30.11.16

Jitka Chalánková: Praktickým efektem pamlskové vyhlášky bude vyhánění dětí do okolních samoobsluh, bister a obchodů, kde si nakoupí, co samy uznají za vhodné


Projev při projednávání novely školského zákona v Poslanecké sněmovně v úterý 28. listopadu 2016: "Jsem přesvědčena, že veřejná moc by neměla rodičům předepisovat, jak se mají stravovat jejich děti. Současně jsem přesvědčena, že úprava možností dopoledního i odpoledního stravování je v  ompetencích ředitelů jednotlivých škol. To oni nesou za řízení školy zodpovědnost, to oni jsou v kontaktu s rodiči, to oni znají dobře konkrétní podmínky ve škole. Jinak se totiž ptám, na co mají děti rodiče a na co mají školy ředitele? Aby nedošlo k nedorozumění - ani já si nemyslím, že by na prvním stupni základní školy měl stát na chodbě automat s Coca-Colou."

Otevřený dopis ministryni školství a ministru zdravotnictví ve věci stanoviska k přijímání neočkovaných dětí do mateřských škol

Z dopisu vybíráme: "Meritum věci je z mého pohledu v tom, že právně neudržitelný výklad příslušných ustanovení školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví vystavuje ředitelky mateřských škol rozhodování výhradně mezi dvěma praohavnými variantami, obrazně vyjádřenými větou: „Přejete si být dámy oběšeny, nebo raději utopeny?“

Na výběr mají totiž pouze mezi vysokou pokutou orgánů hygieny za „neproočkovanost“, a právním debaklem u soudu, kde se budou matky dětí nepřijatých právě z důvodu oné neproočkovanosti domáhat nemajetkové újmy za porušení hned dvou článků Listiny. A bezpochyby úspěšně – nedávný nález Ústavního soudu na tom pranic nemění, protože tato pře se nebude vůbec týkat důvodnosti očkování (k té se ÚS vyjádřil kladně), nýbrž právě neobhajitelného dvojího režimu, který nemá žádnou oporu v Zákonu."


MŠMT: Změny financování školství půjdou do závěrečného schvalování

Poslanecká sněmovna poslala vládní novelu školského zákona do závěrečného schvalování. Součástí novely jsou například změny financování regionálního školství nebo ustanovení týkající se ochrany učitelů před napadáním ze strany žáků.

EDUin: Otevřený dopis poslankyním a poslancům PSP ČR, aby podpořili otevřené vzdělávání v hlasování o novele autorského zákonaMŠMT: Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy, občanského vzdělávání a dějin 20. století v roce 2017

Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy, občanského vzdělávání a dějin 20. století v roce 2017

Kateřina Valachová: Jak je to s financováním podpůrných opatření v listopadu a prosinci?

V pondělí jsme zveřejnili v článku Financování nabíhajících podpůrných opatření od 1. 9. 2016 v Jihomoravském kraji dopis ředitelům ohledně finacování podpůrných opatření v listopadu a prosinci tohoto roku. Položili jsme paní ministryni Kateřině Valachové v této souvislosti dvě otázky.

Kamil Kopecký: Kyberšikana zaměřená na učitele – jak jsou pachatelé vlastně trestáni?

Před časem jsme na stránkách našeho portálu (E-bezpečí, poznámka redakce) zveřejnili podrobné výsledky výzkumu kyberšikany zaměřené na české učitele základních a středních škol, který jsme zrealizovali v rámci aplikovaného výzkumu s našimi partnery – společností O2 Czech Republic a Seznam.cz. V rámci výzkumu jsme rovněž sledovali, zda a jakým způsobem byli pachatelé potrestáni.

29.11.16

MŠMT: Informace církevním školám o postupu finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2016

Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2016

ČŠI: Výsledky TIMSS 2015 – znalosti žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě

Na jaře roku 2015 byl realizován další cyklus zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v rámci mezinárodního projektu TIMSS. Jde o projekt Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA), která působí v oblasti měření výsledků vzdělávání již více než padesát let. První zjišťování výsledků žáků v rámci projektu TIMSS se uskutečnilo v roce 1995 a pravidelně se opakuje ve čtyřletých cyklech. Hlavním cílem šetření je poskytovat tvůrcům vzdělávací politiky, učitelům a dalším odborníkům ve školství informace, které jim mohou pomoci při zvyšování úrovně vědomostí a dovedností žáků v matematice a v přírodních vědách. V České republice je garantem a realizátorem mezinárodních šetření Česká školní inspekce jako národní autorita pro hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání.

Národní zpráva TIMSS 2015

Česká školní inspekce zveřejnila Národní zprávu z mezinárodního šetření TIMSS 2015.

Dva sourozenci mezi vítězi finále Logické olympiády – zřejmě dobrý oddíl

Radovan Šolle, Jan Brada a Jan Petr dnes v Míčovně Pražského hradu zvítězili ve finále Logické olympiády a odvezli si domů jako hlavní cenu notebook. V rodině sourozenců Jana Petra a Jakuba Petra musí být na své syny pyšní. Starší Jan totiž zvítězil v kategorii C, zatímco mladší Jakub obsadil stříbrné místo v kategorii B.

1. 12.: On-line seminář Metody výuky jako podpůrná opatření

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek jsou pedagogové s dlouholetou pedagogickou praxí. Jejich oblíbenými tématy jsou především výukové metody, tvorba a inovace školních vzdělávacích programů a práce s motivací žáků i dospělých – učitelů i jiných pracovníků. Zabývají se i úpravou metod výuky, což je jedno z podpůrných opatření v rámci společného/inkluzivního vzdělávání. Lektoři se věnují tomuto tématu mnoho let a rádi se s vámi o nasbírané zkušenosti podělí. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2016 od 20 hodin na Metodickém portálu RVP.CZ.

28.11.16

Markéta Hronová: Některé soukromé střední školy mohou přijít o peníze. Ministryně školství chystá změny ve financování

Prezident Miloš Zeman chce, aby při rozdělování peněz soukromým školám byly zvýhodněné ty technicky zaměřené. Nelíbí se mu ani to, že soukromé školy dosáhnou až na 90 procent peněz, které mohou získat školy veřejné. Ministryně školství Kateřina Valachová plánuje do konce roku přichystat návrh na změnu financování soukromých škol.

Podnět školskému ombudsmanovi můžete zadat i online formulářem

Ode dneška můžete podnět školskému ombudsmanovi zadat i online formulářem na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

MŠMT: Informace o postupu při založení nové školy

Informace o postupu při založení nové školy (školského zařízení) se zaměřuje na pomoc jejich zřizovatelům, zejména malým obcím a dalším zájemcům. Poskytuje základní orientaci v této oblasti. Podává obecný popis postupu zřizovatele při založení a následném vzniku školy (školského zařízení) včetně zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, obchodního rejstříku a rejstříku školských právnických osob.

168 hodin České televize: Génius bez maturity

Adrián by chtěl studovat fyziku a astronomii. „Teď to ale vypadá, že univerzitní dveře mu zůstanou zavřené a celý jeho svět se zhroutí kvůli světu úřednickému. Kvůli světu kolonek a vyhlášek. Adrián je závislý na posudku speciálně pedagogického centra, to určuje, za jakých podmínek maturitní slohovou práci napíše. První posudek obdržel Adrián v září. Centrum navrhlo udělit mu výjimku. Škole doporučilo snížit Adriánovy povinný rozsah na polovinu,“ vysvětluje v reportáži reportérka Lenka Pastorčáková.

A pokračuje: „Speciálně pedagogické centrum pak podle školy návrh zaslalo organizaci CERMAT. Ta pro ministerstvo školství řídí maturity a výjimku pro Adriána musí schválit. K tomu ale nejspíš nedošlo. Do školy totiž před 2 týdny dorazil nový posudek. Návrh na snížení počtu slov z něj vypadl.“


EDUin: Audit vzdělávacího systému v ČR 2016

Nedostatky a rizika českého vzdělávání stále převažují nad přednostmi a příležitostmi. Z hodnocení procesů vyplývá větší míra jejich negativních dopadů. Pokusy o progresivitu podkopává společenská a politická neshoda. Upozorňujeme na potenciál příležitostí vyplývajících z probíhajících změn.

