24.9.16

Ze sociálních sítí: Úřední šiml. Hle, co vyžaduje brněnská PPP

Další potřebné informace, o jejichž poskytnuté tímto žádáme formou přílohy. Vybrané kapitoly ze ŠVP:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky nadané a mimořádně nadané a o žáky s lehkým mentálním postižením (dodatek ŠVP).
Definování předmětů speciálně pedagogické péče.
Hodnocení žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Očekávané výstupy v 5., 9. a případně 3.ročníku.
Ročníkový učební plán pro 1. a 2.stupeň.

Reakce učitelky na sociální síti Facebook:
1 komentář:

Jarmila Smejkalová řekl(a)...

Přesně tak. Každá PPP si vymýšlí různé zhůvěřilosti. Ta naše zase chce u všech dříve diagnostikovaných dětí PLPP, ačkoliv na to nemá nárok. Asi už nebudeme učit, ale stanou se z nás úředníci, kteří budou vyplňovat nesmyslné formuláře.
A to jsem se ve čtvrtek dověděla, že VP budou mít snížený úvazek o další JEDNU hodinu od 1. 9. 2017.

Okomentovat