovat informace o výživových hodnotách a o složení uvedených na obale potravin.  

  1. Informace o výživových hodnotách 
Pro účely aplikace vyhlášky č. 282/2016 Sb. jsou rozhodující informace o výživových hodnotách: 
  1. tuků,  
  1. z toho nasycené mastné kyseliny,  
  1. z toho cukry, 
  1. sůl.  

Údaje o obsahu tuků, mastných kyselin, cukrů a soli se vyjadřují na 100 g nebo 100 ml.  
Informace o výživové hodnotě se uvádějí v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami nebo          v řadě za sebou.  

Příklad uvedení výživových hodnot v řádku za sebou:   
Průměrné výživové hodnoty na 100 výrobku: energetická hodnota 1357 kJ / 328 kcal, tuky 31,4 g (z toho nasycené mastné kyseliny 10,8 g), sacharidy 1,5 g (z toho cukry 0,6 g), bílkoviny 10,0 g, sůl 1,4 g 


Nepovinnou informací je uvedení informace o obsahu vlákniny. V kategorii trvanlivé pečivo nebo obiloviny určené pro přímou spotřebu nebo směsi z obilovin je požadován obsah vlákniny 6 g/ 100 g výrobku. Na obalech takových potravin bývá obsah vlákniny obvykle uveden, často je na obalu potraviny uvedeno i výživové tvrzení „s vysokým obsahem vlákniny“.  

  1. Informace o složení 
  1. Informaci o obsahu trans-mastných kyselin v potravině nelze z výživového označení potravin zjistit. Základní orientací je informace o přítomnosti částečně ztužených tuků nebo olejů, které mohou být zdrojem trans-mastných kyselin. Nicméně, ne všechny částečně ztužené tuky a oleje trans-mastné kyseliny obsahují. 
  1. Množství přidaného cukru se ve výživovém označení neuvádí. Cukry přidané lze zjistit z informace o složení potravin, neboť přidané cukry (glukóza, fruktóza, glukózo-fruktózový sirup, cukr, apod.) jsou složkou potraviny. Přidané cukry jsou mono- a disacharidy, které se do potravin přidávají během výroby. Nejedná se o cukry přirozeně se vyskytující v potravině (ovoce, zelenina, mléko, mléčné výrobky). K přidaným cukrům patří kromě cukru (řepného, třtinového)i med, slad, melasa a sirupy nebo dvakrát a více koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy, pokud jsou použity ke slazení Avšak řada výrobců využívá možnost uvést výživové tvrzení „bez přídavku cukru“, „bez přidaného cukru“, které deklaruje, že do potraviny nebyly přidány cukry (monosacharidy a disacharidy) ani žádná jiná potravina používaná pro své sladivé vlastnosti. Potravina však vedle přidaných cukrů může obsahovat cukry přirozeně se vyskytující. Obsah veškerých mono- a disacharidů, tedy cukrů v potravině, se na obalu uvádí u výživové hodnoty pro sacharidy jako „z toho cukry“ s konkrétní číselnou hodnotou.  
  1. Informace o přítomnosti sladidel lze zjistit z informace o složení potraviny (viz příloha). 


  1. Zabalené a nebalené potraviny 
Označení výživovými hodnotami není povinné pro zabalené a nebalené potraviny (např. chléb, běžné pečivo, pomazánky připravované na místě, obilné kaše připravované na místě, obložené pečivo připravované na místě, ochucené tvarohy připravené na místě). Informace by měly být na požádání poskytnuty výrobci potravin, nebo je možné výživové hodnoty zjistit výpočtem nebo z databáze složení potravin v případě potravin připravovaných na místě.   

Dokumenty ke stažení:
1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Možná v daleké budoucnosti příjde doba, kdy se lidé budou této dějinné epoše smát.
A tak jsem si myslel, že bych napsal něco vtipného v tom smyslu, že by měl být vyhlášen zákaz provozování běžně nezdravých bufetů v okolí školy. Asi tak, jak je to s hernami.
A hle!

Okomentovat