E-kniha pro vás: Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2016)

Z auditu EDUin: Vzdělávací systém je složitá struktura procesů, institucionálních vztahů, příčin a důsledků pro celou společnost. Jeho složitost způsobuje, že změny, které ve vzdělávacím systému probíhají, jsou relativně pomalé a že systémové změny, případně podněty k nim, mohou mít dlouhodobé a leckdy jen těžko předvídatelné důsledky. Dopady mohou být protikladné, přínosy na straně jedné jsou zpravidla doprovázeny změnami, které mohou být v jiné části vzdělávacího systému vnímány negativně. Z toho důvodu je velmi důležité co možná nejlépe posoudit aktuální stav vzdělávacího systému, byť nikdy nelze konstatovat absolutní znalost, stanovovat přiměřené cíle změn a s ohledem na to volit i kroky, které k nim mají vést, a to s přihlédnutím k možným různorodým dopadům na jeho fungování. Český vzdělávací systém má svá specifika, která určují jeho stav, problémy, příležitosti a rizika dalšího rozvoje. Tato stručná analýza identifikuje klíčové indikátory, které stav systému popisují, a zároveň se soustředí na události posledního školního roku, které mohou jeho vývoj významně ovlivnit, i na nadcházející témata, na něž by měla být kladena pozornost. Protože jde ale o témata často velmi složitá, na něž existují různé názory a pro která jsou navrhována různá řešení, oslovili jsme experty zabývající se z různých úhlů pohledu vzdělávací politikou a požádali je o jejich vyjádření a oponenturu. Jejich komentáře najdete v poznámkách pod čarou.

Filip Soucha: Mikroučení – inovativní způsob sebevzdělávání pro síťovou generaci

Dnešní svět už není, co býval před pár lety. Digitální hospodářství dalo vzniknout novým silám, které výrazně ovlivňují trhy. Spotřebitelé mají nové problémy a potřeby, což organizace vede k vytváření nových produktů a služeb. Kdo chce uspět v prostředí všudypřítomné konkurence, musí změnit způsoby výroby, distribuce i marketingu. To je možné pouze v případě, stane-li se inovace základním prvkem firemní kultury.

Ze sociálních sítí: Kateřina Valachová: Budoucnost našich dětí zajistí jen kvalitní vzdělání!

"Prezident republiky podporuje mnou předložené změny financování škol a kariérní řád učitelů. Stejně tak opakované zvyšování ohodnocení učitelů. Upozornil, aby se nezapomínalo na ostatní pracovníky ve školství. Doporučil radikální snížení financování středních soukromých škol ze strany státu (zj. těch s nenaplněnou kapacitou a nízkou uplatnitelností na trhu práce). Spolu se mnou dnes v Lánech mimo jiné diskutovali exministr Chládek nebo poradci Rusnok a Zavadil."


MŠMT: Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření

Na základě jednání se zástupci krajských úřadů zaslalo MŠMT soubor se stanovením normované finanční náročnosti podpůrných opatření dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Financování nabíhajících podpůrných opatření od 1. 9. 2016 v Jihomoravském kraji

V diskusi na České škole byl zveřejněn dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ředitelům škol. Z něj vyplývá, že představy MŠMT o podpoře financování podpůrných opatření nelze realizovat.

Anatom.cz: procvičování pro studenty medicíny, antropologie a další zájemce o anatomii

Primárním cílem projektu Anatom.cz je usnadnit studentům medicíny, antropologie a dalším zájemcům o anatomii procvičování svých znalostí. Opakováním přehledných schémat z Memorixu Anatomie si každý může pohodlně upevňovat své vědomosti. Sekundárním cílem je vyzkoušet přínos inovativního softwarového modelu, který se na základě předchozích odpovědí snaží vybrat následující otázku adekvátní obtížnosti.

27.11.16

ČTK: Řada projektů by měla zlepšit práci učitelů s digitálními zdroji

Na metodickém portálu pro učitele RVP.CZ vznikne systém hodnocení digitálních učebních materiálů, který bude zprostředkovávat odkazy na ověřené zdroje. Učitelé by měli dostat větší podporu pro začlenění moderních technologií a otevřených zdrojů do výuky. Mělo by se také aktualizovat, jakým způsobem se budou v mateřských, základních a středních školách rozvíjet informatické myšlení a digitální gramotnost dětí a žáků. Na webu o tom informuje Ondřej Neumajer, který se jako odborný konzultant podílel na vzniku vládní Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Události České televize: Změny podle ministryně Valachové

Od roku 2018 výrazně zvýšit nejen platy učitelů, ale i kuchařek a dalších nepedagogických pracovníků - to je plán, který po schůzce s prezidentem v Lánech nastínila ministryně Kateřina Valachová.

26.11.16

Petra Frühbauerová: Když děti vzdělává armáda

Stát buduje pozitivní vztah mládeže ke zbraním a násilí prostřednictvím vzdělávacích programů. Na jejich přípravě se kromě armády podílí také výrobce zbraní.

Lingvo.info: rozsáhlý projekt podporující mnohojazyčnost

Hlavním cílem projektu lingvo.info je poskytnout informace o evropských jazycích a propagovat vícejazyčnost na Internetu. Je to celé o jazycích – odhalit jejich krásu, expresivitu a jedinečnost.

Ze sociálních sítí: Lenka Wagnerová o přípravě na přijímačky v TV Prima

SciChallenge: celoevropská soutěž pro žáky, které zajímají přírodní vědy, technologie, strojírenství nebo matematika

V lednu začíná soutěž SciChallenge, projekt Evropské unie zaměřený na STEM tématiku (přírodní vědy, matematika, technologie), určený žákům od 10 do 20 let. Vyberte si téma z padesáti doporučených nebo i své vlastní a nejpozději do dubna 2017 se přihlašte a vytvořte plakát, prezentaci nebo video. Výherci se mohou těšit na pozvání na finále ve Vídni, kde budou svá témata prezentovat a získají zajímavé ceny.

Markéta Hronová: Známky nestačí, ať se žáci hodnotí sami, vyzývá nová publikace

V Česku vyšla první studie, která se zabývá změnou hodnocení ve školách. Kromě známek by žáci měli dostávat zpětnou vazbu, naučit se sebehodnocení a hodnotit se navzájem se spolužáky. V zahraničí je to běžné a testování prokázalo, že žáci hodnocení jinak než jen známkami dosahují lepších výsledků.

25.11.16

MŠMT: Zrušení opatření k akreditaci programů zaměřených na společné vzdělávání

MŠMT: Garance místa v mateřské škole už od září 2017

Novela školského zákona přináší kromě jiného povinnost obcím určit spádové oblasti pro mateřské školy. To má rodičům čtyřletých dětí zajistit od 1. září 2017 místo v mateřské škole minimálně v místě jejich bydliště. Rodiče mají samozřejmě stále možnost přihlásit své dítě do jakékoli jiné mateřské školy. O přijetí dítěte, tak jako doposud, rozhoduje ředitelka mateřské školy.

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel: Podoba přijímacího řízení porušuje Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením

Přinášíme vyjádření Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel k jednotným přijímacím zkouškám. Prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Mgr. Petr Vysuček: „Jsme zděšeni! Podoba přijímacího řízení, jak je popsána ve vyhlášce, porušuje snad všechny rovnoprávní dokumenty, na které si lze vzpomenout, včetně – a především – Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Do neřešitelné situace dostává nejen neslyšící žáky, kteří chtějí mít zajištěn rovný přístup ke vzdělání, a jejich rodiče, ale i učitele a ředitele středních škol. Chci věřit, že jde jen o nějaký – zcela neúmyslný – omyl, který ministerstvo školství a CERMAT brzy napraví. Je absolutně nepřípustné, aby u přijímaček byli uživatelé českého znakového jazyka takto opomenuti!

ČŠI: Tematická zpráva Rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016

Cíl šetření Cílem tematického šetření, jehož výsledky představuje tato zpráva, bylo s využitím nástrojů nově vyvinutých v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) posoudit podmínky, průběh a dosaženou úroveň tří vybraných gramotností (sociální, čtenářské a matematické) na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií (a v oblasti dosažené úrovně jednotlivých gramotností také v 1. ročníku vybraných oborů středních škol), identifikovat silné a slabé stránky rozvoje jednotlivých gramotností z celkového pohledu, a položit tak základ pro porovnání rozvoje gramotností v dalším cyklu. Důležitým cílem tematického šetření je také formulace doporučení pro další podporu školám.

Ze sociálních sítí: Kateřina Valachová k "pamlskové" vyhlášce

 

Duel Českého rozhlasu Plus: Ve Finsku ruší vyučovací předměty. „V ČR je to možné už 12 let, jen jsme moc konzervativní,“ říká Janek Wagner

O změně a našem školství debatoval v pořadu Českého rozhlasu Plus s ředitelkou gymnázia Zdenou Hamhalterovou Janek Wagner, editor portálu pedagogicke.info.


MŠMT pracuje na zlepšení péče o ohrožené děti

Péče o ohrožené děti je mezioborovou problematikou, která však mnohdy není jednotně meziresortně provázaná. Vládou schválený „Národní akční plán k naplnění Strategie ochrany práv dětí“ proto jasně definuje návrhy ke sjednocení systému ochrany práv dětí a služeb pro rodiny s dětmi.

Šablony OP VVV: Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby

Řídící orgán OP VVV zveřejňuje dne 24. listopadu 2016 soubor obsahující souhrn dílčích kroků procesu zpracování, hodnocení a administrace žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání první zálohové platby.

