22.9.16

Miloslav Novotný: Pamflet proti českému národnímu školství aneb Spravedlivý start?!

Nevím jak vy, ale já jsem Spravedlivý start nakonec přečetl. Kéž by to byla jen další ze zbytečných brožurek o školství novém, lepším. Ve skutečnosti se asi jedná o objednaný a dobře zaplacený pamflet proti českému národnímu školství. To teď letí. Díky tomu, že nejsem učitelem, jsem byl při čtení ušetřen ponižujícího pocitu přímé újmy z neskrývaného osočování. Mohu tak jen dosvědčit, že pocity při čtení pomluv nejsou o nic přijatelnější. Myslel jsem, že každá závěrečná práce musí projít oponenturou. A zatím tahle nekonečná a doslova užvaněná rešerše všeho možného zaplacená z grantů se tváří jako slovo boží.


Kupříkladu Felcmanová: Včasná péče v ČR a v zahraničí. Zde si počtete o 50 let starých studiích z USA o rané podpoře dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jestli se nepletu, Martinu Lutheru Kingovi zbývalo tehdy ještě šest let života v plně segregované společnosti. Závěry jsou úvahou nad stavem podpory dítěte ve věku od 0 do 6ti let s cílem holistického přístupu.

Kapitola „Romští žáci v předškolním vzdělávání“ pojednává o romském etniku doslova celosvětově. Brožurka úzkostlivě dbá, aby náhodou nemusela zmínit, že s českými Romy není tak zle, jako za kopečky a za louží.

V kapitole Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem v předškolním a primárním vzdělávání se dozvíte, že do školy u nás chodí i děti cizinců.

O školní zralosti píše Mertin, že dříve to bylo jinak, než teď, a v závěru doporučuje něco zcela jiného než Felcmanová. V každém případě je dobrým předskokanem PR kapitoly o byznysu Bednářové a Šmardové s kurzy pro učitele k zlepšení školní zralosti dětí. Za necelé 3 tisíce se to učitel za pár hodin naučí (učitel´s self-efficacy není podmínkou).

Na dalších čtyřiceti stranách se omílá, že rodiče si v ČR mohou zvolit školu a že tak činí.

Jádrem práce je klíčová závěrečná kapitola, z níž pochází i ten titulek. Najdeme tam pojednání o tzv. „pedagogických přesvědčeních učitelů“: „Akademický optimismus“ staví na tom, že škola může překonat znevýhodnění žáků, „růstové mentální nastavení“ zahrnuje přesvědčení, že každý se může vyvíjet a růst bez ohledu na své počáteční nadání a dispozice, a „učitelova profesní zdatnost“ vychází z přesvědčení o možnostech vyučování překonávat vlivy rodiny a pozitivně ovlivnit výsledky vzdělávání všech dětí. Kdo z učitelů se právě dověděl něco nového, ať udělá čárku. Téma pedagogických přesvědčení českých učitelů je předkládáno jako zásadní ve vztahu ke vzdělávání znevýhodněných žáků. Opakovaně se prý ukazuje, že český vzdělávací systém selhává při vzdělávání romských žáků (říkala to Amnesty International, tak to musí být pravda).

Ostatně tuto stěžejní pasáž výstižněji a stručně popsala paní Švarcová ve svém komentáři na České škole.

Jen pro odlehčení: nad tabulkami z mezinárodního srovnávání vlastní schopnosti a akademického optimismu (str. 139 a násl.), usvědčujícího české učitele z „alarmujícího nedostatku důvěry v sebe i žáky“, z níž je ten sto šedesáti stránkový bič na české učitele upleten, jsem měl pocit, že se porovnává míra schopnosti blafování. Tam to našim střízlivým a soudným učitelům ti z „vyspělých zemí“ nandali. Ti mají efficacy na rozdávání.

V ideologické bramboračce se úplně rozvařily některé postřehy, jako zmínka o zbytnělé a nekontrolovatelné nabídce na úrovni škol, podporované financováním škol podle počtu žáků. Míněny různé alternativy, soukromé školy, školy s rozšířeným vyučováním určitých předmětů, jakož i víceletá gymnázia (str. 106 a násl.).

Zbývá jen doufat, že ruku v ruce s oceněním dílo upadne v zapomnění. Ostatně na České škole už je vystaveno podruhé. Zabral až ten dryáčnický titulek, tentokrát ovšem autorům nepodsunutý senzacechtivou redakcí, ale skutečně z textu převzatý a ten pamflet vystihující.

Paní Straková, místo pamfletu o nerovných šancích by bývalo stačilo 20 stánek v úzké součinnosti s odborníky z praxe, a mohli jsme být dál. Škoda.

Psáno jako komentář k článku Oceněná výzkumná práce: Čeští učitelé nedůvěřují svým žákům ani sobě

Žádné komentáře:

Okomentovat