5.9.16

MŠMT: Dotační program Bezpečné klima v českých školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 „Bezpečné klima v českých školách“ (č.j. MSMT-11483/2016-2)


Metodika programu ke stažení:

Účel dotace:

  1. Práce s pedagogickými sbory, skupinové supervize v oblasti bezpečného klimatu ve školách,
  2. podpora prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností při práci s tématem bezpečné klima ve školách, zejména podpora supervizí a kazuistických seminářů,
  3. vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami ve školách,
  4. vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, v oblasti bezpečného klimatu ve školách,
  5. vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti bezpečného klimatu ve školách,
  6. vzdělávání metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti bezpečného klimatu ve školách,
  7. vzdělávání ředitelů a jiných vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu ve školách.

Oprávněný žadatel:

Žadateli o dotaci v rámci tohoto programu mohou být právnické osoby vykonávající činnost mateřské, základní, střední školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele nebo právní formu.


Žádné komentáře:

Okomentovat