ČŠI: Podpora škol a školských zařízení – web zdarma prostřednictvím InspIS PORTÁL

Jako jeden z nástrojů podpory škol a školských zařízení nabízí Česká školní inspekce k využití informační systém InspIS PORTÁL, který plní roli multifunkčního webového portálu, jenž všem subjektům zapsaným ve školském rejstříku umožňuje veřejně publikovat komplexní informace o jejich činnostech (veřejnost pak může prostřednictvím tohoto systému vyhledávat dostupné školy a školská zařízení dle zadaných parametrů a kritérií). Každá škola a každé školské zařízení má možnost jednoduše naplnit svůj profil (ke dni 22. 11. 2016 systém InspIS PORTÁL disponuje cca 3700 vyplněnými profily).

24.11.16

MŠMT: Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách - listopad 2016

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách obsahuje od školního roku 2016/2017 několik odlišností od předchozí právní úpravy, zejména pokud jde o nově zavedenou jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejňuje informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ.

MŠMT: Konference OP VVV představila cíle pro regionální školství

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a další vize a cíle v oblasti regionálního školství byly tématy výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), která se konala 22. listopadu 2016 v hotelu Don Giovanni v Praze.

Petr Kamberský: Chvála ústupu

Blížící se volby mají dvojí efekt. Někteří politici vykřikují úplné hámotiny, jen aby si jich lid všiml. Jiní naopak neutralizují miny, jež by jim mohly u voličů uškodit. Do té druhé skupiny patří další ústup od státní maturity z matematiky.

Michaela Kabátová: Povinná maturita z matematiky se hroutí

Původně měla být povinná pro všechny maturanty. Nyní se ale zkouška z matematiky u některých typů škol posouvá, nebo dokonce ruší. Hrozí totiž, že by ji mnozí studenti nezvládli.

Vera Renovica: Inkluze je zločin na postižených dětech, říká Václav Klaus ml.

Už tři měsíce se žáků týká takzvaná proinkluzivní novela školského zákona, která má lépe zapojovat i mentálně postižené děti do běžných kolektivů. O bilanci současného stavu proto Blesk požádal jednoho z největších českých odborníků na školství Václava Klause ml. (47, ODS). A podle něho je inkluze tak, jak ji nastoluje ministerstvo Kateřiny Valachové (40, ČSSD), zločinem!

Český rozhlas: Je sčítání romských žáků ve školách diskriminační?

Hosty Karolíny Koubové byla mluvčí Učitelského profesního sdružení Jana Karvaiová a analytik České odborné společnosti pro inklusivní vzdělávání Jan Klusáček.


Ladislav Jerie: Začlenění do školy všechny děti nezvládnou

Začleňování mentálně retardovaných a fyzicky méně zdatných dětí do běžné školní výuky, zejména pokud se jedná o kombinaci postižení, přináší na učitele velké nároky. Zejména ve zcela zaplněných třídách nižších stupňů, kde musí kantor zvládnout až třicet školáčků.

23.11.16

MŠMT zvýší kapacity základních škol kolem Prahy

Celkem 115 nových učeben pro 3400 žáků základních škol by do roku 2023 mělo vzniknout v lokalitách kolem Prahy, které mají problém se zajištěním povinné školní docházky. O novém programu informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vládu, která ho na svém dnešním zasedání schválila.

ČT24: Výměny ministrů v Sobotkově kabinetu - hodnocení práce ministryně školství - rozhovor a Hyde park

Výměny ministrů v Sobotkově kabinetu - hodnocení práce ministryně školství - rozhovor a Hyde park.

EDUin: Uživatelský servis pro maturanty se zlepšuje, důležité věci však stále chybějí

Ministerstvo školství především veřejnosti dluží každoroční závěrečnou přehlednou zprávu ze státní maturity a dále návrh, v jaké podobě bude zveřejňovat zdrojová maturitní data.

1.-2. 12.: Fórum k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

NIDV pořádá ve spolupráci s českými a zahraničními partnery 2. Mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků 2016. Uskuteční se 1. a 2. prosince 2016 v konferenčních prostorách Autoklubu ČR v Praze.

MŠMT: Povinná maturita z matematiky bude nejdřív jen na gymnáziích

Od školního roku 2020/21 by z matematiky mohli povinně maturovat jen žáci na gymnáziích a lyceích. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová vládě předloží dvě varianty, v nichž budou mít střední odborné školy odložený start povinné maturity z matematiky na rok 2022, nebo 2023.

Premiér na bilanční schůzce ocenil navýšení rozpočtu MŠMT

V úterý 22. listopadu 2016 se premiér Bohuslav Sobotka setkal s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Jednání se uskutečnilo v rámci bilančních setkání předsedy vlády s ministry. Premiér na nich vyhodnocuje dosavadní práci členů vlády a stanovuje priority pro zbývající období. Premiér Sobotka mluvil s ministryní Valachovou například o zvyšování platů ve školství, navyšování kapacit mateřských škol či o podpoře sportu.

NÚV: Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče

Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání, předměty speciálně pedagogické péče mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám.

22.11.16

Nejvyšší soud: Usnesení v cause psychického týrání žáka základní školy

Podmíněným trestem za týrání svěřené osoby končí případ učitelky, která urážela a ponižovala třeťáky a čtvrťáky. Když někdo nezvládal látku nebo zapomínal, nutila jej před ostatními opakovat, že je blb.

Václav Klaus ml.: Kdo hájí občanské svobody a čí?

Poslední dva týdny byly ve znamení amerických voleb a listopadových oslav. Pokud se vrátíme k české realitě, jedním z probíhajících sporů je „šátkový soud“ – studentka vs. česká škola.

Pavel Klíma: Proč, paní ministryně?

Čekal jsem, že Sobotkova výměna ministrů nebude kosmetická a odstřelí paní Valachovou dříve, než české školství zkolabuje na úmor.

Ze sociálních sítí: O plastových oknech ve třídách a zateplení...

Arnošt Goldflam: Společné vzdělávání je přirozená věc

"Já pracuji na divadelním poli, kde se se zapojením osob se znevýhodněním již dávno potkáváme, například při dramatické výchově neslyšících a společných inscenacích s nimi, nebo při zapojení různých fyzických handicapů do divadelních představení,“ říká Arnošt Goldflam, jeden z nejznámějších českých divadelníků, oblíbený umělec mnoha talentů, autor více než osmdesáti divadelních her a dramatizací a řady knih určených zejména dětskému publiku. Dále také úspěšný režisér, divadelní i filmový herec a v neposlední řadě také profesor oboru dramatické umění na dvou našich hlavních divadelních akademiích - Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) a Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (DAMU).

MŠMT přispěje na školní obědy i v roce 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčlenilo dalších 30 milionů korun na školní obědy pro sociálně znevýhodněné děti. Příjemci dotačního programu budou pro rok 2017 opět neziskové organizace, které následně zajistí úplatu za školní obědy žákům základních škol, jejichž rodiče nejsou schopni z finančních důvodů tyto obědy hradit. Žadatelé můžou podávat přihlášky do konce listopadu.

ZaKatedrou.cz: Není na čase začít uvažovat o vzniku jednotné soustavy územních školských úřadů?

O chodu škol ve velké míře rozhodují jejich zřizovatelé, v mnoha případech tedy političtí úředníci, kterým chybí pedagogické vzdělání a vůbec se světem vzdělávání mají málo zkušeností. Ještě že alespoň někteří starostové obcí mají děti, které navštěvují školská zařízení ;) . Často jsou ředitelé škol bohužel více politiky než odborníky. Stejně tak jak je vrtkavá a nejistá politická situace v celé republice, odvíjí se nejistota škol od aktuální politické situace. Stav ve školách je tedy nestabilní. Díky decentralizaci školství vznikla velká propast mezi systémem a školní praxí. Chybí střední vrstva odborníků, kteří by pomohli se zaváděním systémových změn a pomohli tak zvyšovat kvalitu vzdělávání.

21.11.16

Jaká byla 2. mezioborová konference ADHD 2016?

Konference ADHD 2016 navázala na první mezioborovou konferenci pořádanou k danému tématu nakladatelstvím RAABE v roce 2014. Letošní setkání zprostředkovalo pedagogické i rodičovské veřejnosti současné poznatky vědy o mozku ve vztahu k ADHD, využití dynamické diagnostiky a následné péče v oblasti pedagogiky a psychologie. Konference nabídla ukázky efektivních způsobů učení, nácviku koncentrace pozornosti, rehabilitace i příklady dobré praxe včetně vhodné stravy. Konference byla otevřeným prostorem pro sdílení informací, přístupů, metod a zkušeností širokého spektra odborníků na diagnostiku, terapii a vzdělávání dětí s ADHD.

Martin Odehnal: Reakce na článek "Dvě stě malých průzkumníků"

Martin Odehnal zareagoval na tendenční článek Hany Čápové Dvě stě malých průzkumníků: Jak se české školy vyrovnávají s inkluzí dopisem autorce a šéfredaktorovi časopisu RESPEKT Eriku Taberymu. Na naše otázky ke stejnému článku Hana Čápová nereagovala.

