29.8.16

Petr Klíma: Učitelé, muži a nízké platy

Naše děti v době, kdy je celá řada rodin neúplná a rodiče nemají stálého partnera, se více než kdy dříve potřebují dennodenně setkávat s oběma rolemi, ženskou i mužskou. A kde jinde než ve škole tráví děti většinu času hned po rodině. Přesto nám muži ve školství stále scházejí. A co je důvodem?

Přes všechny jiné argumenty jsou hlavním důvodem nízké platy. Neopírám se o výzkumy, ale o dlouholeté zkušenosti učitele a ředitele.

Jde o zacyklený problém. Důvodem malého počtu mužů v řadách pedagogů jsou především nízké platy. Příčinou, proč není vůle je zvýšit, je fakt, že v řadách pedagogů pracuje většina žen a "těm to v podstatě stačí" – což je problematika, na jejíž rozbor zde není prostoru. Navíc ženy nekřičí, nanejvýš ve sborovně, a především nestávkují. K navýšení platů tedy nedochází. Nízké platy pak do budoucna způsobí, proč mladí absolventi pedagogických fakult zamíří raději do jiných oborů.

Když to shrnu:

Pokud schopný vysokoškolsky vzdělaný učitel chce solidně uživit rodinu, musí:
  • Přibrat další zaměstnání, což produkuje unavené a nemotivované kantory.
  • Zkusit konkurz na ředitele. Třeba na své škole proti svému řediteli, to produkuje konfliktní pracovní vztahy. V případě úspěchu pak zjistí, že navýšení platu neodpovídá navýšení práce.
  • Zvyknout si, že většina jeho žáků vlastní kvalitnější mobil a svačinu si může koupit ve školním bufetu.
  • Musí přijmout životní styl askety a svým dětem vštípit výchovou stejný postoj.
Nebo zkrátka učitelům – samozřejmě bez ohledu na jejich pohlaví – umožníme z jejich platu opravdu slušně vyžít.

Zdroj: TOP09.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat