15.9.16

MŠMT: Školství v mezinárodním srovnání OECD 2016

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila 15. září 2016 v 11:30 publikaci Education at a Glance 2016: OECD Indicators (EAG), která prostřednictvím vybraných indikátorů porovnává každoročně vzdělávací systémy členských a partnerských zemí OECD.

Publikace je standardně rozdělena do čtyř věcných bloků, které jsou dále členěny do 28 tematických kapitol. Popisují vzdělávací systémy zejména z pohledu přístupu ke vzdělávání a průchodu vzdělávací soustavou, výstupů ze vzdělávání, finančního zabezpečení vzdělávání, personálního zabezpečení vzdělávání, podmínek pro výuku. Zvláštní pozornost publikace věnuje předškolnímu vzdělávání a profesi učitele.

„Jsem ráda, že mezi silné stránky českého školství patří vysoká míra zaměstnanosti osob s alespoň středoškolským vzděláním. Ve srovnání s ostatními zeměmi OECD se nám také daří zařazovat již dvouleté děti do předškolního vzdělávání, přičemž jen tři procenta předškoláků chodí do soukromých zařízení, průměr zemí OECD je vyšší, soukromé školky navštěvuje až 33 procent dětí,“ říká k mezinárodnímu srovnání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navíc díky Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol zatím stačilo podpořit 83 různých projektů po celé České republice v objemu 770 milionů Kč, čímž vzniklo 180 nových tříd pro 4338 dětí.

Bohužel mezi slabé stránky stále patří nízké příjmy učitelů a nízké výdaje na vzdělání v poměru k HDP.„Přestože jde o údaje z roku 2014, je nutné stále pracovat na změnách. Pro tento rok jsme vyjednali 14,5 miliardy víc do školského rozpočtu a v tomto trendu hodláme pokračovat,“ doplnila Valachová.

Publikace EAG je zveřejněna na webových stránkách OECD (http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en). Současně je přístupná i z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/publikace-education-at-a-glance-1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nejbližší době zpracuje také související publikaci České školství v mezinárodním srovnání, která veřejnost stručně seznámí s vybranými ukazateli publikace EAG v českém jazyce.

Na webové adrese http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/ceske-skolstvi-v-mezinarodnim-srovnani-1 je aktuálně k dispozici český překlad doprovodného profilu Country Notes pro Českou republiku podchycující základní výsledky pro danou zemi, jehož součástí jsou i klíčová data za Českou republiku v porovnání s průměry zemí OECD a EU22.

Žádné komentáře:

Okomentovat