31.8.16

Anna Šabatová: Dopis Učitelskému profesnímu sdružení ve věci soutěžní výzvy Fajn radia

Ombudsmanka informovala o svém postupu ve věci pranků na učitele.

Vážený pane magistře,

na jaře tohoto roku jste se na mě jménem Učitelského profesního sdružení obrátil ve věci soutěžní výzvy Fajn radia „Fajn lyžák“. Informovala jsem Vás, že nemohu zasáhnout vůči komerčnímu rádiu, ale mohu se případně zabývat tím, jak s Vaším podáním naloží Rada pro rozhlasové televizní vysílání (dále „Rada“). Sledovala jsem webové stránky Rady a zjistila jsem, že Rada Vaši stížnost odložila s tím, že věc nespadá do její působnosti, neboť videa žáků jsou umístěna na serveru YouTube.

Informuji Vás, že jsem vůči Radě zahájila z vlastní iniciativy šetření a Rada přijala mou argumentaci, že je v její pravomoci posoudit samotnou výzvu rádia, která tím, že je zaměřená na děti a mládež, může být problematická. Rozhlasové vysílání totiž do působnosti Rady spadá.

Rada přehodnotila svůj dosavadní postoj a odvysílanou soutěžní výzvou Fajn radia se obsahově zabývala. Informovala mě, že výzvu shledala jako schopnou narušit mravní vývoj dětí a mládeže, neboť nebyla jakkoli zjemněna vysvětlením, že cílem není dostat učitele do ponižující situace. Provozovatele rozhlasového vysílání proto Rada vyzvala ke zjednání nápravy a situaci bude v budoucnu monitorovat.
Věřím, že v budoucnu budou provozovatelé vysílání ve vyjádřeních směřujících k dětem a mladistvým přistupovat obezřetněji s vědomím jejich snazší ovlivnitelnosti.

S pozdravem

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r.
veřejná ochránkyně práv

Zdroj: Učitelské profesní sdružení

1 komentář:

Kamil Kopecký řekl(a)...

Moc děkuji za pozitivní signál, za E-Bezpečí, Kamil Kopecký

Okomentovat