23.11.16

MŠMT zvýší kapacity základních škol kolem Prahy

Celkem 115 nových učeben pro 3400 žáků základních škol by do roku 2023 mělo vzniknout v lokalitách kolem Prahy, které mají problém se zajištěním povinné školní docházky. O novém programu informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vládu, která ho na svém dnešním zasedání schválila.


Během léta 2016 nechalo MŠMT provést podrobnou demografickou analýzu a vytipovat lokality s nedostatečnou kapacitou pro zajištění školní docházky. Z analýzy vyšlo celkem osm obcí v „prstenci“ kolem Prahy a dvě okrajové městské části v Praze. „Zatímco drtivá většina republiky má podle školské matriky kapacitu dostatečnou, tak právě střední Čechy mají hned několik okresů, které jsou nedostatečné,“ komentovala situaci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, která několik škol s omezenou kapacitou osobně navštívila.

Nový program s názvem "Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí" je tak zacílen na realizaci jmenovitě určených projektů. Konkrétně by měly být posíleny výukové kapacity v obcích Rudná u Prahy, Jesenice, Psáry, Čelákovice, Říčany, Ondřejov, Úvaly a v území svazku obcí Jenštejn, Podolanka a Přezletice. Z pražských městských částí by měly být podpořeny Praha 5 – Řeporyje a Praha 18 – Čakovice.

Návrh programu předpokládá účast státního rozpočtu na financování programu v období let 2016 až 2022 ve výši 1 661 000 000 Kč. Termín realizace programu je stanoven na 30. 6. 2023. Dotace bude poskytnuta na vybudování výukových kapacit plně organizovaných základních škol, přičemž sami účastníci se budou na celkových nákladech spolupodílet 30 či 15 procenty. Celkové výdaje na realizaci Programu představují objem 2 207 000 000 Kč.

Z diskuze se zástupci Ministerstva životního prostředí vzešla možnost spolufinancování stavební části projektu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Podmínkou je, aby nové budovy (včetně přístaveb a nástaveb) dosahovaly tzv. pasivního standardu. V průběhu příprav programu probíhala také jednání s primátorkou hl. m. Prahy, ze kterých vzešla dohoda o vzájemné provázanosti akcí.

Žádné komentáře:

Okomentovat