21.11.16

Bořivoj Brdička: Obnova veřejného školství aneb personalizované vzdělávání do škol

Ne, nelekejte se, nejedná se o naši domácí záležitost, mluvit budeme o americkém Centru pro obnovu veřejného školství CRPE (Center on Reinventing Public Education), které funguje v rámci University of Washington Bothell a snaží se s pomocí sponzorů (podporujících reformu školství) i ED.gov (federálního ministerstva školství) prostřednictvím analytické práce a výzkumů zlepšovat činnost veřejných (státem placených i řízených) amerických škol. Někdo by si možná mohl říci, že nás to nemusí zajímat, ale to by byl omyl. Kvůli zavádění technologií řešíme nebo brzy budeme řešit totožné problémy.

CRPE realizuje hned několik zajímavých výzkumů. V pozadí je snaha o zajištění co nejlepších podmínek studia pro všechny děti. Proto se orientuje hlavně na inovaci řídících procesů na úrovni školských obvodů a celých městských celků (Portfolio Strategy) tak, aby všichni měli o dostupných školách co nejvíce relevantních informací a mohli si pro sebe vybrat tu nejvhodnější. Důležitou součástí této snahy je hledat cesty pro spolupráci státních (obvodem řízených) a soukromých (nezávislých charterových) škol (District-Charter Collaboration).

Nás nejvíce zajímá vloni zahájený výzkum Innovation and Technology zabývající se zaváděním personalizovaných výukových metod (Personalized Learning – PL). V jeho rámci jsou nasazeny různé výzkumné nástroje, základem je šetření přímo ve vybraných školách a analýza existujících i nově získaných dat. Přeložím úvodní věty dokumentující záměr tohoto výzkumu (který předpokládá snahu měnit zaběhané pořádky):

Musíme si uvědomit, že veřejné školství nikdy nemůže opakováním stále stejných postupů dospět k odlišným výsledkům. Musíme přehodnotit tradiční model vzdělávání a učení. Využití inovativních technologií 21. století vede ke zlepšení veřejného školství cestou maximalizace schopností učitelů a nalezením nových způsobů zapojení rodičů. Vhodné technologie dokáží vytvářet flexibilní výukové prostředí schopné naplňovat specifické výukové potřeby jednotlivých žáků. Dokáží významně zvýšit efektivitu výuky i školní administrativy.

Začněme definováním obsahu PL, které washingtonští vědci převzali od coloradského National Education Policy Center, jež ve své nedávné zprávě nejen definuje PL, ale též dokumentuje velice slibné výsledky zatím jen 3letého snažení 62 převážně charterových amerických škol zavádějících PL do praxe typicky s podporou investorů či grantů [1].

Personalizované vzdělávání obsahuje tyto prvky:
  1. Profil žáka zaznamenávající jeho schopnosti, oblasti růstu a cíle.
  2. Osobní poznávací cesty propojující výukový obsah, učení a hodnocení výsledků s individuálními potřebami, zájmy a schopnostmi žáka.
  3. Model kompetenčního pokroku, který hlídá, aby žák postupoval do vyšších úrovní poznávání až po zvládnutí předchozích.
  4. Flexibilní vzdělávací prostředí zajišťující, aby se struktura školy i celý školský systém dokázal co nejvíce přizpůsobit vzdělávacím potřebám žáka (inkluze).
  5. Důraz na kariérní rozvoj – přípravu na vyšší stupeň školy či povolání.
Výzkumný projekt CRPE je naplánován na 3 roky. To znamená, že finální závěry budou v roce 2017. Přesto již byla jedna výzkumná zpráva vydána. Týká se financování zavádění PL a její hlavní závěr říká, že není snadné s využitím časově omezených grantových financí dospět k udržitelnosti PL v podmínkách běžných státních normativů (bez dodatečných financí) [2].

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

3 komentáře:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

No já nevím, my jsme ještě nedávno byli ve fázi, kdy obnova veřejného školství nebyla nutná. Teď podle západních, zaoceánských a severních soudruhů dojdeme do stavu, který oni řeší a my jsme jej mohli vynechat - likvidace veřejného školství.

Zajímalo by mne, jak se pan Brdička staví k našim vykladačům správné cesty, jako je Kartouz.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vidím veřejné školství jak bájného ptáka Fénixe, kterak povstává z popela svých vlastních rozvalin.
Jednoznačně upřednostňuji vzdělávání personalizované natolik, že každý žák bude mít svého asistenta, a nejlépe i učitele. BYODAT - Bring Your Own Device And Teacher. Co?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Ve Star Treku BYODATA.
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_(Star_Trek)

Okomentovat