Tomáš Janík et al.: Učitelská profese na cestě do neznáma

Prezentace z Konference MŠMT Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu II, která se konala 14. listopadu 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.


EDUin: Mezi finalisty letošní ceny Eduína najdete Badatelnu, Výluku nebo Příběhy našich sousedů

Podívejte se, kdo postupuje do posledního kola o cenu za inovativní přístup ve vzdělávání. Z finalistů vybere ty nejlepší odborná porota i veřejnost online hlasováním.

Odborná porota vybrala z 89 nominací 9 finalistů, kteří postupují do užšího výběru ceny Eduína, kterou budou moci letos už počtvrté získat iniciativy a projekty přinášející inovativní přístup do vzdělávání. Z devíti finalistů vybere vítěze odborná porota a zároveň proběhne ve dnech 16.11. až 27. 11 online hlasování veřejnosti. Kromě Ceny odborné poroty a veřejnosti bude i letos jedna z osobností české pedagogiky oceněna za celoživotní přínos a uvedena do Auly slávy.

Karel Klatovský: Windows aplikace (nejen) pro školství - 30. díl

V tomto jubilejním 30. díle se podíváme na sadu tematicky spjatých aplikací, které umožní i těm nejmenším si na tabletu kreslit a vybarvovat. Ano, přesně tak, jsou pro ně připraveny omalovánky.

Bořivoj Brdička: Obnova veřejného školství aneb personalizované vzdělávání do škol

Ne, nelekejte se, nejedná se o naši domácí záležitost, mluvit budeme o americkém Centru pro obnovu veřejného školství CRPE (Center on Reinventing Public Education), které funguje v rámci University of Washington Bothell a snaží se s pomocí sponzorů (podporujících reformu školství) i ED.gov (federálního ministerstva školství) prostřednictvím analytické práce a výzkumů zlepšovat činnost veřejných (státem placených i řízených) amerických škol. Někdo by si možná mohl říci, že nás to nemusí zajímat, ale to by byl omyl. Kvůli zavádění technologií řešíme nebo brzy budeme řešit totožné problémy.

20.11.16

Ze sociálních sítí: Otázky Václava Moravce s ministryní Kateřinou Valachovou a rektorem Mikulášem Bekem

Štěpánka Saadouni: Ve škole se má především učit

Má všeobecní vzdělání budoucnost? Je inkluze krok tím správným směrem? To byla hlavní témata přednášky, kterou na sobotní podvečer v Havlíčkově Brodě připravil Okrašlovací spolek Budoucnost. Jako hosta pozval Václava Klause mladšího.

Roman Cina Červeňák: Musíme začít sami u sebe. My Romové jsme ti, kteří se musí změnit a ne všichni kolem nás

Můžou Češi za to, že většina z nás nemá žádné vzdělání, a tak jsme na trhu práce nepoužitelní? Můžou Češi za to, že spousta z nás, než aby pracovala za nízký plat (kvůli neodbornosti) raději sedí doma a pobírá sociální dávky? Můžou Češi za to, že naši mladí berou drogy? Že všechno, co vydělají nebo dostanou od státu, utrácí v hernách a kasinech? Můžou za to, že máme 16leté hrdé maminky? Nejspíš ne.

Často vykřikujeme, že Češi jsou rasisti... že? Proč tedy Čechům nevadí Vietnamci, Rusové, Poláci nebo Slováci? Žijeme v tomto státě mezi rasisty nebo jsme si tu nenávist k nám vytvořili sami?

ČTK: Školského ombudsmana překvapilo množství e-mailů, které dostává

 Nového školského ombudsmana Ladislava Hrzala překvapilo množství e-mailů, které dostává. Denně mu přichází průměrně 15 až 20 zpráv, takže po vstupu do funkce v polovině září se věnoval hlavně vyřizování pošty. Aby měl čas na působení v terénu, které má být těžištěm jeho práce, přenechal po domluvě základní třídění a vyřizování e-mailů náměstkovi pro vzdělávání Václavu Píclovi a vedoucí oddělení prevence. Napsal to v odpovědích na otázky ČTK.

19.11.16

Radka Kočová: Učitelé: S inkluzí je spojená řada problémů

Od září platí inkluze, podle které mají základní školy přijímat děti se speciálními potřebami. Někteří chlapci a děvčata tak míří ze speciálních škol do škol základních, děje se tak i v našem regionu Berounsko.

Ze sociálních sítí: ODS kritizuje "pamlskovou" vyhlášku

DVTV: Vysoká inteligence je pro děti problém, rodiče z nich můžou být úplně hotoví, říká lektorka

Vysoké nadání a inteligence mohou být i handicapem, říká lektorka Monika Stehlíková a dodává, že nadaní jsou citliví a vnímaví lidé, kteří ale někdy komunikují pro většinovou společnost nesrozumitelně. Inteligentním dětem podle ní nestačí jen přidat úkoly, ale je třeba myslet i na jejich emoce. Cítí se totiž často šikanované a jiné.

Zdeňka Havrlíková: Péče o nadané děti v evropské školní praxi

Na tuto otázku jsme hledali odpověď společně s partnery mezinárodního projektu STRATEACH (Strategie pro učitele nadaných a talentovaných dětí) podpořeného z programu Erasmus+, který cílí na podporu učitelů v běžných školách tak, aby získali dovednosti a kompetence potřebné pro práci v třídách s diverzifikovanou úrovní schopností a dovedností žáků.

Česká televize: Výchova k válce

Jsme připraveni na případný válečný konflikt? Co vědí dnešní mladí lidé o zbraních? Uměli by se v případě ohrožení postavit na obranu své vlasti? Další díl nové řady cyklu autorských dokumentů o nejzajímavějších společenských fenoménech minulého roku.

Česká škola 21. století: Učitel - Kouč - Robot: Změna role ve školách


18.11.16

Milada Prokopová: Vzbouření rodiče uspěli, slučování dvou odlišných škol se nekoná

Rodiče dětí ze základní školy Jana Amose Komenského na náměstí Republiky v brněnských Husovicích, kteří se vzbouřili proti plánovanému slučování se ZŠ v Merhautově ulici, dosáhli vítězství. Dvě rozdílná zařízení se spojovat nebudou.

Soutěž Domino zná své vítěze

Ve středu 16. listopadu 2016 skončil 5. ročník dvoudenní celostátní konference „Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách“. Na akci, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v Kongres Hotelu Jezerka v Seči, se sjelo více než 100 účastníků z různých koutů České republiky. Organizátoři pro ně připravili zajímavý program, který kromě panelových prezentací zahrnoval 26 tematických workshopů a prezentaci finálových prací 6. ročníku soutěže DOMINO Česká republika.

Konference Česká škola 21.století: Já - dítě a digi věk: Co mě má naučit škola?


EDUin: Výsledky letošních maturit potvrzují rostoucí neúspěšnost žáků v češtině

Na jedné tabulce a diagramu, které byly vytvořeny na základě maturitních dat, ukazujeme, proč je důležité, aby vznikla každoroční závěrečná zpráva ze státních maturit.

Zdeněk Sotolář: Kariérní řád aneb Kde chybí myšlenky, přebývají slova

Navržený kariérní řád nesleduje smysluplný cíl, ale sleduje vlastní prázdnotu vyjádřenou floskulemi MŠMT, které nedávno zopakoval arciporadce Pavlík v Českém rozhlase. Cílem měl být profesní rozvoj. Stále však převažuje úřednický charakter.

16.11.16

DVTV: Dobrý učitel zůstane v srdci celý život, měl by inspirovat a vzbudit zájem o vědění, říká Kment

Vyjádření rady Asociace ředitelů základních škol k Prohlášení odborných asociací ve školství z 3. 11. 2016

Společné prohlášení odborných asociací ve školství k naplňování úkolů a cílů vyplývajících z novely školského zákona od 1. 9. 2016 bylo zpochybněno v článku Hany Čápové z 13. listopadu Dvě stě malých průzkumníků: Jak se české školy vyrovnávají s inkluzí. Požádali jsme již 13. listopadu vedení Asociace ředitelů základních škol a Asociace pedagogů základních škol o vyjádření, dnes jsme obdrželi vyjádření rady Asociace ředitelů základních škol, Asociace pedagogů základních škol bohužel dosud nereagovala.

Ze sociálních sítí: Diskuse ke článku Rakouští učni mají čtyřikrát víc praxe než ti v Česku. Místo do učebny chodí přímo do firem

Josef Středula: "Zaveďme ověřený duální systém a přestaňme spekulovat. Máme velmi dobrou historickou zkušenost. Ale nesmí se zapomenout, že se také učňům v duálním systému platí za práci a uzavírají smlouvy takřka garantující práci. Také je realtivně dobrá prostupnost mezi jednotlivými stupni vzdělávacího systému. Česká třetí cesta není k ničemu."

