24.8.16

Data zveřejněná ve studii Nadace OSF neodpovídají podkladům z MŠMT

V únoru 2016 jsme požádali MŠMT o data o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami na českých základních školách. Získali jsme data o počtech těchto žáků ve školním roce 2015/6 a také o jejich integraci, které se podstatně liší od dat zveřejněných včera s velkou mediální odezvou ve studii Nadace Open Society Fund s titulem Inkluzívní vzdělávání v České republice: regionální perspektiva. Pokusili jsme se najít zdroj těchto rozdílu.


Studii Nadace OSF Inkluzívní vzdělávání v České republice: regionální perspektiva uvádí v následující tabulce počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v českých základních školách, jako zdroj uvádí MŠMT:


Podle dat MŠMT, které jsme obdrželi v únoru 2016, je ale počet žáků se SVP v ZŠ 94 246, tedy o 20 % víc.

Studii Nadace OSF uvádí v následující tabulce počty žáků v běžných školách a školách pro žáky se SVP, jako zdroj uvádí MŠMT:


Podle MŠMT je ale počet žáků se SVP v "běžných" ZŠ 70 002 (z nich je 64 313 žáků v běžných třídách a 5 689 žáků ve speciálních třídách).

Studii Nadace OSF uvádí v následující tabulce počty žáků s různými diagnózami v krajích, jako zdroj uvádí MŠMT:


Pokud sečteme údaje z tabulky o žácích s LMP ve speciálních školách v krajích, dostaneme celkový jejich celkový počet v ČR 9 811. Podle MŠMT je ale takových žáků 11 744.

O stanovisko jsme požádali MŠMT, ale pak jsme v úvodu studie našli jeden z možných zdrojů rozdílu: "Podle Českého statistického úřadu se celkový počet zdravotně postižených žáků na základních školách snížil o 4,1 % (3 363 žáků), z 82 080 v roce 2006 na 78 717 žáků v roce 2015." Byly tedy zřejmě zaměněny data o počtech zdravotně postižených žáků a žáků se SVP.

1 komentář:

tyrjir řekl(a)...

"Věřím jen těm statistikám, které jsem si vlastnoručně zfalšoval" řekl prý jeden politik.

Okomentovat