21.11.16

Martin Odehnal: Reakce na článek "Dvě stě malých průzkumníků"

Martin Odehnal zareagoval na tendenční článek Hany Čápové Dvě stě malých průzkumníků: Jak se české školy vyrovnávají s inkluzí dopisem autorce a šéfredaktorovi časopisu RESPEKT Eriku Taberymu. Na naše otázky ke stejnému článku Hana Čápová nereagovala.


Vážená paní redaktorko,

nikterak Vám neupírám právo na názor či na preference ve věci inkluze, nicméně se musím velice důrazně ohradit proti záměrné dezinterpretaci našeho dlouhého telefonického rozhovoru, a tím spíše proti lživé "citaci" mého údajného výroku z dávnějších dob. Musím také uvést na pravou míru Vaše manipulativní "referování" o tom, jak jsme prý jako Asociace speciálních pedagogů "podfoukli" chudáky ředitele základních škol sdružené v AŘZŠ. Opravdu podařená jsou také pozoruhodné causy "šťastné Terezky" a "šťastné Sabiny". První měla docházet do jakési speciální třídy, která byla učiněným infernem, protože "učitelka nebrala žádné ohledy, spěchala na ni a křičela" (s jasným poselstvím: "Vidíte, co jsou ti speciální pedagogové za zrůdy!"), a je šťastna teprve v běžné třídě ZŠ, druhá pak musela kvůli rasistickým poměrům v ZŠ přejít naopak do školy speciální, přestože vůbec není mentálně postižená, a je zde šťastna právě jen proto, že zde rasisté nejsou. Celé je to pojednáno natolik barvotiskově a nakašírovaně, že by mne opravdu zajímalo, jak to bylo doopravdy. Kromě toho si v prvním případě zřetelně odporujete: Terezka měla v jedné větě přejít ze speciální třídy, ve druhé z praktické školy, což jaksi obojí dohromady jen těžko můž platit, že?

Začnu ale od onoho "podfuku". Zde jsou fakta: na společné jednání asociací byli pozváni všichni jejich předsedové a nikdo jiný. Měli jsme proto důvodně za to, že případní zástupci jednají ve shodě s jejich názory, a zejména že mají oprávnění podílet se jak na formulaci společného prohlášení, tak i na podpis pod ním. A to za příslušnou asociaci. O tom, že se údajně "cítí podvedeni", horlí pan viceprezident Pravoslav Němeček, který na uvedené jednání nebyl vůbec pozván, a ani se ho nezúčastnil! Jestli mají nyní někteří členové Asociace ředitelů základních škol za to, že společné prohlášení nevyjadřuje jejich názor, potom je problém pouze ve vnitřní komunikaci v jejich asociaci. Tvrzení, že "jejich zástupci podepsali jen prezenční arch", je zcela nepravdivé - vše můžeme hravě doložit mailovou komunikací i samotným dokumentem.

Nemám opravdu čas zabývat se komentováním všech Vašich tendenčních překroucenin typu "úroveň vzdělání se jeho vinou (pozn. společným vzděláváním) nepropadá, naopak děti s handicapem jdou s ostatními rychleji dopředu" - vzhledem k tomu, že dobře víte (přinejmenším ode mne), že na rozdíl od všech vyspělých zemí s inkluzivním vzděláváním u nás žáky se závažnými handicapy typu LMR či těžkých sluchových vad mají v běžné třídě (nota bene se 30 žáky) vzdělávat nikoli speciální pedagogové, nýbrž naprosto nekvalifikovaní kantoři "běžní", je citovaná věta vyloženě nepravdivá. Resp. ještě hůře: opět z ní jaksi implicitně vyplývá, že vinu za údajně horší úroveň vzdělávání dětí se zdravotním postižením mohou výhradně speciální pedagogové! Stačí pak jim ty ubožáčky vydrápnout z jejich hnusných pracek, a ony nám rázem začnou vzkvétat... Nebo jak se to podle Vás dá číst jinak?

Nyní už jen k Vaší vyloženě podlé lži na mou adresu. Podle Vašeho tvrzení jsem se kdysi pustil do ombudsmana Pavla Varvařovského s tím, že (cituji) "Odehnal tvrdil, že romské děti do praktických škol patří, i když nemají snížený intelekt, protože jim rodina neumí dát takovou podporu, aby zvládli běžnou školu." Žádám Vás tímto důrazně, abyste mi uvedené tvrzení buď doložila, nebo se omluvila. A prosím, neberte si inspiraci u hlavy státu, že jste to kdysi četla někde na levé straně dole, ano?

Chcete-li mne napříště citovat, čiňte tak prosím z dokumentů, které skutečně nesou můj podpis - např. z přiložených dopisů členům vlády a z dopisu adresovaného následně ministryni školství K. Valachové.

Se znechuceným pozdravem

Martin Odehnal5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

důrazně ohradit proti záměrné dezinterpretaci našeho dlouhého telefonického rozhovoru

Tak to snad jedině
a) žádné telefonické rozhovory neposkytovat,
b) telefonické rozhovory nahrávat,
c) případně žálobu na pisálky podávat.
S těmi novináři měl tatíček Zeman pravdu.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Ano, občas mívám na základě toho, jaké nesmysly novináři o školské problematice publikují, paranoidní ataky, že vytvářejí informační matrix, který s realitou nemá co dočinění.

Radomír Palát řekl(a)...

**** jenom o školské problematice? Neinformovanost, jazyková neobratnost, tendenčnost... Asi také výsledek nechuti se sebevzdělávat.

Radomír Palát řekl(a)...

**** jenom o školské problematice? Neinformovanost, jazyková neobratnost, tendenčnost... Asi také výsledek nechuti se sebevzdělávat.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Myslím, že pan Odehnal a bylo nás hodně (ne jenom pět), bychom mohli psát a telefonovat a intervenovat dohaleluja. Nikoho to nezajímalo a nezajímá. Zde bylo nejlépe naplněno heslo: Kupředu levá, zpátky ni krok. My to dobro budeme páchat i kdyby za tím měli být mrtví.

Okomentovat