16.11.16

24. 11.: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Co přispěje k bezpečnému klimatu ve školách?

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky: Co se děje ve školách, že je potřeba se věnovat více tématu bezpečí? Kdo se čeho ve škole bojí? A proč? Jak si představujeme bezpečné klima ve škole? Co považujeme za vhodná opatření, která podpoří bezpečné klima ve školách?


Kdy: 24. listopadu 32016 od 10 do 12.30
Kde: Základní škola, Vodičkova 22, Praha

Pozvaní účastníci panelové diskuze:

  • Karel Dvořák, ředitel SOU Ohradní, Praha 4, předseda Sdružení učňovských zařízení ČR
  • Lucie Hermánková, lektorka programu Minimalizace šikany, vedoucí služeb, Linka pro rodinu a školu
  • Martin Procházka, ředitel Pražského inspektorátu, ČŠI
  • Libuše Slavíková, ředitelka ZŠ Zahradní, Chomutov
  • Soňa Tomková, metodička prevence, ZŠ a MŠ Praha - Vinoř

Moderuje:

  • Tomáš Feřtek, EDUin

Stanovisko SKAV k tématu bezpečného klimatu ve školáchŽádné komentáře:

Okomentovat