MŠMT: Jak podat stížnost školskému ombudsmanovi

 

MŠMT: Poslání školského ombudsmana

 Na webu MŠMT se objevil tento text: "Ve své činnosti se zaměřuje na mediaci a řešení nejrůznějších podnětů či sporů, které se dotýkají zejména sociálně-patologických jevů a explicitně šikany, ale také např. vzájemných vztahů všech aktérů výchovy a vzdělávání ve školách, školských zařízeních, spolupráce pedagogů s vedením školy či školského zařízení, se zástupci žáků a školskou radou, spolupráce se zřizovateli."

MŠMT: Vyhlášení programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období na období leden – srpen 2017

Porada vedení MŠMT dne 15. listopadu 2016 schválila vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017“, č.j. MSMT–33369/2016-1.

Lucie Zormanová: Základní školství ve Finsku

Článek pojednává o základním vzdělávání ve Finsku. Popisuje cíle základního vzdělávání, způsob hodnocení, strukturu základního školství, zabývá se kvalitou finského školství, učebním obsahem ve finské základní škole. Tento článek je psán jako inspirace pro české školství, neboť finské školství je již několik let symbolem, vzorem efektivního školství. Školství, jehož žáci se v mezinárodních srovnáních znalostí ocitají na předních příčkách. Čím to je? Jaké dobré praxe by mohly být pro naše školství inspirující pro zkvalitnění našeho vzdělávacího systému?

Pavel Doležel: Částečně smazaná diskuze na České škole s Romanou Howe a Tajným učitelem o podobě výuky

Do diskuse pod článkem "Učitelka Pavlína Loňková uvažuje o tom, jak by mohla vypadat škola a proč tak nevypadá" zasáhl šéfredaktor Michal Komárek smazáním jednoho příspěvku Pavla Doležela a proto ji dokumentujeme celou zde. Ponecháváme ji bez redakčního zásahu.

24. 11.: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Co přispěje k bezpečnému klimatu ve školách?

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky: Co se děje ve školách, že je potřeba se věnovat více tématu bezpečí? Kdo se čeho ve škole bojí? A proč? Jak si představujeme bezpečné klima ve škole? Co považujeme za vhodná opatření, která podpoří bezpečné klima ve školách?

24. 11.: Konference Globální rozvojové vzdělávání v současné praxi škol

Národní institut pro další vzdělávání zve na konferenci ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Svět v bezpečí, která se uskuteční 24. listopadu 2016 od 9.00 do 14.30 hodin v prostorách MŠMT.

15.11.16

Ze sociálních sítí: Pětka pro prezidenta


Český rozhlas: Kariérní řád je další útok na kompetence ředitelů, tvrdí Václav Klaus mladší

Tři stupně a dvě atestační zkoušky. Tak bude vypadat nový školský kariérní řád, který podpořila vláda. Je ale systém dostatečně motivující pro nové i současné učitele? A zlepší jejich postavení?


MŠMT: Pamlsková vyhláška omezí nabídku bufetů pouze pro žáky ZŠ

Do 1. ledna 2017 mají bufety ve školách, kde žáci plní povinnou školní docházku, možnost vyprodat zásoby potravin, které nevyhovují tzv. "pamlskové" vyhlášce. Po tomto termínu se už prodejci budou muset vyhláškou č. 282/2016 řídit. To se však netýká středních škol, které jsou od tohoto omezení osvobozeny.

Markéta Hronová: Veřejné školy by časem mohly být převálcovány soukromými, varuje ministryně Valachová

Pokud více nepodpoříme veřejné školy, nezvládnou konkurovat nabídce soukromých škol a hrozí privatizace školství, zaznělo na konferenci o budoucnosti školství. Ministryně Kateřina Valachová věří, že když se veřejným školám poskytne dostatek peněz, konkurovat mohou. Na nebezpečí plíživé privatizace školství už minulý týden upozornil bývalý ministr školství Ondřej Liška na konferenci Aspen Institutu Kam kráčíš, Česko.

EDUin vyzývá MŠMT, aby publikovalo závěrečnou zprávu o státní maturitě

Ministerstvo školství ani po dvou měsících od konce maturit neposkytlo souhrnné informace o tom, jak letos státní maturita dopadla a co z toho plyne pro její příští ročníky.

Kateřina Perknerová: Kdo chce učit ve školách? Prodavači nebo dealeři

V Česku je 37 fakult připravujících budoucí pedagogy. Ředitelé škol jsou však z jejich absolventů někdy zoufalí.

Pavla Jedličková, ředitelka 28. ZŠ Plzeň na konferenci popsala, jak shání nové učitele: „Loni jsme chtěli vyměnit učitele zeměpisu a dějepisu. Přihlásilo se 24 zájemců, 
z nich 15 bylo kvalifikovaných a tři prošli pohovorem. Dopadlo to tak, že jsme si nechali původního pedagoga, s nímž jsme nebyli zcela spokojeni. A když jsme potřebovali matematikáře, přihlásili se zcela vážně prodavači a dealeři. Ptám se, jak stát garantuje přípravu učitelů, když se nám hlásí jako kvalifikovaní kantoři prodavači?"

Videzáznam konference: Česko – Jak jsme na tom 2016

Veřejná konference o vytvoření komplexního obrazu úspěšnosti České republiky ve třech klíčových oblastech veřejného života. Část Vzdělávání měli na starosti jako garanti Bohumil Kartous (EDUin) a Tomáš Hruda (Education Republic). Diskutovali za vládu ČR Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a hosté Tania le Moigne z Google ČR, Petr Dvořák z České televize, Ondřej Liška z Ashoka CEE a Václav Pecha z Bakala Foundation, moderoval Petr Šimůnek z Forbes ČR.


NÚV: Rozhodovací schéma pro vykazování údajů ve výkazu R44-99


Miroslav Tryner: Státní přijímačky jsou injekcí pro byznys s doučováním

Nový systém jednotných přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2016/2017 výrazně posílil byznys s přípravnými kurzy. Zájem uchazečů letos na podzim meziročně stoupá o desítky procent. Hraje se o nemalý „balík“ peněz, kurzy stojí řádově tisíce korun a ke zkouškám půjde více než 100 tisíc žáků. Ministerstvo školství počet těchto firem ani kvalitu výuky nesleduje, ale upozorňuje, že tyto služby je třeba pečlivě vybírat.

Ze sociálních sítí: Nejlepší učitel podle školní inspekce

Hana Jakubcová: Dětem chybí pocit, že si něco musí zasloužit, říká školní psycholog

Psycholog Zdeněk Krpoun pracuje na základních a středních školách v Třebíči. Řeší spoustu problémů dětí a vidí, jak je dnes rodiče vychovávají. Tvrdí, že dnešní děti neumí být vděčné. „Dnes si naše děti neváží věcí, neumějí se dělit,“ říká. Podle něj za to může výchova, rodiče se dětem nevěnují.

NÚV: Organizace vzdělávání při poskytování podpůrného opatření Intervence spočívajícího v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče

Při poskytování tohoto podpůrného opatření se vychází z ustanovení Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a platných RVP.

Pro školu, třídu, oddělení nebo skupinu zřízenou podle § 16 odstavec 9 školského zákona lze doporučovat pouze to, co je uvedeno ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., v Příloze č. 1, na str. 1. Předměty speciálně pedagogické péče jsou v upravených ŠVP zakomponovány u těchto škol, takže tam se toto podpůrné opatření nevyužívá.

Česká středoškolská unie: Kampaň Revoluce na střední

Česká středoškolská unie vznikla v roce 2013 z iniciativy aktivních středoškoláků, kteří nebyli spokojeni s českým školstvím. Do té doby neexistovala v České republice žádná platforma, skrze kterou by mladí lidé ze středních škol mohli komunikovat svůj hlas směrem k rozhodovacím činitelům a dalším autoritám. Mezi naše hlavní cíle patří podpora občanské angažovanosti mezi mladými lidmi, prosazování žákovského pohledu ve vzdělávací politice a posilování všeobecného vzdělávání. Již 3 roky komunikujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vzdělávacím výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, odbornými a profesními asociacemi nebo neziskovými organizacemi, abychom do veřejné diskuse přinesli pohled vzdělávaných žáků.

14.11.16

Osm z deseti Čechů se vzdělává i po ukončení školní docházky

Osm z deseti spoluobčanů se řídí Sokratovým moudrem „Vím, že nic nevím“ a během života po školní docházce si doplňuje vzdělání, jak vyplynulo z průzkumu skupiny Pioneer Investments. Více než 90 % Čechů také souhlasí s tvrzením, že vzdělání může pomoci ke zlepšení životních podmínek v oblasti práce, společenského postavení a finanční situace. Jednou z oblastí, v níž však mají Češi dlouhodobě rezervy a tedy i prostor pro další vzdělávání, je finanční gramotnost. Většina (87 %) z nás přitom umí tento pojem správně definovat, praktické využití však pokulhává. O to, aby praktické dovednosti v této sféře odpovídaly teoretickým znalostem, se dlouhodobě zasazuje investiční skupina Pioneer Investments podporou neziskových organizací a jejich edukačních projektů.

