30.10.16

Jiří Kuhn: Jak pracovalo ministerstvo školství na novele zákona o pedagogických pracovnících

Absolvovali jsme na jaře tohoto roku na MŠMT jednání o novele zákona o pedagogických pracovnících. Odhadem osmdesát lidi - zástupci všech asociací působících v regionálním školství, zástupci vysokých škol vzdělávající učitele, CZESHA, Unie zaměstnavatelských svazů (zde si nejsem jist), neziskovky, zástupci soukromých a církevních škol, no a samozřejmě i zástupci Českomoravského odborového svazu s nimiž přišel i předseda Josef Středula.


Jednání svolala ministryně s tím, že ji jde o to, abychom se mohli všichni seznámit s názory ostatních zainteresovaných skupin, což pokládám za vcelku rozumné, protože názory na novelu zákona se u některých ze jmenovaných zásadním způsobem liší.

Pominu v této chvíli takové drobnosti, že nikdo z nás nedostal ani předem ani na jednání jakékoliv písemné podklady, přestože je již týden před tím schválila pořádá vedení MŠMT (jak jsme se neoficiálními kanály dozvěděli). Pominu i to, že se jednání nezúčastnil náměstek skupiny 2 (sekce vzdělávání) Václav Pícl.

Ministryně byla absolutně nepřipravena a neuměla odpovědět na některé zcela zásadní konkrétní dotazy, které s novelou souvisely. Ministryně nás v podstatě vyzvala k tomu, abychom ji na místě vystavili bianco šek k tomu, že souhlasíme s tím, jak bude novela vypadat. Nedostala ho. Řeč přišla samozřejmě i na platy, bylo to v době, kdy Českomoravský odborový svaz jako úspěch zveřejnil v médiích dohodu s MŠMT o 8(?)% růstu platů učitelů v regionálním školství.

Tolik na dokreslení situace.

Asociace ředitelů gymnázií zopakovala své stanovisko, že 8 % je prvním nesmělým krůčkem k narovnání léta vrstvených disproporcí a v podstatě to nové kvalitní maturanty k profesi učitele nepovede, nijak to neovlivní ani kvalitu učitelů, ani vzdělávací výsledky škol a že v porovnáním s růstem platů vysokoškoláků v jiných odvětvích není na co být pyšný. V dost ostré diskusi k tomuto tématu (a ani nikdy jindy v průběhu celého jednání) neřekl předseda školských odborů František Dobšík jedině slovo! Výsledkem přestřelky bylo oněch 8-15-15-15 procent růstu platů tak, aby v roce 2020 se dosáhlo na těch 130 %.

Pak si vzal slovo Josef Středula a v podstatě nás sprdnul za to, jak jsme nevděční, co to stálo práce těch 8 % dohodnout... V průběhu monologu se víc a víc dostával do jakéhosi transu, jako kdyby mluvil z tribuny k masám a my ostatní jsme na něj koukali s otevřenou pusou. Následně za několik dní rozeslal dopis adresovaný učitelům - ne odborářům, jak za ně Českomoravský odborový svaz bojuje, že díky odborům budou mít v roce 2020 konečně tech 130 % a že by se měli zamyslet nad svou pasivitou a odborům pomoci.

Asociace ředitelů gymnázií na to reagovala dopisem předsedkyně Schejbalové a od tě doby s námi moc nemluví.

Tušíte, že v tomto týdnu jde zákon o pedagogických pracovnících do vlády? Asociacím byly kompletní materiály rozeslány teď, ve středu či ve čtvrtek, každopádně během podzimních prázdnin... Zdůrazňuji, že od výše popsaného jednání na MŠMT se k novele zákona o pedagogických pracovnících žádné jiné jednání neuskutečnilo. To, že přes příslib ministryně stále nikdo nic netuší o standardu učitele, ani o dalších věcech, které mají osvětlit až prováděcí předpisy, je jen drobnými nedopatřením, že kterého není potřeba hned dělat problém...

Redakčně upravený komentář ze sociální sítě Facebook (zvýraznění redakce)

Žádné komentáře:

Okomentovat