15.9.16

Z publikace OECD Education at a Glance: Přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči vytváří rozdíly v následném vzdělávání

V České republice 12 % dvouletých navštěvovalo v roce 2014 předškolní vzdělávání (úroveň ISCED 02), ve srovnání s průměrem pouze 4 % dvouletých v zemích OECD. Pro tříleté tento podíl roste na 68 %, což je prakticky stejně, jako je průměr v zemích OECD (69 %).


Výdaje na předškolní vzdělávání v České republice činí 0,5 % HDP, což je méně než průměr za země OECD i EU22 (v obou případech se jedná o 0,8 % HDP). V České republice se jedná o částku 4 655 USD na dítě v předškolním vzdělávání (zahrnuje veřejné i soukromé výdaje), zatímco průměr zemí OECD je 8 552 USD.

Drtivá většina dětí v předškolním vzdělávání v České republice dochází do veřejných institucí, soukromý sektor navštěvují pouze 3 % dětí. Tento poměr se výrazně liší od průměru zemí OECD, kde 33 % dětí navštěvuje soukromé instituce a 67 % veřejné instituce předškolního vzdělávání.

Žádné komentáře:

Okomentovat