19.9.16

Tajný učitel: Co žáci očekávají od základní školy?

První dny školy, noví žáci na druhém stupni a pro ně nový předmět společenské vědy. V ten samý moment jsem přemýšlel o článku, který měl být o možné změně systému výuky na základní škole. Psal a přemýšlel jsem o tom, jak na tom jsou s případnou změnou rodiče, politici a učitelé. Ale pak mi to došlo, zapomněl jsem na ty nejdůležitější – žáky. A tak jsem se jich zeptal…


Výborně to zapadlo do tématu, protože jsme zrovna probírali téma „Škola“, konkrétně práva a povinnosti žáků. Odpovídalo 38 žáků šestých ročníků. Úkolem bylo napsat 5 práv a 5 povinností, které by žáci mít chtěli nebo měli plnit. Ještě před tím však měli napsat, jaký by měl být „správný“ cíl naší školy. Neměli žádný výběr, neříkal jsem jim příklady, vše psali sami na čistý papír. Pro jistotu jim bylo vysvětleno, že právo je nějaká možnost a něco, co mohou udělat a povinnost něco, co musí.

Jsme „normální“ základní škola 21.století – město do 25 000 obyvatel, žádná vyloučená lokalita a každá třída má 20-25% žáků s různými handicapy. V třídách, kde byl zadán úkol, je vždy kolem 20 žáků (někteří samozřejmě daný den chyběli).

Jak „výzkum“ dopadl? Jak žáci odpovídali? Pochopitelně je vzorek příliš malý na to, aby kdokoliv dělal nějaké závěry, ale přišlo mi to zajímavé a každý pokus se dozvědět jakoukoliv zpětnou vazbu od žáků stojí za to.

Cíl školy

(Někteří žáci napsali dvě i více možností.)
 • cílem školy by mělo být vzdělání – 92 % dětí (11 % z nich k tomu dodalo, že by to mělo být pomocí her a 5%, že by vzdělání mělo sloužit k usnadnění života)
 • naučit děti slušně se chovat – 26 % dětí
 • škola by žákům měla pomoc získat dobrou práci – 11 % dětí
 • připravit děti do běžného života – 11 % dětí
 • další možnosti: naučit děti spolupracovat, najít si kamarády a upozornit co je bezpečné a co není
Práva žáka
 • právo na odpočinek, přestávku – 79 %
 • právo více prosazovat svůj názor – 53 %
 • právo položit otázku – 42 %
 • právo odejít o hodině na záchod – 42 %
 • právo pít a jíst o hodině – 42 %
 • právo na soukromí – 16 %
 • právo na ochranu proti šikaně – 11 %
 • právo dostat učebnice – 11 %
 • právo na doučování – 11 %
 • právo vybrat si vlastní přátelé – 11 %
Povinnosti žáka
 • poslouchat učitele – 68 %
 • být připraven do školy – 63 %
 • přijít včas do školy a na vyučování – 47 %
 • slušné chování – 47 %
 • plnit domácí úkoly a pracovat o hodinách – 47 %
 • učit se – 32 %
 • chodit do školy – 21 %
 • dodržovat školní řád – 21 %
 • nebavit se – 21 %
 • mít vždy připravenou žákovskou knížku – 21 %
 • mít vypnutý telefon – 11 %
 • dělat si zápisky – 11 %
Každý si může interpretovat předchozí řádky po svém. U cílů školy se nestalo žádné překvapení, vlastně je překvapivé pouze to, jak málo dětí si chce „hrát“. Při následné diskusi jen málo žáků chtělo nějakou změnu systému školy. Kdyby například neměli fyziku, tak by prostě byli blbci. Jejich slova. U práv už například pro mě překvapení je, protože je vidět, že právo mít názor, diskutovat s učitelem a ptát se ho na otázky není úplně zakořeněné v našem systému. Když jsem minulý víkend potkal loňské žákyně devátého ročníku, dnešní „gymplačky“, tak první, na co si stěžovaly, bylo, že se nemůžou na nic zeptat, aniž by je „profesoři“ nechtěli propálit laserovým zrakem. Otázky a zpochybnění učitele jsou naprosto nežádoucími jevy. Stejně tak někteří učitelé nechtějí dovolit žákům napít se o hodině a pustit je na záchod… U povinností už je pak jen úsměvné, jak žáci své povinnosti znají, ale často se podle toho nechovají.

Převzato z autorova blogu Tajný učitel

Žádné komentáře:

Okomentovat