16.11.16

MŠMT: Poslání školského ombudsmana

 Na webu MŠMT se objevil tento text: "Ve své činnosti se zaměřuje na mediaci a řešení nejrůznějších podnětů či sporů, které se dotýkají zejména sociálně-patologických jevů a explicitně šikany, ale také např. vzájemných vztahů všech aktérů výchovy a vzdělávání ve školách, školských zařízeních, spolupráce pedagogů s vedením školy či školského zařízení, se zástupci žáků a školskou radou, spolupráce se zřizovateli."


  • Činnost ombudsmana nepatří mezi základní činnosti ministerstva ve smyslu § 74 odst. 1 zákoníku práce.
  • Ve své činnosti se zaměřuje na mediaci a řešení nejrůznějších podnětů či sporů, které se dotýkají zejména sociálně-patologických jevů a explicitně šikany, ale také např. vzájemných vztahů všech aktérů výchovy a vzdělávání ve školách, školských zařízeních, spolupráce pedagogů s vedením školy či školského zařízení, se zástupci žáků a školskou radou, spolupráce se zřizovateli.
  • Svou činnost v maximální možné míře vykonává přímo ve školách a školských zařízeních.
  • Pořádá besedy na výše uvedená témata a zobecňuje příklady dobré praxe ze škol.
  • Pravidelně se účastní jednání Meziresortní pracovní skupiny k primární prevenci.
  • Vede Pracovní skupinu krajských školských koordinátorů prevence a Pracovní tým MŠMT k problematice šikany.
  • Zpracovává zprávu o činnosti školského ombudsmana za uplynulé čtvrtletí.

Žádné komentáře:

Okomentovat