27.9.16

Petr Klíma: Hlídáme zájmy dětí

Petr Klíma je patrně nejdéle sloužícím ředitelem v českém poradenství. Moudrý realista, s jasnými a léta konzistentními názory. U kávy si s ním povídali o jeho pohledu na poradenství Václav Mertin a Naďa Eretová. O změnách, chybách, úspěších, budoucnosti. A hlavně o potřebě kvalitní poradenské služby.

Celý článek na webu Řízení školy

1 komentář:

Jan řekl(a)...

Kvalitní poradenská služba? Co to je a kde jí můžeme hledat?
Psycholog v poradně je dnes kompilace pingla, úředníka, jasnovidce, meteorologa a Pata a Mata. Jeho úkolem je posloužit, vydat úřední doklad a ještě k tomu věštbu a návod, co dělat nebo nedělat a ještě k tomu vydat předpověď, jak se bude dítěti dařit za půl roku či za dva roky. Když se návod či věštba nenaplní, je to selhání nikoli školy nebo rodičů, ale psychouše.

Dnešní podoba poradenství je stejně rigidní jako před mnoha lety. Stačí se podívat na činnost a webové stránky APPPŠ – Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden. Pasivita, nezájem a nedostatek nápadů v kombinaci se servilitou okresních pinglů 4. cenové skupiny zde vládne desetiletí. Zakonzervování poradenských služeb ve specifických poruchách učení většině psycholožek v podstatě strašně vyhovuje. To je jediná věc, kterou mají psycholožky trochu pod kontrolou. Už léta se v poradenství kašle na problematiku výchovných problémů žáků stejně jako i na kariérní poradenství. Na řadu témat se kašle tam nahoře a zcela zákonitě i dole v poradnách. Lidé se nescházejí, neexistuje systém pravidelného setkávání, ani systematického vzdělávání. Stačí se přihlásit na nějaký kurz v NÚV, dříve v IPPP a získání certifikátu je konečným řešením. Certifikát se založení do spisu psychose na důkaz jeho dalšího vzdělávání a šmitec. Spektrum práce se stale točí jen kolem výukových obtíží, které jsou řešeny maximálně doporučením větších či menších úlev ve škole. Na systematickou práci s problémovými žáky, ale i rodiči není prostě čas a často i motivace, protože chybí motivace na obou stranách. Osobně nevím, jak by psycholog mohl řešit s rodiči rozvody, exekuce, finanční problémy nebo nezaměstnanost rodičů.
Poradenství je prostě zcela zákonitě obrazem dnešního školství. Je zanedbané díky nedostatku invence, rigiditě, přetížení a nekvalifikovanosti lidí, kteří v téhle branži pracují. K tomu je nutno přičíst ovládnutí poradenské scény několika břídily v NÚV, kteří metodicky „řídí“ poradny, ale v poradně nikdy nepracovali. Chybí nejen osobnosti, ale pochopitelně i metodické zázemí. Poradenství má tak podobu jakéhosi virtuálního žebříku. Na jeho pomyslném vrcholu stojí poradny, a čím leze níž, tím to je horší nejen v SPC, ale i ve školách, kde se po chodbách potloukají školní psychologové s úvazkem jen na jeden rok, nebo školní metodici prevence, kteří bez podpory řeší neřešitelné problémy bez konce.

Okomentovat