8.11.16

Kateřina Valachová ke kariérnímu řádu

Zavedení kariérního řádu pro učitele má nejen velký potenciál ke zvýšení kvality učitelské profese a školství jako celku, ale cílí rovněž k růstu kvality škol, ke změnám priorit v řízení škol, ke zvyšování kvality práce učitelů, což v důsledku povede i ke zlepšování výsledků žáků. Změní se příprava budoucích učitelů, ale i práce se začínajícími pedagogy.

Příklady postupu učitelů v kariéře a harmonogram náběhu kariérního systému učitelů naleznete na: www.pedagogicke.info/2016/11/msmt-pripravilo-karierni-rad-pro-ucitele.html.

Zdroj: Facebook1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

cílí rovněž k růstu kvality škol... což v důsledku povede i ke zlepšování výsledků žáků

Je to klidne možné. Něco podobného, ne-li totožného padalo do mediálního prostoru i když byl zaváděn ervépé a tvořeny ešvépé. Zo byly pořád samé rozklíčované kompetence, průřezová témata, blůmova taxonomie vzdělávacích cílů, mraky článků, kulatých stolů, školení, seminářů... a dnes už ani toho školníkovic psa menapadne, aby po tom všem štěkl.
Udělal už nějaký výzkumný ústav alespoń nějakou drobnou analýzu prospěšnosti toho všeho kampaňovitého třeštění? Nejspíš asi zase houbeles. Jen samé kampaně, kampaně, kampaně. S cílem čerpat, čerpat, čerpat. Humbuk všch humbuků, a pak už jen takový pšouk, který nelibě zavane.

Okomentovat