30.8.16

Memorandum školských odborů k 1. září 2016 (Kampaň #KonecLevnychUcitelu pokračuje): První zvonění

Letošní školní rok zahájí zaměstnanci ve školství poprvé s pocitem, že stát začal jako závažný problém vnímat ostudné zaostávání platů pedagogů i nepedagogických pracovníků.


Oceňujeme, že vláda vyhověla návrhu školských odborů a rozhodla navýšit platy ve školství o 8 % už o čtyři měsíce dříve, symbolicky k zahájení nového školního roku 2016/2017. Tím se zvýšení přiblíží částce, o kterou jsme usilovali – 10 procentům v celoročním vyjádření.

ČMOS školství se s přispěním kampaně Konec Levných Učitelů podařilo oslovit politiky i veřejnost a přesvědčit je, jak krátkozraké a neprozíravé by bylo šetřit na vzdělávání.

První pozitivní krok k deklarovaným slibům, že vzdělávání musí být prioritou, vláda udělala. Je to také první krok k tomu, aby do školství začali přicházet mladí absolventi pedagogických škol, aby naše děti, žáky a studenty učili kvalitní, slušně placení a motivovaní učitelé.

Naše kampaň Konec levných učitelů bude pokračovat. Požadujeme, aby platy pedagogů dosáhly alespoň 130 % průměrné mzdy v zemi. Proto budeme politikům připomínat slib, že každý rok by mělo docházet k adekvátnímu navýšení platů. Pro rok 2018 budeme požadovat nejméně 15 %.

Kampaň se také zaměří na problematiku kariérního systému, chceme otevřít otázku pracovní zátěže učitelů, kteří budou muset v rámci stávajícího platu zvládnout „inkluzi“. Chceme otevřít problém příplatků a odměn, které jsou ve srovnání s ostatními rezorty na minimální úrovni. Například příplatek za třídnictví nebyl téměř 10 let valorizován. Zde vidíme prostor pro zlepšení odměňování pedagogů.
Školským odborům nejde jen o platy, ale i o důstojné pracovní podmínky jak pedagogických, tak nepedagogických zaměstnanců škol.

Úspěch každé profese začíná ve škole.

Kampaň školských odborů podpořila také řada významných neziskových organizací působících ve vzdělávání. Ve společném prohlášení upozorňují, že platy učitelů a učitelek zaostávají jak v mezinárodním srovnání, tak vůči platům ostatních absolventů vysokých škol v České republice. Organizace považují nedostatečné financování za významnou překážkou pro rozvoj kvalitního školství a vyzývají proto politické strany, aby se zavázaly k pravidelnému navyšování peněz na vzdělávání a vědu. “Slíbené navýšení platů učitelů, učitelek od září je dobrá zpráva. Avšak pouze jednorázové navýšení nemůže vyřešit dlouhodobé podfinancování školství, vláda by se měla zavázat k dalšímu významnému navyšování peněz na vzdělávání,” uvádí za neziskové organizace Lucie Plešková z Nadace Open Society Fund Praha. “Pouze v kombinaci s funkčním nástrojem pro oceňování učitelek a učitelů může další výrazné zvýšení platů nastartovat pozitivní trend směrem k profesně i společensky respektované pedagogické obci," doplňuje Bob Kartous ze společnosti EDUin.

František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství

Žádné komentáře:

Okomentovat