22.8.16

MŠMT: Výzva k zasílání žádostí úspěšných ZŠ o dotaci z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016

Dne 30. června 2016 byla ukončena možnost vkládat výsledkové listiny do databáze soutěží programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016.


Od 1. července do 9. září 2016 mají školy, jejichž žáci byli úspěšní v bodovaných soutěžích Excelence ZŠ možnost zažádat MŠMT o dotaci, a to prostřednictvím „Žádosti o dotaci z rozvojového programu Excelence základních škol“. Žádost si vygenerují z elektronického systému na adrese: excelence.msmt.cz a podepsanou statutárním zástupcem ji zašlou na adresu: MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Na poštovním razítku je akceptováno nejzazší datum 9. září 2016. Upozorňujeme žadatele, že na žádosti s pozdějším datem nebude brán zřetel.

Poskytnuté finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen body za výsledky v soutěži.

Bližší informace: petra.dvorakova@msmt.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat