16.11.16

24. 11.: Konference Globální rozvojové vzdělávání v současné praxi škol

Národní institut pro další vzdělávání zve na konferenci ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Svět v bezpečí, která se uskuteční 24. listopadu 2016 od 9.00 do 14.30 hodin v prostorách MŠMT.Kdy: 24. listopadu 2016 od 9.00 do 14.30 hodin

Kde: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zasedací sál C081, Karmelitská 7, Praha 1

PROGRAM:
08.30 - 09.00 Registrace účastníků  
09.00 - 09.20 Úvodní slova - Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka NIDV a PhDr. Aleš Dvořák, oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT
09.20 - 09.40     Proč potřebujeme globální rozvojové vzdělávání?Úvod do problematiky GRV
                        (PhDr. Zuzana Hlavičková, PF UK)
09.40 - 10.00  Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech z pohledu ČŠI
                           (PhDr. Ondřej Andrys, MAE, ČŠI)
10.00 - 10.20     Metodická podpora pro výuku témat GRV (PaedDr. Markéta Pastorová, NÚV )
10.20 - 10.40    Přestávka  

10.40 - 11.00     Podpora vzdělávání pedagogů v oblasti GRV  (PaedDr. Josef Rydlo, NIDV)  
11.00 - 11.20     Podpora škol, které chtějí být světové – vzdělávací program Varianty,
společnost Člověk v tísni (Veronika Endrštová, NNO Člověk v tísni)
                          
11.20 - 12.00   Přestávka na oběd
12.00 - 14.00  Workshop 1: zasedací sál C081
Konkrétní příklady a inspirace ze škol  
Zástupci dvou „světových škol“ představí své aktivity v oblasti GRV (Mgr. Marcela Rudolfová, Střední škola diplomacie a veřejné správy, Most; Mgr. Ing. Andrea Tláskalová, Základní škola Zbiroh)
12.00 - 14.00 Workshop 2: zasedací místnost E 106
Aktivity pro zájmové, neformální vzdělávání
Zástupce zájmového a neformálního vzdělávání představí aktivity z připravované metodiky GRV pro ZNV (Mgr. Jiří Zajíc, NIDV, Junák – Český skaut, Praha)
14.00 - 14.30   Závěrečné shrnutí a doporučení k další realizaci GRV
Moderuje: Mgr. Bronislava Svobodová

On- line přihlášení:


Bližší informace: Mgr. Taťána Feketeová, 777 357 558;  feketeova@nidv.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat