15.9.16

MŠMT: Odkazy na zdroje ke společnému vzdělávání

Web MŠMT přinesl po našem upozornění nový přehled odkazů na zdroje ke společnému vzdělávání. Doufejme, že se k potřebným informacím dostanete jednodušeji.

Společné vzdělávání

 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
 2. INFORMACE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
 3. INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 4. INFORMACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
 5. INFORMACE PRO VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
 6. INFORMACE PRO SPECIÁLNÍ ŠKOLY (ŠKOLY PODLE §16 ODST. 9 VYHLÁŠKY)
 7. INFORMACE PRO ŠKOLY PŘI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
 8. INFORMACE PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 9. INFORMACE PRO VÝKON ÚSTAVNÍ NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNOU PÉČI
 10. INFORMACE PRO ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ
 11. INFORMACE PRO RODIČE
 12. INFORMACE PRO ASISTENTY PEDAGOGA, ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A DALŠÍ
 13. INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ - ŽÁKŮ CIZINCŮ
 14. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 15. SPOLEČNÉ INFORMACE A AKTUALITY
 16. FAQ A FORMULÁŘ PRO DOTAZY
 17. TISKOVÉ INFORMACE A ZPRAVODAJE MŠMT
 18. INFORMACE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
 19. ODKAZY NA DALŠÍ ZDROJE A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
 20. VÝKAZNICTVÍ SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Dotazy ke společnému vzdělávání, které vyřizuje Národní ústav pro vzdělávání, lze adresovat na: spolecnevzdelavani@nuv.cz.

Dotazy ke společnému vzdělávání můžete pokládat i prostřednictvím telefonní linky 774 726 345, a to od pondělí do pátku vždy od 9.30 - 12.00 a 13.00 - 15.00.

Žádné komentáře:

Okomentovat