26.10.16

Názory na sčítání romských žáků

Tuto podle řady kritiků rasistickou definici "Za romského žáka(kyni) považujeme člověka, který se za něj (za ni) sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil(a), a /nebo je za takového (takovou) považován (a) významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů." jsme vysledovali až do roku 2006, kdy ji použily v průzkumu MPSV agentura Ivana Gabala a Nová škola o.p.s. Poté ji v roce 2009 použilo i MŠMT. Přinášíme názory učitelů a dalších pracovníků ve školství či kultuře z diskuse na České škole.


poste.restante (autor učitel je redakci znám)

Tak ještě jednou pro zastánce budování světlých zítřků:

1. Zařazovat, kategorizovat, sčítat kohokoliv na základě domnělých vnějších rasových znaků bez souhlasu jeho, nebo zákonných zástupců je PRASÁRNA, neomluvitelná jakýmikoliv bohulibými záměry.

2. Jak to, že podobné sledování domnělé/možné/potenciální diskriminace, potažmo efektivity přijímaných podpůrných opatření není prováděno vůči ostatním minoritám?
Zajímá se nějaké šetření o pomoc/podporu/efektivitu při vzdělávání cizinců či jiných etnik?
Sleduje někdo, jak probíhá vzdělávání Arabů, černochů, aziatů?
Vietnamců, Číňanů, Rusů, Ukrajinců, Maďarů, Poláků, ...
Pokud ano, proč? Pokud ne, proč? A pokud ne, pak proč u Romů ano?
Nemají snad tyto menšiny právo na podpůrná opatření?

3. Jak by se asi dívaly instituce, jako je Amnesty International na sčítání černochů?
Jak bychom vysvětlovali izraelskému velvyslanci, kdyby v ČR probíhalo sčítání židů?

4. Nikdy mne etnicita mých žáků nezajímala. Hodnotím jejich studijní výsledky, vztah k práci, chování v kolektivu.
Přiznám se, že u několika žáků jsem jejich etnikum zjistil až zcela náhodou. V případě jedné Romky dokonce až po maturitě.
Jak mám proboha poznat, jestli žák je snědý kvůli tomu, že je Rom, nebo kvůli tomu že jeho otec je Kubánec? A co je mi vůbec po tom?

5, Data o etnicitě potřebujeme proto, abychom mohli vyhodnocovat efektivitu případných opatření.
Kdeže jen jsem něco podobného slyšel. Ach ano.
Naším cílem je upravit některým občanům jejich životní podmínky v souladu s jejich potřebami. Osmdesátá léta. Jihoafrická republika. Obhajoba systému bantustanů.

6. To, co nás má zajímat, je konkrétní žák a jeho osobní dispozice a potřeby.
Pokud nemá peníze na obědy, na školní výlet, protože jeho rodina je v sociální nouzi, řešme tento problém.
Pokud je inteligentní, ale zaostává kvůli nepodnětnému prostředí, řešme tento problém.
Pokud má vrozený či získaný intelektový nebo fyzický hendikep, řešme tento problém.
Pokud ...
Etnikum žáka s tím nemá co dělat.
Základem státu je občanský a nikoliv etnický princip.

Vít Pátek

Průzkum na školách, o kterém pojednává článek paní Karvaiové, je i podle mého názoru rasistické svinstvo. Už jsem to tu při různých příležitostech a v různých časech napsal asi 3x a považuji za potřebné to říci i počtvrté.

Je to nehodné státu, který je podle mého názoru ve skutečnosti dobře schopen měřit každému svému občanovi stejným metrem (i při případných sociálních opatřeních).

Lidé, kteří se toho průzkumu zastávají a zároveň mají plnou hubu ochrany lidských práv, jsou v mých očích ultra-pokrytci a je mi úplně jedno, jestli mezi ně bude patřit třeba i ombudsman/ka.

Nejsem právník, takže nemohu být přímo nápomocen panu Wagnerovi při zamýšleném trestním oznámení, ale jestli bude potřeba při jeho přípravě nějakou právnickou práci honorovat, vyjadřuji tímto vůli na ni přispět.

Žádné komentáře:

Okomentovat