24.11.16

Petr Kamberský: Chvála ústupu

Blížící se volby mají dvojí efekt. Někteří politici vykřikují úplné hámotiny, jen aby si jich lid všiml. Jiní naopak neutralizují miny, jež by jim mohly u voličů uškodit. Do té druhé skupiny patří další ústup od státní maturity z matematiky.


Celý článek v Lidových novinách/EDUin.cz

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tedy doopravdy nemám nějak zvlášť velkou potřebu komentovat články, které mne přivádějí do pro mne poněkud obtížně uchopitelného expertního světa eduinu. Nemám v úmyslu serfovat na vlnách laciného vizionářství. Přesto, když už mne to tam vrhlo:

celých 17 let od schválení „povinné a jednotné“ maturity z matematiky

To bych si docela rád ujasnil. Původní verze, tedy pokud si pamatuji, vypadala tak, že:
1. zkouška český jazyk,
2. zkouška volba matematika - cizí jazyk,
3. zkouška volby splečenskovědní základ - přírodovědní základ - informační technologie.
Nebo tak nějak podobně. Ty názvy. Pokud to bylo jinak, pak se spletl pytlik. Pokud to bylo tak, plete se, a nebo manipuluje, Kamberský.

krtek řekl(a)...

Přesně tak. A pan Kamberský by si měl dát pokutu za nepravdivý článek.

Tolik nepravd v jednom článku …
1) „Takže v roce 2021, celých 17 let od schválení „povinné a jednotné“ maturity z matematiky, budou zkoušku skládat jenom gymnazisté.“ – povinná a jednotná maturita z matematiky byla schválena až v poslední novele; předtím byla „povinná a jednotná“ zkouška z českého a cizího jazyka a volitelně z matematiky/informatiky/společenskovědního základu/přírodovědného základu (původní zákon, který nikdy neplatil), pak čeština a cizí jazyk/matematika, fakticky dodnes.
2) „Upadající úroveň školství, nevyrovnanou úroveň maturit na různých školách i celkovou (technickou) vzdělanost národa zachrání povinná a jednotná maturitní zkouška!“ – polopravda, nezachrání, jen zabrání tomu, aby některé školy dávaly maturitu za nic.
3) „Dnes z ní propadne čtvrtina dětí, přičemž si ji vybere ani ne třetina. Zlé výsledky však mají i ti, kdo prolezou: více než polovina z oné necelé třetiny dostala čtyřku nebo pětku. Takže maturitu na výbornou, chvalitebnou nebo dobrou zvládne nanejvýše patnáct procent ze všech maturantů.“ – těch patnáct procent je přesněji 12,5 %. O těch, co z matematiky nematurují, se nedá říct nic.

Uplynulých osm let bylo poznamenáno poklesem počtu mladých ve středoškolském věku, čehož důsledkem bylo, že se na maturitní obory dostalo podstatně více žáků, kteří by dříve skončili na učilištích.

Okomentovat