Ze sociálních sítí: Deset dovedností pro budoucnost


Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017

K zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví I. stupně, jakož i mateřských škol v otázce plnění § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb., vydává Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy toto stanovisko k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017.

Záznam přímého přenosu konference Škola pro budoucnost - budoucnost pro školu II.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vás zve ke sledování 2. ročníku konference „Škola pro budoucnost - budoucnost pro školu II.“, kterou pořádá paní ministryně Kateřina Valachová pod záštitou pana Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Celá konference zatím v jednom více než sedmihodinovém záznamu.

iDNES.cz: Školní bufety mizí, nová vyhláška jim totiž zakazuje i běžné potraviny

V září vstoupila v platnost takzvaná pamlsková vyhláška, která měla dětem zajistit zdravou stravu. Zatím však jen zmenšuje nabídku školních bufetů. MF DNES zjistila, že řada škol problém s prázdnými regály vyřešila tak, že bufety zrušila. Situaci by mohly zachránit školní jídelny, které se novými pravidly řídit nemusí.

Zdeněk Sotolář: Kariérní řád aneb Osobnost učitele vs. standardizace učitele

Jedním z největších hříchů kariérního řádu předloženého ministryní Valachovou je tzv. standard učitele, který sám o sobě tvrdí, že „je popisem profesních předpokladů a kompetencí vč. jejich stupňování do tří úrovní kvality.“

Bořivoj Brdička: Sherry Turkle: Mluvme spolu!

Zpráva o nové knize psycholožky MIT Sherry Turkle varující před poškozením skutečných sociálních kontaktů způsobeným nevhodným využitím technologií. Problém má přímý vztah ke školství, protože se týká i vztahu učitelů se studenty či žáky.

Ministryně Kateřina Valachová k Národnímu vzdělávacímu programu

Požádali jsme paní ministryni Kateřinu Valachovou o zodpovězení několika otázek týkajících se přípravy Národního vzdělávacího programu.

13.11.16

Jaroslav Bican: Co dělat po zvolení Trumpa? Klást důraz na vzdělání a informační gramotnost

Na volby v USA reagovaly i osobnosti české politiky. Deník Referendum požádal o komentář ty inspirativnější z nich. Matěj Stropnický se obává růstu nerovností. Eliška Wagnerová poukazuje na roli vzdělání. Ivan Bartoš vyzdvihuje informační gramotnost.

Ve školství je cosi shnilého, vede ho „ministryně chaosu“ a techniky se všichni bojí

Ing. Venca Kameník, počítačový inženýr se zaměřením na kybernetiku soudí, že naše školství je nejen příliš feminizované a podfinancované, ale hlavně se nezaměřuje na technické obory, které by byly pro zemi důležité. Nikoho to roky nezajímá, ani vedení ministerstva.

Pavlína Loňková: TO NEJDE!!! Až Finové vyskočí z okna, taky vyskočíme?

Finové ruší předměty. Ve ScioŠkolách nedávají známky, v Montessori nevychovávají děti k poslušnosti. Rodiče zakládají vlastní alternativní školy, lesní školky byly zřejmě zachráněny a já si říkám, kolik času, peněz a dovedností nás dělí od toho, abychom si konečně uvědomili, že stojíme na místě a svět kolem nás je úplně jiný než byl před těmi stovkami let, kdy lidi vymysleli školu.

Zdeněk Sotolář: Britské listy: Bože, jak hluboko až klesly

Petr Uhl lživě obvinil Učitelské profesní sdružení z diskriminace a segregace. Samozřejmě aniž by něco takového skutečně doložil. Učitelské profesní sdružení se nedávno totiž ohradilo proti opakování sčítání Romů na školách.

12.11.16

Kateřina Valachová: Na jednání Oranžového klubu jsme probírali opatření vedoucí ke slaďování rodinného a pracovního života

MŠMT: Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017

Účelem rozvojového programu je zajistit dostatečnou odbornou podporu pro realizaci § 16 školského zákona, a to navýšením kapacit školských poradenských zařízení všech zřizovatelů zapsaných do školského rejstříku, podle pravidel stanovených v tomto programu. Zařízením se rozumí pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.

Michal Černý Metodik ICT

Skripta, která se vám dostávají do rukou, jsou pokusem o určitou systematizaci témat, na které lze narazit v oblasti implementace moderních informačních technologií do škol. Ve dvanácti kapitolách se čtenář postupně seznámí s oblastmi jak legislativními či organizačními, tak také pedagogickými nebo technickými aspekty práce metodika či koordinátora ICT. Jistě nebylo v možnostech této publikace popsat vše v dostatečném rozsahu a řadě témat jsme se mohli dotknout jen letmo nebo vůbec.

Autor každého takového textu stojí před několika dilematy. Předně je to dichotomie praktičnosti a teoretičnosti takových materiálů. Je zřejmé, že metodik má být především dobrý praktik, že jsou to praktické ukázky, příklady, vzory, které by v materiálu uvítal především. Jsem ale přesvědčen, že bez zasazení do pedagogických teorií a východisek nic takového nemá valný smysl. Metodik by měl být především člověkem, který umí o technologiích samostatně přemýšlet a pracovat s nimi. Druhý problém spočívá s aktuálností té­mat.

Dominik Dvořák, Jan Vyhnálek, Karel Starý: Tranzice a transfer ve vzdělávací dráze: longitudinální studie rizikového žáka

Česká základní škola spojuje v jedné organizaci primární a nižší sekundární vzdělávání. V důsledku toho mohou být podceněna rizika přechodu (tranzice) mezi stupni základního vzdělání. Cílem tohoto výzkumu je prostřednictvím kazuistiky žáka se speciálními vzdělávacími potřebami upozornit na některé problémy tranzice a naše zjištění porovnat s poznatky pocházejícími z jinak organizovaných vzdělávacích systémů. Souvisejícím tématem, které chceme otevřít, jsou přestupy (transfery) žáků mezi školami. Longitudinální kvalitativní studie sleduje žáka ze středostavovské rodiny, který trpí tikovou poruchou a specifickými poruchami učení, v průběhu jeho přechodu do nižší sekundární školy, při přestupu do další školy a konečně po vstupu na střední školu. Hlavním zdrojem dat byly rozhovory s žákem a jeho matkou opakovaně prováděné v průběhu šesti let. Doplňkovým zdrojem informací je školní dokumentace a zprávy z vyšetření v poradenských a zdravotnických zařízeních. Přes některé příznivé okolnosti vedl přechod na druhý stupeň ke konfliktu rodiny a školy, provázenému i zhoršením zdravotního stavu žáka. Rodina se rozhodla pro přestup do jiné školy, která deklarovala větší míru inkluzivity. Vyšší míra tolerance vůči projevům poruch v nové škole se však v delším časovém odstupu zdá být zaplacena nižší náročností výuky a horšími sociálními vztahy ve třídě. V důsledku odlišné organizace českého školství v popisovaném případě vrstevnické vztahy nehrály důležitou roli při tranzici, ale sociální problémy se projevily při transferu do jiné školy. Celkově se potvrdily zahraniční poznatky o rizikovosti tranzice pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Veřejný ochránce práv: Výzva k „prankům“ na učitele porušila zákon

Po výzvě ochránkyně se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zabývala rádiem odvysílanou soutěžní výzvou žákům a studentům k natáčení tzv. pranků – videí zachycujících učitele v nečekaných nepříjemných situacích, které žáci zinscenují. Podle ochránkyně musí provozovatelé rádií přistupovat k vyjádřením směřujícím k dětem a mladistvým odpovědně a obezřetně s vědomím jejich snazší ovlivnitelnosti.

Ze sociálních sítí: Ve Finsku do roku 2020 zruší předměty a výuka bude probíhat mezipředmětově

11.11.16

AMSP ČR: Znovuzavedení praktické výuky do základních škol si přeje devět lidí z deseti

Vlajková loď Roku řemesel 2016 v podobě zavedení polytechnické výuky do základních škol je blízko svého cíle. Tlak veřejnosti na povinnou výuku praktických předmětů nebyl v historii nikdy tak silný jako dnes. Průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), který realizovala agentura Ipsos, přitom ukazuje, že enormní zájem projevují jak rodiče, tak učitelé, stejně jako mladí lidé. AMSP ČR vstupuje do závěrečné fáze vyjednávání s jediným cílem – vytvořit časově akceptovatelný jízdní řád zavedení polytechnické výuky do škol.

Donald Trump: Plán pro prvních 100 dní funkce pro školství

Školský zákon dá rodičům příležitost výběru školy. Rozpočet státních příspěvků na vzdělání („education dollars“) dovolí rodičům vyslat své dítě do veřejné, soukromé, či církevní školy a přesměrovat příspěvky na školy jejich volby.

Ukončíme jednotné školní osnovy („common core“) a přeneseme dohled na vzdělání zpět na místní komunity.

Rozšíříme odborné a technické vzdělání a uděláme 2leté a 4leté obory („college“) cenově dostupnější.

Michal Černý: Koordinátor ICT

Dvojice slov koordinátor a metodik ICT odkazují k téže osobě, ale nabízejí dva odlišné aspekty její práce. Zatímco metodik je především odborníkem, koordinátor je více manažerem či hybatelem věcí. Obě činnosti lze od sebe obtížně oddělit. Člověk na jednu stranu musí vědět, jakým směrem by se škola měla ubírat, jaké jsou trendy, jak má být nastavený řád počítačových učeben nebo jakým způsobem organisovat webináře. Na stranu druhou musí být schopen se určitým způsobem pohybovat v prostředí vedení školy i lidí, aby tyto myšlenky mohl efektivním způsobem zavádět do praxe.

Skripta Koordinátor ICT jsou volným pokračováním publikace Metodik ICT, která se zaměřovala především na odbornou stránku věci, ale opomíjela ony řídící či projektové kompetence, které jsou s touto pozicí na škole spojené. První velká část se zaměřuje na určité manažerské minimum, které jsme koncipovali právě s ohledem na skutečnost, že koordinátor ICT je osoba, která se na řízení osob určitým způsobem podílí a měla by mít alespoň základní přehled o pojmech a tématech, které se v této oblasti objevují. Současně jsem si ale vědom toho, že jde o část nejpovrchnější a že pokud koordinátor ICT skutečně bude potřebovat rozvíjet své řídící kompetence, využije k tomu především kurzů pro vedoucí pedagogické pracovníky nebo příslušnou literaturu, která je v českém prostředí snadno dostupná. Věnujeme se zde ale také relativně speciálním oblastem jako je datový, informační a znalostní management školy nebo příprava veřejných zakázek, což jsou manažerské aspekty práce koordinátora, které mohou škole velice dobře posloužit a pomoci, jestliže jsou řešené kvalifikovaně a kompetentně.

10.11.16

Bořivoj Brdička: Peter Thiel a volba amerického prezidenta

Medailonek jednoho velmi úspěšného amerického podnikatele na poli globálních technologií včetně vzdělávacích a zamyšlení nad souvislostmi s volbami nejen v USA.

Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2017 dotační program k podpoře školního stravování žáků základních škol.

EDUin: Vzdělávání (analýza vzdělávání v ČR pro Aspen Institute Prague)

"Společnost byla po dlouhou dobu vedena svým vzdělávacím systémem směrem k většímu rozvoji. Za posledních 20 let se ale mnohé změnilo. Příchodem internetu s jeho otevřenou a sdílenou znalostní bází, propojením (interkonektivitou) a aplikacemi či hrami umožňujícími učení (online přednášky a kurzy, projekty jako Wikipedie, Stack Overflow, TED či Khanova škola, strategické hry jako Minecraft nebo Reigns) přestala škola naplňovat funkci monopolu na vzdělávání. V mnoha ohledech je mnohem efektivnější učit se mimo školu. V bouřlivě se rozvíjejícím digitálním světě jsou oblasti (informační gramotnost, celá plejáda tzv. soft skills, hodnotové vzdělávání atp.), které státem garantované vzdělání ani pokrýt nedokáže.!

Otevřený dopis ředitele Malostranského gymnázia a Malostranské základní školy v Praze 1 Tomáše Ledvinky ministryni školství ve věci "pamlskové" vyhlášky

"Provozovatel bufetu bude nucen od 15. prosince ukončit činnost pro nerentabilitu budoucího provozu. Provozovatel nápojových a svačinových automatů už smlouvu vypověděl. Část žactva tak pravděpodobně zůstane bez dopolední svačiny."

DUM: Misspelt words in sentences

Ukázka možností online aplikace vyvinuté s pomocí Wordwall, kterou můžete snadno vložit i do školních webových stránek.

Ze sociálních sítí: Pan ředitel Sobotka vyhlásil, že propadlíky vyhodí z prestižního vzdělávacího ústavu (vláda)

Učitelské profesní sdružení odmítá navrženou podobu kariérního řádu

Učitelské profesní sdružení odmítá podobu kariérního řádu, kterou připravila ministryně Valachová a dala si schválit vládou.

Kariérní řád v navržené podobě je pouze polotovar, který neodpovídá na řadu otázek, například na otázku, jak se budou prokazovat velice obecně formulované kompetence v standardu učitele.

Česká televize: Jsem učitel, kdo je míň?

Přestože je učitel vedle rodičů zásadní osoba pro další vývoj dítěte, tak je v mnoha případech v pozici fackovacího panáka bez zastání. Vulgární oslovování kantora, výhrůžky, fyzické omezování, napadení i vraždy učitelů se plíživě zabydlují na českých školách.

Jana Ustohalová: Ředitelka školy roky pracuje s malými Romy, teď ji politici viní z rasismu

Danuši Filipínskou, ředitelku úspěšné inkluzivní školy Jana Amose Komenského na náměstí Republiky v brněnských Husovicích, obvinilo vedení radnice Brno-sever ze skrytého rasismu a segregace. Vyvrcholily tím spory o narychlo ušité slučování s jinou, převážně romskou školou.

Růžena Machálková: Problémové děti na brněnské základní škole oddělili provazem

Na jedné straně převážně romská základní škola Merhautova ve Vranovské ulici, na straně druhé inkluzivní škola Jana Amose Komenského z brněnských Husovic, jejíž budova se rekonstruuje. Žáky dvou škol, kteří se dočasně musejí vzdělávat společně ve Vranovské ulici, ještě před dvěma dny odděloval natažený provaz s nápisem Zákaz vstupu. Kvůli obavám rodičů ze styku dětí. Městská část Brno-sever chce nyní školy sloučit, a to minimálně na rok. S protestujícími rodiči se radní sejdou příští týden.

Český rozhlas: Děti odděluje provaz, na obědy chodí do jiné budovy. Poměry na brněnské škole prověří inspekce

 Na základní škole ve Vranovské ulici v Brně platí zvláštní režim. Vedle sebe se tam učí místní problémové děti a dojíždějící žáci ze školy Jana Amose Komenského. Jejich rodiče si ale nepřáli, aby se děti s problémovými žáky stýkaly. Patra školy jsou proto striktně oddělena a děti se kvůli posunuté výuce nepotkávají ani před budovou. Případem se v úterý začala na podnět Českého rozhlasu zabývat školní inspekce. Reportérka Českého rozhlasu se podívala přímo do školní budovy ve Vranovské ulici.


Ondřej Neumajer: Jak se bude zavádět informatické myšlení a zvyšovat digitální gramotnost ve školách

Strategie digitálního vzdělávání ČR je na světě již téměř dva roky. Článek popisuje vybrané aktivity a plány spojené s tématy informatického myšlení a zvyšování digitální gramotnosti, které MŠMT v uplynulém období připravilo a které nyní prochází realizační fází.

Ondřej Šteffl: Potěmkinova vesnice III – Děti umí, co mají umět

Věnoval jsem se už dvěma velkým fikcím ve školství, kterým stereotypně a dlouhodobě věříme. Věříme, že to, co se ve škole děti učí, je to správné, a že někdo dobře ví, proč se to učí. Bylo by to hezké, ale není to tak. A věříme, že to, jak jsou školy organizovány a jak se v nich učí, se opírá o nějaké odborné či vědecké poznatky (pokračování zdezde).

9.11.16

Hana Porebská: I ze škol v Ostravě mizí učitelé-muži. Důvod? Nízký plat

Podle údajů ministerstva školství v základních školách je čtrnáct procent učitelů-mužů, ve středních a vyšších odborných školách a na konzervatořích mají zhruba třetinový podíl. Jaká je situace v ostravských školách?

Jiřina Dolejšková: Jak se projevila inkluze na našich školách?

Jistě jste v poslední době zaznamenali informace o tolik diskutované inkluzi v souvislosti s novelou školského zákona. Zeptali jsme se proto ředitelek prachatických škol, jak se s inkluzí vyrovnaly na svých školách.

Česká školní inspekce ověří výsledky žáků v přírodovědné, jazykové a informační gramotnosti

Ve středu 9. listopadu 2016 zahajuje Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků žáků v přírodovědné, jazykové a informační gramotnosti. Zjišťování je zaměřeno na výsledky žáků 3. ročníků středních škol v oborech vzdělání, ve kterých se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou. Do vzorku je zařazeno cca 700 středních škol, přičemž v každé škole bude ověřována pouze jedna z výše uvedených gramotností. Zjišťování výsledků žáků je prováděno v období od 9. listopadu do 23. listopadu 2016 (určení konkrétních dnů ve stanoveném rozpětí pro realizaci vlastního testování je na rozhodnutí ředitele každé školy) elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET, všechny školy zařazené do testovaného vzorku mají potřebné informace k dispozici.

Dům zahraniční spolupráce ocenil nejlepší mezinárodní vzdělávací projekty

Dům zahraniční spolupráce udělil Pečeť kvality nejlepším mezinárodním vzdělávacím projektům, které se zaměřují na zahraniční spolupráci nebo výjezdy za studiem a praxí. Tyto projekty byly financovány z evropského programu Erasmus+ a již ukončeného evropského Programu celoživotního učení (Leonardo da Vinci a Grundtvig). Pečeť kvality je každoročně udělována ve spolupráci s MŠMT.

Závěrečná zpráva z výsledků průzkumu Vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných dětí

Do projektu se zapojilo 22,4 % (785) z celkem 3905 oslovených ředitelů základních škol ze všech regionů České republiky. Průzkum byl zaměřen na zmapování postojů, názorů a potřeb základních škol v oblasti společného vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí.

Plzeň bude patřit nadání a nadaným

Ředitelé západočeských základních škol společně s učiteli, školními psychology, výchovnými poradci a dalšími odborníky budou v sobotu 12. listopadu na konferenci nadačního fondu Qiido konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) diskutovat a vyměňovat si zkušenosti se vzděláváním a rozvojem mimořádně intelektově nadaných dětí, takzvaných MiND.

MŠMT spouští mediální kampaň spotem zaměřeným na učitelskou profesi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje propagační spoty, které veřejnosti představí například dobré příklady učitelské praxe, dále témata vysokých škol, výzkumu či rovného přístupu ke vzdělávání. Cílem je zvýšit povědomí o aktuálních výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Až do konce roku 2018 budou tyto spoty uváděny na třech televizních stanicích.

Ondřej Kania: Ve škole se věci pro život neučí, ničí naši kreativitu. Suploval jsem ji televizní show

Máme vzdělávací systém, který tady je dvě stě let a neaktualizoval se. Studenti si uvědomují, že škola je zbytečná, data a informace si najdete během několika vteřin na internetu, vyučování vás musí bavit, říká majitel vzdělávací společnosti Ondřej Kania a dodává, že všude v západním světě pochopili, že je v jejich zájmu, aby lidé měli nejvyšší možné vzdělání. Na gymnáziu, které nedávno koupil, převzali jiný způsob výuky. Jde o projektovou výuku, kdy studenti více pracují v týmech a rozvíjejí své měkké dovednosti. Stát by se podle něj měl zamyslet nad celým systémem. Důležité je prý dát studentům větší svobodu a zároveň se vyhnout standardizovaným testům.

Martin Odehnal: Inkluze v Kocourkově aneb My to zvládnem!

Každý má jistě ještě v živé paměti miliónový proud uprchlíků, mířících do Německa za radostného skandování spolkové kancléřky z tribun německých měst: „My to zvládnem!“ Jaká je dnešní realita dobře vidíme.

3. 12.: Konference Internet a Technologie 16.2

Sdružení CZ.NIC, správce české domény, ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT, pořádá konferenci Internet a Technologie 16.2. Ve volném pokračování jarní konference se z přednášek dozvíte novinky týkající se projektů Turris Omnia, Knot DNS a Knot DNS Resolver nebo mojeID. Těšit se můžete na příspěvek o bezpečnosti IoT zařízení nebo na prezentaci o automatické správě KeySetu. V programu najdete také dva workshopy, během nichž vám představíme nový výukový EduShield pro Arduino a ukážeme, co všechno je možné dělat s routery Turris Omnia.

8.11.16

Ze sociálních sítí: Mají být takovéto detaily v zákoně?

Jitka Šrámková: Učitelka neprávem vyhozená ze školy se nevzdala, teď je v ní ředitelkou

Jarmila Kánská je zřejmě jedinou učitelkou v Česku, která se kvůli neoprávněnému vyhazovu z práce soudila se školou, vysoudila zpět výplatu za dva a půl roku a ve stejné škole se stala ředitelkou. Za příběhem se šťastným koncem se ovšem ukrývají roky psychického vypětí.

CERMAT: Maturitní zkouška 2016 - Statistika alternativ

CERMAT zveřejnil sadu dokumentů, kde naleznete údaje o četnosti volby jednotlivých alternativ odpovědí u uzavřených úloh a četnosti bodových zisků v otevřených úlohách v didaktických testech konaných v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2016.

EDUin: Cermat splnil slib, zveřejnil některá maturitní data. Přehledná prezentace pro veřejnost ale stále chybí

Na stránkách www.novamaturita.cz jsou ke stažení soubory s daty o tom, jak maturanti odpovídali na jednotlivé testové otázky. Bez grafického znázornění ale nejsou srozumitelné.

Jiří Mach: Až třetina školáků druhého stupně neumí pořádně číst

Některé základní školy selhávají s průpravou i pro tak základní dovednosti, jako je čtení. I na druhém stupni je dost dětí, které se potýkají s přečtením textu, natož pak s jeho porozuměním. To má neblahé dopady na další vzdělávání. Podle odborníků je pozdě vytvářet vztah ke čtení až ve škole, protože ten se vytváří v rodině. Jenže dětem jsou bližší počítače a televize.

VíšCoJíš.cz: Výživa ve výchově ke zdraví na výukovém portálu www.viscojis.cz/teens

Výživa ve výchově ke zdraví je výukový program určený především pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ. Jeho cílem je nabídnout kvalitní podpůrný výukový materiál pro základní školy, který vychází z ověřených odborných zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu. Program vznikl ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, 3. lékařské fakulty UK, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společnosti pro výživu.

Zdeněk Sotolář: Kariérní řád aneb Prasárna na starší učitele

O kariérním řádu se dá napsat seriál. Byl by o prázdných frázích o lepším postavení kantorů ve společnosti, o zvýšení kvality učitelské profese nebo o zvýšení motivace k setrvání v profesi.

UČIACE SA SLOVENSKO – štartuje konzultačný proces k tézam Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti regionálneho školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej webovej stránke zverejnilo 14. 10. 2016 tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Keďže ide o dokument zásadného významu, minister školstva Peter Plavčan sa rozhodol sprístupniť materiál už v procese jeho tvorby. Cieľom je predstaviť odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, začať odbornú diskusiu a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov.

Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO

V rámci prípravy národného programu sa predkladá na diskusiu so zástupcami odbornej verejnosti návrh cieľov, ktoré by sa mali v oblasti výchovy a vzdelávania postupne v horizonte 10 rokov dosiahnuť. Navrhované ciele majú tvoriť myšlienkové jadro pripravovaného národného programu. V prvej časti sú predložené ciele pokrývajúce výchovu a vzdelávanie okrem vysokých škôl, ktoré budú predmetom osobitného materiálu. Vzhľadom na širšie vnímanie detí a žiakov obsahujú aj návrhy, ktoré sa dajú zabezpečiť iba súčinnosťou ministerstva školstva s ďalšími rezortami vstupujúcimi do starostlivosti o deti a mládež. Tento materiál sa prioritne sústreďuje na návrh cieľov vrátane ich vysvetlenia. Neobsahuje charakteristiku súčasného stavu a ani systematický návrh krokov potrebných na dosiahnutie navrhovaných cieľov. Tieto časti budú uvedené v národnom programe a v následných akčných plánoch na jeho naplnenie. Účelom tohto materiálu je predstaviť odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, rozprúdiť odbornú diskusiu o navrhovaných cieľoch, dosiahnuť čo najširšiu zhodu na ich finálnej podobe a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov, ktoré budú využité pri vypracovaní uceleného návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Kateřina Valachová ke kariérnímu řádu

Zavedení kariérního řádu pro učitele má nejen velký potenciál ke zvýšení kvality učitelské profese a školství jako celku, ale cílí rovněž k růstu kvality škol, ke změnám priorit v řízení škol, ke zvyšování kvality práce učitelů, což v důsledku povede i ke zlepšování výsledků žáků. Změní se příprava budoucích učitelů, ale i práce se začínajícími pedagogy.

TABLET.TV: Vladimír Burjan: Mnohí sa nám smejú, či nie sme príliš naivní, keď sme sa dali znovu nahovoriť na prípravu školskej reformy

Dlhodobá koncepcia zmeny školstva má šancu len vtedy, keď má podporu nielen vládnych, ale aj opozičných strán, povedal pre TABLET.TV jeden z autorov novej školskej reformy Vladimír Burjan.

CoJsmeVyzkoušeli.cz: Chcete také zkusit psát web?

A nevíte, jak na to? Jarda Mašek vymyslel projekt, který by vám mohl pomoci. Stačí vyplnit formulář a získáte hotový web ve WordPressu na adrese vasejmeno.cojsmevyzkouseli.cz. Můžete se podívat na ukázku na adrese jaroslavmasek.cojsmevyzkouseli.cz A tak napište a zkoušejte! Zimní večery jsou dlouhé a nápadů a zkušeností máte určitě spoustu.