24.12.16

Český rozhlas: Dobrý učitel zvýší váš budoucí příjem o statisíce, až miliony

To, že je vzdělání klíčovým faktorem pro dobře fungující společnost, tušíme často tak nějak intuitivně. Dá se však jeho hodnota ekonomicky vyčíslit? O tom hovoří v pořadu Universum ekonom Jan Libich.
Doprovodný článek na webu Radia Wave

12 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dobrý učitel zvýší váš budoucí příjem o statisíce, až miliony

To je ale skvělé! A nějaké tantiemy, nebo něco jako podíl na zisku, by nebyly?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Budeme muset zalozit POSU.

m vanek řekl(a)...

Proto 20 let vyháníte dobré učitele ze škol?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dobrý učitel zvýší váš budoucí příjem o statisíce, až miliony

A což teprvá takový školní psycholog nebo speciální pedagog! Že na něj nejsou peníze?
Poptejte se ve školní inspekci, jak se zdroje nacházejí. Tam teď nabírají čtrnáct takových specialistů. Nebo tak nějak.
A pokud jste se stali v praktické škole nadbytečnými, mohla by tu být příležitost, jak se slušnějšího živobytí dobrati. Aspoň pro někoho. Za ta předchozí léta zaslouženě.

CatCatherine25 řekl(a)...

Dobrý učitel je pro postižené děti penězi k nezaplacení.
Pokud mají děti s různými druhy postižení dobré kvalifikované učitele, může to zásadně změnit
kvalitu celého jejich života.
Získají patřičné vědomosti a dovednosti ( tedy kompetence), získají pracovní návyky, vhodné formy komunikace a chování a lidskou důstojnost vyplývající z toho, že něco umějí a dokáží se uživit.
V opačném případě, kdy ve školách nejsou vzdělávány na horní hranici svých schopností, ale pouze trpěny, mohou skončit na pracáku nebo v invalidním důchodu a celý život o ně bude muset někdo pečovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

něco umějí a dokáží se uživit

Že se tím státu ušetří do budoucna stamiliony ovšem už nikoho nezajímá.
Nakonec asistent dnes nejspíš vyjde laciněji než patřičně kvalifikovaný a zkušený učitel.
Jinak si to nedovedu dost dobře vysvětlit.

CatCatherine25 řekl(a)...

Ti naši diletanti nepochopili, co je to inkluze a zlikvidovali jeden z nejlépe fungujících segmentů našeho školství. Ke škodě nás všech.
Přiživují se na tom davy podvodníků a doplácejí na to postižené děti a jejich učitelé.
Doufám, že za to jednou bude někdo pykat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

za to jednou bude někdo pykat

To bezesporu.
U nás si to případní pykači odnášejí krutopřísnou politickou odpovědností.
Třeba takový oupnkartový Bém se nechal slyšet, že tím až neskutečně trpí. Z toho usuzuji, že naši činovníci z hrůzy při představě vypáleného cejchu snad ani oka nezamhouří, a na zdaru svého počínání horečně pracují dnem i nocí. Podle toho to taky i vypadá.

Fanda Moudry řekl(a)...

Inkluze, inkluzivní vzdělávání jako proces byl nastartován v roce 1994 v Salamance. Není to tedy nijak vážně probádaný model, který se vymezuje vůči tradiční škole. Zastánci inkluze obecně odmítají jakoukoliv debatu na toto téma. To je nesporný fakt. Mezi těmi 92 státy, které prohlášení podepsaly je i ČR. A taky víme která politická strana tehdy vládla. A z toho vyplývají obavy, že tento proces se stává v euroatlantické oblasti nevratným. Integrační model se stal nevhodným z hlediska možného návratu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do praktických škol. Byl proto nahrazen modelem inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání úplně všech dětí v dané lokalitě, které už na škole hlavního vzdělávacího proudu musí zůstat na věky. Vše je maskováno asistenty, psychology, podpůrnými opatřeními, minimálními požadavky v rámci RVP-ŠVP, operačními programy. Sice se nějak při té inkluzi po českém způsobu pozapomnělo na nižší stupeň víceletých gymnázií a na soukromé školy, protože je to politicky neprůchodné. Ještě se divím, že zůstaly zachovány speciální školy, protože praktické už po zrušení přílohy LMP v podstatě neexistují a budou během pár let úplně vyhladověny a záhy děti rozprášeny do běžných ZŠ. Taky všichni víme o kritické situaci na ZŠ. Předpokládám tedy absolventy ZŠ, kteří budou analfabety nebo na hraně analfabetismu. Poškozeny tak budou všechny děti, nejen žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Je to tak. Česká školní inspekce mobilizuje. Do každého krajského i hlavněměstského inspektorátu nejméně jeden psycholog nabo speciální pedagog. Proč asi. Nevíte někdo?
Budou snad z evropských fondíků zřizovány školící střediska pro rychlokvasnou rekvalifikaci nezaměstnaných na asistenty pedagoga? Či co...

CatCatherine25 řekl(a)...

Budou plné školy laiků a učitelé nebudou mít čas ani prostor na práci.

CatCatherine25 řekl(a)...

"Byl proto nahrazen modelem inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání úplně všech dětí v dané lokalitě, které už na škole hlavního vzdělávacího proudu musí zůstat na věky. Vše je maskováno asistenty, psychology, podpůrnými opatřeními, minimálními požadavky v rámci RVP-ŠVP, operačními programy."

V podstatě šlo o boj proti negramotnosti, což se naší země prakticky vůbec netýká.

"Sice se nějak při té inkluzi po českém způsobu pozapomnělo na nižší stupeň víceletých gymnázií a na soukromé školy, protože je to politicky neprůchodné."

A právě tudy měla jít "inkluze", cestou jednotné školy bez sociálních kritérií. Ne cestou likvidace škol pro postižené, kteří jsou politicky bezbranní.

Okomentovat