16.11.16

Vyjádření rady Asociace ředitelů základních škol k Prohlášení odborných asociací ve školství z 3. 11. 2016

Společné prohlášení odborných asociací ve školství k naplňování úkolů a cílů vyplývajících z novely školského zákona od 1. 9. 2016 bylo zpochybněno v článku Hany Čápové z 13. listopadu Dvě stě malých průzkumníků: Jak se české školy vyrovnávají s inkluzí. Požádali jsme již 13. listopadu vedení Asociace ředitelů základních škol a Asociace pedagogů základních škol o vyjádření, dnes jsme obdrželi vyjádření rady Asociace ředitelů základních škol, Asociace pedagogů základních škol bohužel dosud nereagovala.

Vyjádření rady AŘZŠ k Prohlášení odborných asociací ve školství z 3. 11. 2016


  1. Došlo k procesnímu pochybení obou zainteresovaných stran - ASP, která byla iniciátorem Prohlášení tím, že v programu společného jednání ASP s asociacemi nebyla příprava Prohlášení uvedena. AŘZŠ pochybila tím, že nedošlo k rychlému následnému informování členů rady ze strany účastníka jednání.
  2. Neznamená to však, že nesouhlasíme s celým prohlášením, ale podstata problému je v tom, že nebylo projednáno a schváleno radou AŘZŠ.
  3. Obsah Prohlášení je v řadě pojmenovaných problémů ve shodě se závěry našich valných hromad. V některých bodech však nikoliv. Pro úplnost přikládáme závěry 44. VH a 45. VH., které se týkaly společného vzdělávání.
  4. Bohužel Prohlášení vyznívá poněkud negativisticky. Např. citujeme úvodní větu: Deklarovanou podporu učitelům k zavádění tzv. společného vzdělávání ze strany MŠMT lze ve Světle dosavadních zkušeností považovat za pouhou proklamaci. Toto není v Souladu Se závěry VH a ani v souladu s dvouměsíčními zkušenostmi ředitelů škol. Neříkáme, že nejsou problémy, ale ty lze řešit společnou diskusí nebo podáváním námětů k řešení. Způsobů jiných než je Prohlášení, je řada.
  5. Toto vyjádření ať je chápáno jako poslední k danému Prohlášení.
Hana Stýblová

Za radu AŘZŠ ČR

V Plzni 16. 11. 2016

Závěry 44. VH

2. Společné vzdělávání
a) AŘZŠ podporuje společné vzdělávání v podobě, která bude prospěšná všem (žákům, kteří potřebují nějaké podpůrné opatření, i žákům v hlavním vzdělávacím proudu). Společné
vzdělávání nesmí být příčinou poklesu úrovně výsledků vzdělávání.
b) AŘZŠ požaduje, aby MŠMT zajistilo pro úspěšnou realizaci tyto podmínky:
- připravit odborně všechny učitele na tuto novou situaci certifikovanými odborníky
- zajistit kvalitní dlouhodobou odbornou podporu pro pedagogy - konzultace, poradenství
- zařadit trvale do rozpočtu škol prostředky na školní psychology, školní speciální pedagogy a asistenty pedagoga
- připravovat na společné vzdělávání zákonné zástupce žáků (centrální mediální podpora, Seznamování, vysvětlování, budování postoje - velmi kritické místo)
c) AŘZŠ požaduje, aby celý systém společného vzdělávání byl plně finančně zajištěn včetně povinné administrativy, kterou učitelé v rámci společného vzdělávání budou muset zajištovat.

Závěry 45. VH

2. Společné vzdělávání
a) AŘZŠ vnímá, že došlo v této oblasti v období od 44. VH (říjen 2015) k výraznému posunu a mnohé bylo ze strany MŠMT vyřešeno a vysvětleno (viz např. vyhl. č. 27/2016 Sb.).
b) AŘZŠ žádá MŠMT, aby při přípravě a realizaci společného vzdělávání vždy zvažovalo nutnost administrativních a dalších kroků ze strany škol a snažilo se o jejich eliminaci.
c) AŘZŠ nadále požaduje, aby celý systém společného vzdělávání byl plně finančně zajištěn včetně povinné administrativy, kterou učitelé v rámci společného vzdělávání budou muset zajišťovat (např. IVP).

4 komentáře:

Petr Pan řekl(a)...

//a mnohé bylo ze strany MŠMT vyřešeno a vysvětleno (viz např. vyhl. č. 27/2016 Sb.).

No tak je už vše OK. Pokud ředitelům vyhláška č. 27 vše vysvětlila a vyřešila, tak není o čem. Že znemožní fungování praktických škol? No a co, to se nás netýká. Vždyť žák s LMP se už široko daleko nevyskytuje. Hlavně ale ať není hodně papírování, jinak nemají naše paní učitelky problémy. Ředitelé už asi vědí jak žákům s LMP prospěje společné vzdělávání...

Jana Karvaiová řekl(a)...

A tuší milá Asociace, že devadesát procent jejich ředitelů a škol vůbec neví, co je Vyhláška 27? Setkávám se v poslední době skoro každý týden s tím, že mi učitel nebo ředitel nějaké školy řekne - Cožeeeee, jaký plán podpůrných opatření??? Kde že to mají ti rodiče podepisovaaaat??? Jakej předmět péče???????? To je co????? Jo voni už se používají jiné formulářeeee? A kde je mám vzít???
No,ale v podstatě pohoda, že základky.
Já mám někdy docela škodolibou radost, když vidím, jak oni si myslely, že se jich to nebude týkat.A teď začínají být s rozjezdem pozvolna na budku.

Radomír Palát řekl(a)...

Plpp postupně tvoříme, ale na vyšetření po novu stále čekáme... a čekat dlouho budeme... asi ty dva přechodné roky...

Radomír Palát řekl(a)...

A ten šílený diagram, jak se má postupovat autora Jelena u nás visí na nástěnce pro pobavení...

Okomentovat