16.9.16

Z publikace OECD Education at a Glance: Terciární vzdělání má silný vliv na trhu práce

V České republice dokončilo 37 % studentů bakalářských nebo jim ekvivalentních programů ve standardní době studia. Po třech letech navíc ke standardní době studia míra dokončování vzrůstá na 60 %. Tuto míru ovlivňují některé faktory, které mohou pomoci identifikovat ohrožené skupiny. Jedním z těchto faktorů je i pohlaví – pouze 27 % mužů dokončuje bakalářské studium ve standardní době ve srovnání s 45 % žen.

V posledních letech výrazně stoupla mezinárodní mobilita českých studentů, částečně z důvodu vyšší poptávky po terciárním vzdělání v prestižních institucích. V souvislosti se vzděláváním v zahraničí je dobře vnímána mj. následná lepší pozice absolventa na trhu práce a různorodost studentů ve studijní skupině. 3,1 % českých studentů navštěvují instituci v zahraničí, což je srovnatelné se státy EU22 (průměr 3 %). Atraktivní jsou především instituce terciárního vzdělávání v Evropě, 86 % studentů navštěvuje instituci v rámci EU22. Téměř 30 % z těch, kteří studují v zahraničí, volí Německo jako svou cílovou zemi.

Míra nezaměstnanosti terciárně vzdělaných občanů České republiky je poměrně nízká ve srovnání s ostatními zeměmi EU22. Pouze 3,1 % osob s bakalářským vzděláním je nezaměstnaných, v porovnání s průměrnou mírou nezaměstnanosti 6,3 % v zemích EU22, podobná situace je i u osob s magisterským vzděláním (2 % vs. 5 %).

Vyšší úroveň vzdělání podporuje nejen vyšší zaměstnatelnost, ale obecně i potenciál pobírat vyšší příjmy. V porovnání s osobou pouze se středoškolským vzděláním pracující celoročně na plný úvazek, terciárně vzdělaná osoba v České republice má v průměru o 92 % vyšší příjem. Tento výnos z dosaženého vzdělání je vyšší než průměr zemí EU22, kde terciárně vzdělané osoby pobírají v průměru o 52 % vyšší příjem než osoby s pouze středoškolským vzděláním.Mezi země EU22 započítáváme ty, které jsou zároveň členy Evropské Unie i OECD. Těchto 22 zemí je: Rakousko, Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Žádné komentáře:

Okomentovat