8.9.16

Česká elektronická knihovna - Poezie 19. a počátku 20. století

Myšlenka plnotextové databáze českého písemnictví jakožto nové materiálové základny pro výzkum a studium české literatury za využití moderních médií vznikla v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v polovině 90. let. U jejího zrodu stáli Vladimír Macura a Pavel Janoušek. Pro velkou časovou rozlohu a rozmanité druhové a žánrové rozpětí české literatury po dílčích sondách a analýzách materiálu zvolili poezii 19. století. Základním záměrem bylo shromáždit a zpřístupnit ve formě elektronické knihovny první vydání básnických textů od počátků novodobé česky psané poezie až po její plný rozmach, a tak uchovat a v elektronické podobě konzervovat celek české básnické produkce 19. století (v další fázi projektu pak poezii počátku století 20.).

Projekt Česká elektronická knihovna - Poezie 19. a počátku 20. století sice vznikl před více než deseti lety a na vzhledu online aplikace je to opravdu znát, přesto může být bezesporu užitečným nástrojem pro všechny školy.


Stručná data o projektu:

  • zpřístupňuje 1700 básnických knih česky psané poezie 19. a počátku 20. století
  • je nejrozsáhlejší fulltextovou databází svého typu na českém internetu
  • přináší kompletní veršované dílo nejvýznamnějších básníků české novodobé literatury (např. K. H. Mácha, K. J. Erben, K. Havlíček Borovský, J. Neruda, J. Vrchlický, O. Březina)
  • nabízí možnost fulltextového i strukturovaného vyhledávání v obsažených textech
  • poskytuje nástroje pro analýzu textu (statistiky, abecední a frekvenční slovníky apod.)
  • u řady titulů nabízí vedle textu knih i jejich obrazovou podobu
  • přístup do databáze není zpoplatněn


Žádné komentáře:

Okomentovat