28.10.16

1.-2. 12.: 2. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Profesní rozvoj pedagogů uvnitř škol

Tématem druhého ročníku mezinárodní konference je plánování a realizace profesního rozvoje pedagogických pracovníků přímo ve školách a školských zařízeních. První den představí v plénu své příspěvky významní tuzemští i zahraniční odborníci zabývající se profesním rozvojem pedagogů, druhý den proběhnou pracovní dílny zaměřené na konkrétní otázky profesního rozvoje a jejich zpracování uvnitř samotných škol. Cílem akce je nabídnout prostor zástupcům státní správy, akademického sektoru, škol a školských zařízení i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu názorů na podobu a budoucnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků.


Kde: Autoklub České republiky, Praha 1 – Nové město, Opletalova 1337/29

Online registrace

Web konference

Program 1.12.2016, čtvrtek

Hlavní plénum

10:00 - 10-30

Slavnostní zahájení konference

Helena Plitzová a zástupci MŠMT

10:30 - 11:10

Hlavní referát

bude upřesněno

přestávka

11:30 - 11:50

Pohled ČŠI na profesní rozvoj pedagogů

Tomáš Zatloukal

11:50 – 12:10

Příspěvek k profesnímu rozvoji pedagogů v České republice

zástupce NIDV

12:10 – 12:30

Profesní rozvoj pedagogů a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

zástupce MŠMT - Sekce operačních programů

12:30 – 12:50

Role místních akčních plánů při podpoře pedagogických leaderů v územích

Jitka Chrtková, Jitka Baťková

přestávka

14:00 – 14:20

Podpora strategií profesního rozvoje učitelů na Slovensku

Ivan Pavlov (SK)

14:20 – 14:40

Kultura vzdělávání v kontextu s profesním rozvojem pedagogů – evropské a světové trendy

Régus Cristin  (FR)

14:40 – 15:00

Počáteční a další vzdělávání učitelů ve Francii: institucionální, odborná a didaktická dimenze

Serge Borg (FR)

přestávka

15:20 – 15:40

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v kontextu německého školství

Katharina Schlamp (DE) 

15:40 – 16:00

Příspěvek k profesnímu rozvoji pedagogů v Polsku

Marianna Hajdukiewicz (PL)

16:00 – 16:20

Úvod do pátečních pracovních dílen

vedoucí pracovních dílen

15:40 – 16:00

Zakončení prvního dne konference

 2.12.2016, pátek

Pracovní dílny

09:00 – 12:00

Pracovní dílna na téma: Jak školy řeší adaptační období nových učitelů?

Jana Kazíková

09:00 – 12:00

Pracovní dílna na téma: K čemu by měl sloužit a jak správně zpracovat plán profesního rozvoje pedagogů?

Romana Lisnerová

09:00 – 12:00

Pracovní dílna na téma: Jak v praxi fungují profesní portfolia učitelů?

Monika Šimonová, Tomáš Machalík

09:00 – 12:00

Pracovní dílna na téma: Jak společné vzdělávání aktuálně ovlivňuje podobu profesního rozvoje ve školách?

Josef Rydlo

12:30 – 13:00

Shrnutí výstupů z pracovních dílen a oficiální ukončení konferenceŽádné komentáře:

Okomentovat